+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Engelli Kamuda İşçi Olarak Çalışabilmek için Ne Yapmalı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Engelli Kamuda İşçi Olarak Çalışabilmek için Ne Yapmalı
  Engelli Kamuda İşçi Olarak Çalışabilmek için Ne Yapmalı Kısaca

  Arkadaşlar engelli kamuda işçi olarak çalışabilmek için ne yapmalı kısaca açıklar mısınız?

  4857 sayılı İş Kanununa göre, işçi istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına işçi olarak girebilmek için aşağıdaki bilgilerden yararlanabilirsiniz.

  Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak işe girebilmek için ne yapmalısınız?

  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” kapsamında düzenlenen merkezî sınava (KPSS) girmeniz gerekmektedir.  İşçilik sınavına gireceklerde aranacak şartlar nelerdir?

  1) Bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40'ından yoksun olmak,
  2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  3) 18 yaşını (bir meslek veya sanat okulunu bitirenler için 15 yaşını) doldurmuş olmak,
  4) En az orta öğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmak,
  5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü olmamak,
  7) Kurum ünitelerinden birine özürlü olarak kayıtlı olmak (ilk defa başvuracakların; nüfus cüzdanı aslı veya noter tasdikli sureti, özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu, 4 adet renkli fotoğraf, varsa diploma ile mesleğine ilişkin belgelerin aslı veya noter tasdikli suretiyle birlikte başvurmaları gerekir).

  Müracaat sırasında istenilecek belgeler nelerdir?

  Sınava girmek isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan özürlüler sınav tarihinden en çok 6 ay önce çekilmiş 1 adet renkli fotoğraf ile birlikte Kurum ünitesine ve/veya ÖSYM bürosuna başvururlar.

  İşçilik sınavdan kimler muaftır?

  Okur-yazar, ilköğretim mezunu ve zihinsel veya ruhsal özürlü olanlar merkezî sınavdan muaftır.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Bir engellinin kamuda çalışabilmesi için öncelikle türkiye vatandaşı olması gerekir. daha sonra engelliler için yapılan sınava girmeli ve bundan gerekli olan puanı alması gerekir. engelli kişinin çalışabilmesi için en az yüzde 60 kadar çalışabilme gücüne sahip olması gerekir.
+ Yorum Gönder