+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektronik Genel Bilgi Forumunda Atomların Düzeni Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Atomların Düzeni
  Atomların Düzeni
  Evrendeki maddelerin -gaz, sıvı ya da katı- her bir parçası atomlardan oluşur. Bir madde parçasındaki atomlar her yönden birbirinin eşiyse, bu maddeye “element” denir.

  Yeryüzünde değişik oranlarda dağılmış 92 doğal element, bir kaç tane de uygulamalı nükleer fizik yoluyla elde edilmiş element vardır. Kaynağı ne olursa olsun, her element, devresel yasalar tarafından düzenlenmiş, onu, öteki elementlerden ayırdeden birtakım özellikler taşır. Bir elementin önemli özelliklerinden biri, öteki elementlerle bileşik oluşturacak biçimde birleşebilme yeteneğidir. Birleşmeye eğilim kimyasal bir özelliktir ve her elementte bu özellik az çok vardır. Bir takım elementler -sözgelimi oksijen- yüksek bir birleşme yeteneği gösterir. Ötekilerdeyse bu yetenek ya hiç yoktur, ya da çok azdır. Bu sonunculara örnek olarak soy gazları (helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon) gösterebiliriz.

  Soy gazlar kimyasal eylemsizlikleri açısından benzersiz olduklarından, öteki tüm elementlerin atomları, kimyasal özelliklerinin soy gazlara benzerliği göz önünde tutularak, gruplar halinde sınıflandırılabilirler.

  Gruplar arasındaki ilişkileri görebilmek için, elementleri kimyasal karakteristiklerine göre basitçe sıralamak yetmez. Sözgelimi, hemen tüm elementlerin paylaştığı bir özellik, oksijenle birleşme yeteneğidir.

  Daha gerçekçi bir yaklaşım, her bir elemente, pozitif çekirdek yüküne (proton yükü de denir) göre, bir atom sayısı vermektir. Bu yöntem, her bir elementin atomları yalnızca o elemente özgü bir proton yükü taşıdığı için seçilmiştir. Yalnızca hidrojenin atom sayısı 1, helyumun 2, lityumun 3’tür. Bu böylece, doğal ve yapay elementler boyunca uzayıp gider.

  Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı, atomun pozitif yükünü belirlediği gibi, negatif yükünü de belirler. Yansız bir atom, pozitif yüklü protonların sayısı kadar negatif yüklü elektron kapsar. Elektronlar, çekirdek kütlesi dışa doğru açılan bir dizi yörüngede sıralanmışlardır. Yörüngesel elektronlar betimsel olduklarından kesin bir tanım yapılamaz; çünkü, elektronların konumları değişmez değildir. Elektronlar, çekirdeği çevreleyen bir dizi eşmerkezli çember biçimi tabakada yeralırlar. Her bir atomun, sayısı 1 ile 7 arasında elemente bağlı olarak değişen tabakaları vardır. Ayrıca, her bir çember, kendisine bağlı 1-4 ek çembercikten oluşur.

  Bir atom yalnızca, tabaka ve alttabakalarındaki toplam elektron sayısı pozitif çekirdek yüküne eşitse yansız olur. Bununla birlikte, burada bizi ilgilendiren kimyasal davranış açısından yalnızca en dış tabaka (çekirdekten en uzak olan) ile onun elektron miktarıdır.

  Tüm elementleri atom sayılarındaki yükselme düzenine göre sıralarsak ve her bir atomun elektron tümlecini listeye eklersek ortaya ilgi çekici bir diziliş çıkar. Önce, hemen hemen tam bir düzenle, her sekizinci element kendisinden sekiz önceki elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini tekrarlar, sonra, en dış tabakadaki elektron düzeni de tekrarlanma eğilimindedir. Bu olguya “devresellik” denir ve elementlerin devresel tablosunun temelini oluşturur. 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Atom maddenin en küçük yapı taşıdır ve atom özelliklerini yitirmeden parçalanabilir. Üstelik atom dünyada ki tüm maddelerin fiziksel ve kimyasal niteliklerini taşır.
+ Yorum Gönder