+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektronik Genel Bilgi Forumunda İletken yalıtkan yarı iletken hakkında fotoğraflar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İletken yalıtkan yarı iletken hakkında fotoğraflar
  İletken yalıtkan yarı iletken hakkında fotoğraflar

  Yarı İletken
  Elektrik iletkenliği bakımından, iletken ile yalıtkan arasında kalan maddelerdir.
  Normal durumda yalıtkan olan bu maddeler ısı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında bir miktar değerlik elektronlarını serbest hale geçirerek iletken duruma gelirler. Uygulanan bu dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında ise yalıtkan duruma geri dönerler. Bu özellik elektronik alanında yoğun olarak kullanılmalarını sağlamıştır.
  Yarı iletkenlerin değerlik yörüngelerinde dört elektron bulunur. Bu yüzden yarı iletkenler iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer almaktadır. Elektronik elemanlarda en yaygın olarak kullanılan yarı iletkenler germanyum ve silisyum elementleridir.
  Tüm yarı iletkenler son yörüngelerindeki atom sayısını sekize çıkarma çabasındadırlar. Bu nedenle saf bir germanyum elementinde komşu atomlar son yörüngelerindeki elektronları kovalent bağ ile birleştirerek ortak kullanırlar. Atomlar arasındaki bu kovalent bağ germanyum elementine kristal özelliğini kazandırır. Silisyum da özellik olarak germanyum ile hemen hemen aynıdır.
  Yarı iletkenli elektronik devre elemanlarında daha çok silisyum kullanılır. Silisyum ve germanyum devre elemanı üretiminde saf olarak kullanılmaz. Bu maddelere katkı katılarak değerlik bandı enerji seviyesi yukarıya veya iletkenlik bandı enerji seviyesi aşağıya çekilir. Değerlik bandının yukarı çekildiği yarı iletkenlere P tipi yarı iletken, iletkenlik bandının aşağıya çekildiği yarı iletkenlere ise N tipi yarı iletken denir. P tipi yarı iletkende yüklü boşluk derişimi, N tipi yarı iletkende ise elektron derişimi göreli olarak daha yüksektir.

  Yarı iletkenler germanyum, silisyum, selenyum gibi elementler olabildiği gibi; bakır oksit, galyum arsenid, indiyum fosfür, kurşun sülfür gibi bileşikler de olabilir.
  Yarı İletken DiyotlarYarı iletken diyotları, P ve N tipi germanyum veya Silikon yarı iletken kristallerinin bazı işlemler uygulanarak bir araya getirilmesiyle elde edilen diyotlardır. Hem elektrikte hemde elektronikte kullanılmaktadır. Şekil 3.3 'te tipik bir örnek olarak kuvvetli akımda kullanılan bir silikon diyot verilmiştir.
  Tablo 3.1 'de metal ve yarı iletken diyotlarına ait bazı değerler verilmektedir.

  İletken yalıtkan yarı iletken hakkında fotoğraflar1.jpg

  Tablo 3.1 - Bazı metal ve yarı iletken diyotlarının karakteristik değerleri


  Diyotlar arasında bir kıyaslama yapabilmek için Şekil 3.4 'te bazılarının karakteristik eğrileri verilmiştir.
  İletken yalıtkan yarı iletken hakkında fotoğraflar2.gif

  Bazı diyotların karakteristik eğrileri
  Yarı İletkenler


  Elektrik akımının bir değere kadar akmasına izin vermeyen bu değerden sonra sonsuz küçük direnç gösteren maddelerdir.
  Yarı iletkenler periyodik cetvelde 3. ve 5. gruba girerler. Bu demektir ki son yörüngelerinde elektron alıcılığı veya vericiliği iletkenden fazla yalıtkandan daha azdır.
  İletkenler: Pt, Ni, Au, Cu, Al, Fe..
  Yalıtkan: Ebonit, Cam, Tahta, Su.
  Yarı iletkenler: S, Ge, Br, Al, In(indiyum).. 2. Acil

  İletken yalıtkan yarı iletken hakkında fotoğraflar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder