+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır
  EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR HAKKINDA BİLGİ?

  Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklara nasıl yardımcı olunmalıdır lütfen kısaca açıklar mısınız?

  Zeka bölümleri 45-75 arasında olan çocuklar bu gruba girerler. Bu grup tüm zihinsel engelliler grubunun %75-80'nini oluştururlar. Gelişimleri normal zekâ bölümüne sahip çocuklardan önemli bir farklılık göstermez ve tanılanmaları okula başladıkları dönemde akademik çalışmalardaki güçlükleri sonucunda yapılabilmektedir. Yaşıtlarına göre daha ileri yaşlarda olmakla birlikte 3. ve 4. Sınıf düzeyindeki bilgi ve becerileri kazanabilirler. Zaten eğitilebilir terimi bu gruba giren çocukların okuma-yazma matematik gibi temel akademik becerileri öğrenebileceklerini açıklamaktadır. Eğitilebilir zekâdaki bu çocuklar temel akademik beceriler yanında özbakım becerilerini öğrenebilirler ileride yetişkinlik çağındaki geçimlerini sağlayabilecek iş becerisi edinebilirler. Genellikle beyin patolojisi ya da diğer fiziksel bozukluklar göstermezler. Erken tanı anne-baba yardımı özel eğitim programları ile çoğunluğu sosyal yönden uyum sağlayabilirler. Fakat alışılmadık ya da ekonomik stres altındayken rehberlik ve yardıma ihtiyaç duyabilirler. Zihinsel engelli çocukların zihinsel engelli olmayanlardan aşırı derecede bir ayrılıkları yoktur. Onlar da normal çocuklar gibidirler bazı işleri diğer işlerden daha iyi yapabilirler. Diğerleri gibi onlarında sevinçli ve üzüntülü halleri görülür. Ancak öğrenme ve gelişmeleri için daha fazla himaye ve desteğinize ihtiyaçları vardır.(Whityeside Lynch1988)
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Nedenler:
  Doğum öncesi:
  -Hamilelik döneminde annenin geçirdiği bulaşıcı hastalıklar kullandığı ilaçlar kazalar ve zehirlenmeler röntgen çektirme yetersiz beslenme
  - Akraba evliliği kromozom bozuklukları kan uyuşmazlığı
  - Doğuştan aaaabolik bozukluklar.  Doğum sırasında:
  - Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması
  - Doğum sırasında bebeğe bulaşan enfeksiyonlar
  - Zor doğum nedeniyle kullanılan bazı araçların (vakum forseps vb.) bebeğe zarar vermesi
  - Erken ya da geç doğum.

  Doğumdan sonra:
  - Çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar (kızamık menenjit vb.)
  - Beyin hasarına yol açan kazalar zehirlenmeler
  - Çocuğun beyin gelişimini etkileyecek yapısal bozukluklar ve hormonal düzensizlikler

  - Ayrıca çocuğun yetersiz beslenmesi uyarıcı eksikliği ev ortamının çocuğun oynaması ve çevreyi keşfetmesi için uygun olmaması da hafif derecede zihinsel engele neden olabilmektedir.(Kuzucu 2003) Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Genel
  Özellikleri:
 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocukların Genel Özellikleri:

  Motor Gelişimleri:
  1. Beden gelişimleri çok geri kalmış ya da duraklamış olabilir.
  2. 2.Kol bacak kasları gelişmiştir bazı çocuklar vücut hareketlerini (yürüme koşma merdiven çıkma v.b) normal yaşıtları ile aynı zamanda bazıları ise yaşıtlarından biraz daha gecikmeli olarak yapabilirler.
  3. Yürüyüş sıçrama atlama hareketlerini yapmada kolaylık görülür. Belirli uzaklığa topu fırlatma ve yakalama gibi el ve kol kaslarının kontrolüne yarayan düzenli denemeleri çoğu kez başarabilirler.
  4. Devamlı ve daha fazla dikkat harcayarak kalem fırça ve tebeşir kullanma becerisi kazanırlar. El becerilerine karşı ilgi artar. Makasla kağıt kesmekten çekiç ve testere gibi aletlerle iş yapmaktan hoşlanırlar ama yaptıkları genellikle kabaca işlerdir.
  5. Bir kısmı bakmadan yazabilecek hale gelebilir. Okumayı tam olarak öğrenebilenlerin sayısı ise daha da azdır.
  6. Fiziksel gelişimleri (boy-kilo) ise yaşıtlarının gelişimi ile bir tutarlılık gösterir.
  7. Normal yaşıtlarına göre daha sık hasta olurlar. Kendilerini korumayı normal çocuklar gibi bilemezler.
  8. Zihinsel engele ek olarak görme ve işitme gibi bedensel özürler olabilir.
  9. Basit hareketlerde yaşıtlarından gerilik karmaşık hareketlerde belirli gerilik yanında yürüme oturma durma ve benzeri hareketlerde zayıflık görülür.

  Zihinsel Gelişimleri:
  1. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Fazla sabır ve tekrar gerektirir. En çok sıkıntı çektikleri konular matematiksel işlemlerdir. Bu çalışmalara karşı ilgileri çok geç ve sınırlı olarak gelişir.
  2. Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır. Devamlı izleme teşvik ve değişiklik isterler. Bir ders konusu ne kadar ilgi çekici olsa da etkinliklere kısa süre katılırlar.
  3. İlgileri kısa sürelidir: yakın şeylere ilgi duyarlar ve uzak gelecek ile ilgilenmezler.
  4. Ders birbirini izleyen ilginç etkinlikler dizisi olmadıkça ilgilerini çekmez. Çok ilginç buldukları çalışmalardan dahi kısa bir süre sonra bıkarlar.
  5. Somut şeyleri daha kolay ve iyi kavrarlar. Kavramların somutlaştırılması anlamayı kolaylaştırır.
  6. Zaman kavramı çok geç ve güç gelişir.
  7. Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı severler.
  8. Konuşmaya geç başlarlar. Konuşma gelişimleri zihinsel engelin derecesi ile orantılıdır.
  9. Genelleme yapamazlar.
  10. Kazandıkları bilgileri transfer etmekte çok güçlük çekerler.
  11. Bir etkinliği bir işi tümüyle öğrenmek için basit bölümlere ayrılmasını isterler.
  12. Parçadan bütüne doğru öğrenirler. Öğrenme hızları yavaştır.
  13. Bu çocuklara her detay ayrı ayrı açıklanır ve istenilen şey somut olarak gösterilirse zihin karışıklığına meydan vermeden öğretmek kolay olur.
  14. Gördükleri ve duydukları şeyleri çabuk unuturlar; bellekleri zayıftır. Bu çocuklar verilen bilgi ve uyarıları kısa zamanda unuturlar. Uyaranların kalıcı olması fazla tekrarı gerektirir.
  15. Yakın gelecekteki konulara ilgi duyarlar. Uzak gelecekle ilgilenmezler.
  16. Algıları kavramları ve tepkileri basittir.

  Dil Gelişimleri:
  1.Konuşmaya geç başlarlar.
  2. Konuşmalarında ses bozuklukları vardır (artikülasyon)
  3. Kelime hazineleri zayıftır.
  4. Alıcı ve ifade edici dil gelişimleri zayıftır.
  5. Konuşmaları akıcı değildir.
  6. Okuduklarını anlatmakta güçlük çekerler.
 4. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Kişilik Özellikleri:
  1. Duygu ve düşüncelerini açık ve bağımsız olarak ifade edemezler
  2. Kendilerine güvenleri azdır.
  3. Bağımsız hareket etmekten çekinirler.
  4. Yeni durumlara uymakta çok zorluk çekerler.
  5. Bir işi sonuna kadar sürdüremezler. Kolayca yorulurlar.
  6. Geç ve güç dostluk kurarlar.
  7. Sorumluluk almaktan kaçınırlar.
  8. Birlikte bulundukları kişilerin duygu ve düşüncelerine ilgi ve saygı duymazlar.
  9. Kendi kendilerin bir işe başlama ve devam etme arzusu duymazlar.
  10.Kendilerinden küçükler ile ilişki kurmayı ve oynamayı tercih ederler. Bu çocukların konuşma ilgi zekâ sosyal ve bilgi seviyeleri akranlarından geri olduğu için kendi seviyelerinde anlaşabileceği takvim yaşları küçük normal zekâ seviyesindeki çocuklarla oynarlar.
  11.Sebatsızdırlar kolayca cesaretleri kırılır. Ufak tefek engeller karşısında yılgınlık gösterirler.
  12.Her etkinlikte yapabileceği yerden başlamak ve ilerlemek son derece önemlidir. Böylece çocuğu düşebileceği yılgınlık ve panikten kurtarmak mümkün olur.
  13.Bir amaca ulaşmak için kuvvetli duygular hissetmezler. Ufak tefek engeller karşısında çözüm yolları aramazlar. Hemen yılgınlık gösterirler.

  Sosyal İlişkileri:
  1.Sosyal bakımdan pek çok uyumsuz halleri vardır. Sosyal durumlara kendi kendilerine uymada zorluk çekerler. Anlayış ve bol sosyal yaşantılar sağlamak uyumu artırıcı etmenlerdir.
  2. Sosyal faaliyetlere karşı ilgisi azdır.
  3. Sosyal ilişkilerde bencildirler. Davranışlarında her şeyin kendilerine ait olmasını isterler paylaşımcı değildirler.
  4. Sosyal ilişkilerinde Kendilerini grupta kabul ettirecek becerileri azdır. Sosyal yaşamdan uzaklaştırılması bu durumu arttırıcı bir etkendir.
  5. Sosyal ilişkilerinde Grupta daima başkalarına tabi olmak eğilimindedirler.
  6. Sorumluluk almaktan çekinirler. Bunda kendilerinde grubu yönetecek yeterliliği ve güveni görmemeleri ve sınırlı sosyal yaşantılara sahip olmaları önemli rol oynayabilir.
  7. Oyun ve toplum kurallarına uymakta güçlük çekerler.
  8. Kuralları zor olan oyunlara ve faaliyetlere katılmazlar.
  9. Giydiklerini uygun şekilde giyemez ve kendilerine yakıştıramazlar. Bu özellikler daha çok sosyal yaşantılardan yoksun bırakılmış giyinme ve tuvalet yapma konusunda yeterli beceri kazandırılmamış çocuklarda görülür.
  10.Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk gösterirler. Hangi davranışların uyumlu olduğunu öğrenmesi için uygun yaşantılardan geçmesi gereklidir.

  Özbakım Beceri Gelişimleri:
  1. Tuvalet eğitimlerini geç kazanırlar.
  2. Bazılarında gece işemeleri devam edebilir.
  3. Temizlik giyinme soyunma vb. özbakım becerilerini geç kazanırlar.

  Aile Özellikleri:
  1. Ailenin genellikle sosyo-ekonomik düzeyleri alt düzeydedir.
  2. Ailenin çocuk sayısı fazladır.
  3. Anne-babanın eğitim düzeyleri genellikle düşüktür.
  4. Çocuğu evde öğrenmeye teşvik edecek bir ortam yoktur.
  5. Ailenin sosyo-ekonomik durumu çocukların düzgün beslenmesine olanak sağlayamamaktadır.
  6. Ailede çocuğun normal beden sosyal zihinsel duygusal ve kişilik gelişimini bozacak birçok neden vardır.

  İş Ve Çalışma Özellikleri:
  1. Bu çocuklar yaşıtları gibi bir iş sahibi olmak isterler.
  2. Bu çocuklar pek çok iş yapabilir ve meslek sahibi olabilirler.
  3. Monoton işlerde normal çocuklardan üstün başarı gösterirler.
  4. İşlerine daha bağlıdır. Tam zamanında gelir ve tam zamanında işlerinden ayrılırlar.
  5. Emniyet kurallarına son derce saygılıdırlar.
  6. Kendilerine uygun mesleki alanda kolay eğitilirler.
  7. Bu çocuklar genellikle sakindir ve işverenin isteklerine uygun davranış gösterirler.
  8. Başarı gösterdikleri işlerden gurur duyarlar.
  9. Ani çıkan sorunların çözümünde birinin yanında olma ihtiyacını hissederler.
  10.Bedenen bir şeyler yapmaktan ortaya bir ürün çıkarmaktan çok hoşlanırlar.
  11.İşe başlatılmaları çok zaman alır ve sabır ister.

 5. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklara Nasıl Yardımcı Olunmalıdır?


  Öneriler:
  Özbakım Becerilerini Kazanma:
  Tuvalet eğitimi temizlik ve yemek alışkanlığı gibi özbakım becerileri doğuştan geliştirilmeyen öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Bu çocuklar tuvalet eğitimlerini genellikle yaşıtlarından geç kazanırken temizlik ve yemek alışkanlıklarını yaşıtları ile birlikte kazanırlar. Özbakım becerilerinin gelişmesi çocukların evde ne öğrendiklerine ve onlardan ne istendiğine bağlıdır. Anne baba çocuğun okul çağına kadar özbakım becerilerini kazanması konunda çaba göstermelidir.
  Tuvalet eğitimini kazanmada yaşıtlarına nazaran gecikme görülebilmektedir. Fakat bu konuda ailenin nasıl bir eğitim yöntemi uyguladığı çok önemlidir. Eğer çocuklar altlarının kuru kalmasının daha iyi olacağını öğrenmişlerse sözler ya da işaretlerle tuvalete gitmeyi isterler.
  Giyinme temizlik alışkanlığı gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarlar. Elbiselerini giymekten çok çıkarma işlemini yapmakta başarılıdırlar. Eğer çocuğun küçük kas motor gelişimleri tam olarak gelişmemişse çocuk düğmelerini iliklemede fermuarını ve kemerini sıkıca kapatmada zorlu çekebilir. Bu nedenle sınıf içinde ve bireysel olarak çocuğa nasıl yapacağını öğretmek her öğrenme becerisini en ince ayrıntısına kadar alt basamaklara ayırmak ve basamakları sırasına göre takip etme çocuk bir beceriyi tamamen kazanmadan diğerine geçmemek öğrenilen beceri basamaklarını geriye dönerek pekiştirmek gerekmektedir.
  Bu çocukların çoğu birçok önleri ile yaşıtlarına benzerler. Sofra kurallarını yaşıtları gibi öğrenebilirler. Bu becerilerin gecikmiş olması aile ortamından kaynaklı olabilir. Bu nedenle okuldaki beslenme saatlerinin özbakım becerilerini destekleyici ve öğretici bir biçimde programlanması özellikle 1. 2. ve 3. Sınıflarda yoğun olarak yer verilmesi yararlı olacaktır.

  Sosyal Beceriler Geliştirme:
  Sosyal yaşantıları sınırlı olan çocukların sosyal bir varlık olarak gelişmesi için sık ve çeşitli sosyal yaşantılar geçirmeleri sosyal gelişimlerini artırıcı eğitim programlarından yararlanmaları gerekir. Bu amaçla çeşitli konular ile ilgili geziler düzenlenmesi sinem ve tiyatroya gidilmesi takım sporları yapmalarının ve yaşıtları ile kaynaştırma almalarının sağlanması yararlı olur.
  Bu çocuklarla sıcak ve kabul edici bir iletişim kurarak onlara toplum içinde nasıl davranmaları gerektiği öğretilmelidir. Nezaket ve görgü kurallarına uymakta zorluk çektikleri için kuralları basitleştirerek öğretmek etkili olur.
  Akademik becerilerinin yanı sıra telefon kullanma bir formu doldurma para hesabı yapmayı öğrenme gibi yaşama ait becerilerin geliştirilmesine önem verilmelidir.

  Kendini Gerçekleştirme:
  Akademik etkinliklerde yavaş olsalar dakendi yeteneklerini ve yetersizliklerini anlayacak düzeye gelebilirler.
  İlköğretim okullarında yaşıtlarıyla aynı sınıflarda kaynaştırma programına ya da ilköğretim sınıflarını bünyesinde açılan benzer özellikteki çocuklardan oluşan özel eğitim sınıflarına yerleştirilebilirler.
  Engel durumu bebeklik döneminde fark edildiği taktirde zihin dil ve sosyal gelişimde kritik bir döneme sahip olan 0-3 arsında bol uyarıcı ilgi ve sosyal etkileşimle ilerleme kaydedilmesi mümkündür.
  Bu çocuklara akranlarına uygulanan eğitim programının hafifletilmiş ve işleniş süresi kısaltılmış şekliyle özel eğitim programları uygulanmalıdır. Sınıf ve bireysel özel eğitim programları çocukların bilişsel gelişim alanları dikkate alınarak özel eğitim uzmanı çocuk gelişim uzmanı ve sınıf öğretmeni tarafından hazırlanmalı program uygulanırken işbirliği içinde olunmalıdır.
  Konulara ve ünitelere uygun eğitim drama atölye malzemeleri hazırlanmalı bu hazırlıklar sırasında somut kavramlardan yararlanmalıdır.
  Eğer çocukta tanısı konmuş bir dil ve konuşma bozukluğu varsa uzmanlar tarafından bu çocuklara bire bir özel eğitim verilmeli ve sınıf içinde sınıf öğretmeni çocuğu takip etmelidir. İlköğretim ders programlarıyla bu çocukların dil gelişimlerin yaşıtları düzeyine ulaştırmak önemlidir.
  Yaşıtlarından çok büyük farkları olmasa da büyük ve küçük kas gelişimlerindeki geriliği tolere edici egzersizlerin okul ve okul dışında fizik tedavi uzmanı çocuk gelişimi uzmanı ve özel eğitim uzmanı yardımı ile gerçekleştirilmesi yararlı olur.

  Ekonomik Bağımsızlık:
  Bu çocuklar bir işin gerektirdiği becerileri öğrenebilirler ve iyi çalışma alışkanlıkları kazanabilirler. Bir işte çalışmaları kişisel yeterliliklerini sağlamak için gereklidir.
  Meslek eğitimi birçok boyut üzerinde yoğunlaşmakta; para harcamayı boş zaman kullanımını araba bakımını öğrenerek iş yaşamına ve günlük yaşama uyum sağlamayı içermektedir. Ergenlik öncesi çocuk için meslek öncesi eğitimde mesleki yeterliğin gerektirdiği bilgi ve beceriler üzerinde durulmaktadır. Ergenliğe gelindiğinde birçok programın hedefi iş becerilerinin kazanılmasına yönelmektedir. (Kuzucu2003)

  Eğitimleri ve Öğretmenlere Tavsiyeler:
  Çocuğun bireysel olarak bütün yönleriyle tanınması eğitimin ilk dayanağıdır. Çocuğun zayıf ve gelişmiş yönleri tespit edilmelidir.
  Uygun eğitim-öğretim ortamı olmalı ve çocuğa içten davranılmalıdır.
  Eğitimdeki tekrar dönemleri uzatılmalıdır.
  Herhangi bir konuda yapılan açıklamaların bireysel olarak yapılması gerekir.
  Bütün ilişkilerde son derece dikkatli ve nazik olmayı gerektirir. Ses tonunun dahi kurulan ilişkinin gelişmesinde önemi büyüktür.
  Maddi ceza kesinlikle uygulanmamalıdır.
  Yaparak ve görerek öğrenirler. Bu çocuklara mümkün olduğu kadar somut ve uygulamalı eğitim ve öğretim yöntemi uygulamak gerekir.
  Kendi kendilerine karar verme kendilerine yön verme zorlukları fazla olduğundan öğretmen ve eğiticilerin kendilerine yön vermesine uygun kararlar almalarında kendilerine yardımcı olmalarına ihtiyaç duyarlar.
  Bu çocukların eğitimleri eğitiminden alınabilecek her sonucu etkiler.

 6. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Zihinsel Engelliliğin Nedenleri:
  1.Kalıtımla İlgili Faktörler:Araştırmalar kalıtımın zihinsel engellilik üzerinde %37 ile %90 arasında etkili olduğunu göstermiştir.Anna ya da baba genlerinin ressesif ya da dominant olmasıkromozom sayısının az ya da fazla olması anne ya da babanın zihinsel engelli olması kalıtsal olarak zihinsel engelliliğe sebep olmaktadır.
  2Organik Nedenler:Kalıtsal olmayanmerkezi sinir sistemini ilgilendiren tahribat meydana getirerek zihin gelişimini etkileyendurduran nedenlerdir.Bunlar::
  a)Vucut biyokimyasında ya da metebolizmasındaki değişiklikler.
  b)Bulaşıcı hastalıklar; menejit nezle kızamık gibi
  c)Annenin hamilelik hayatından kaynaklanan nedenler;rotgen ışınlarına maruz kalma yetersiz beslenmekansızlık aşırı çalışma ve yorgunlukduygusal bunalımlar anne karnındaki çocuğun oksijensiz kalması gibi
  d)Erken doğumlar;
  e)Güç ve geç doğumlar;
  Zihinsel Engelliler Eğitim İhtiyaçlarından Hareket Edilerek Şu Şekilde Sıralanır:
  a)Eğitilebilir Zihin Engelli Çocuklar:Gelişimleri normalden önemli bir farklılık göstermez. Kimi durumlarda okula başlayana kadar farkına varılmaz.Eğitilebilir Çocuklar temel akademik becerileri öğrenebilirler ve ileride geçimlerini sağlayacak bir iş becerisi edinebilirler
  b)Öğretilebilir Zihinsel Engelli Çocuklar :Engelleri okul öncesi dönemde farkedilirler .Bu çocuklar temel akademik becerilerde eğitilmez ancak günlük yaşamın gerektirdiği sosyal uyum pratik iletişim ve özbakım becerilerini öğrenebilirler.
  c)Ağır ve Çok Ağır Derecede Zihinsel Engelli Çocuklar:Engelleri doğum anında ya da doğumu izleyen ilk günlerde fark edilebilir.Bazı basit becerileri öğrenebilirlerancak hayatları boyunca süretli bakım ve yardıma ihtiyaç duyarlar.

 7. Gizli @ yara
  Özel Üye
  ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ
  1.Zihinsel Gelişim Özellikleri Yüzünden:
  a)Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler.
  b)Dikkat süreleri kısa ve dağınıktır.
  c)İlgileri kısa sürelidir.
  d)Soyut terimtanımkavramları geç ve güç öğrenirler.
  f)Zaman kavramı geç ve güç gelişir.
  g)Konuşmaya geç başlarlar.
  h)Genelleme yapamazlar.
  I)Kazandıkları bilgileri transfer etmekte güçlük çekerler.
  i)Yeni durumlara uymada güçlük çekerler.
  k)Kolayca yorulurlar.
  l)Yakın şeylere ilgi duyarlar uzak gelecekle ilgilenmezler.
  m)Algıları kavramaları ve tepkileri basittir.
  2.Sosyal Özellikleri Yönünden:
  a)Kendilerinden yaşça küçük olanlarla ilişki kurarlar.
  b)Kolay dosluk kuramazlar.
  c)Bir amaca ulaşmak için kuvvetli his duymazlar.
  d)Sosyal ilişkilerinde daima başkalarına tabii olmak eğilimindedirler.
  e)Oyun ve toplum kurallarına uymada güçlük çekerler.
  f)Genellikle fiziki görünüşlerindegiyim ve kuşamlarında bir acayiplik gösterirler.
  g)Nezaket ve görgü kurallarına uymada güçlük çekerler.
  h)Sosyal faliyetlere ilgileri azdır.
  I)Sosyal ilişkilerinde kendilerini guruba kabul ettirecek ilgileri azdır.
  3. Kişilik Özellikleri Yönünden:
  a)Kendilerine güvenmezler.
  b)Bir amaca ulaşmak için kuvvetli his duymazlar
  c)Geç ve güç dostluk kurarlar.
  d)Sebatsızdırlar;cesaretleri kolayca kırılır.
  e)Sorumluluk almaktan kaçınırlar.
  f)Birlikte bulundukları kimsenin duygu ve düşüncelerine ilgi ve saygı duymazlar.
  g)Kendi kendilerine bir işe başlama arzusu göstermezler.
  4.İş ve Çalışma Özelikleri Yönünden:
  a)Bir işe başlamak için can atarlar.
  b)Monoton işleri yapmaktan hoşlanırlar.
  c)İşlerine bağlıdır; işe zamanında gelir zamanında giderler.
  d)Meslekleri alanında daha iyi eğitilebilirler iyi iş ve çalışma alışkanlıkları kazanabilirler.
  e)İşverenin isteklerine uygun davranışlar gösterirler;onları memnun etmek için çaba gösterirler.
  f)Başarılarından dolayı gurur duyarlardaha başarılı olmak için çaba sarfederler.
  g)Çok yavaş düşünür ve kavrarlar.
  h)İşe alışmaları zaman alır ve sabır ister.
  I)Başarısızlıkları karşısında kendilerine güvenleri kolayca kırılabilir.
  5. Ailelerin Özelikleri Yönünden:
  a)Ailelerin sosyo ekonomik durumları düşüktür.
  b)Ailede çocuk sayısı fazladır.
  c)Anne baba çalıştığı için evde çocukla meşkul olacak kimse yoktur.
  d)Genellikle ailede boşanma ve ölüm gibi olaylar çoktur.
  e)Ailelerin eğitim düzeyi düşüktür.
  f)Evde çocuğun gelişimine yardım edebilecek bir araç yoktur.
  g)Anne ile baba geçimsizdir.
  h)Ailenin yaşadığı çevre fakir olup çocuğun sağlıklı gelişimine imkan vermeyecek durumdadır.

 8. Gizli @ yara
  Özel Üye
  TESBİT TEŞHİŞ VE YERLEŞTİRME:
  Zihinsel engelli çocukların tespitleri teşhisleri ve mesleki rehabilitasyonları bakım ve öğrenimleri ile ilgili kurumların başında Rehberlik ve Araştırma Merkezi gelmektedir. Okul öncesinden üniversiteye kadar her kademedeki başarısız öğrencilerin durumları bu kurumda incelenmekte başarısızlık nedenleri tespit edilmekte ve bu nedenlere yönelik düzeltici tedbirler alınmaktadır.
  Zihinsel engelli öğrencilerin tespitleri genellikle aile ve öğretmen kaynaklarına göre yapılmaktadır. Sınıflarında üst üste kalmışokuma yazma ve dört işlemi başaramamış öğrenme güçlüğü çeken bütün gelişimlerinde akranlarına göre gerilik gösterendikkat ve algılama güçlüğü içerisinde bulunan öğrencilerle ilgili gözlem formu doldurularak inceleme talebiyle birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezine gönderilir. Bu öğrenciler Merkezde ya da öğrenci taramalarında seviye tespitleri yapılarak gerekli görülenler grup testine ya da incelemeye alınmaktadırlar. İnceleme neticesinde orta düzeyde zihinsel kapasiteye sahip olduğu tespit edilen özel eğitim sınıfı açılması için yeterli sayı teşekkül etmişse kaynaştırma eğitimine alınırlar. Bu öğrenciler için inceleme raporu düzenlenerek okullara gönderilir. Okul müdürlüğü broşürün son sayfasında bulunan Kaynaştırma Eğitimi Bilgi Formu’nu doldurup onayladıktan sonra bir nüshasını Rehberlik Araştırma Merkezine gönderir ve böylece yerleştirme işlemi tamamlanmış olur.

 9. Gizli @ yara
  Özel Üye
  EĞİTİM ORTAMLARI VE PROĞRAMLARIN DÜZENLENMESİ:
  Kaynaştırma ile ilgili eğitim öğretim çalışmalarında öğretmenokul program kitap ders araçları ve bütün eğitim teşkilatları ; kaynaştırma eğitimine alınan çocukların daha iyi yetişmelerinde başlıca unsurlardır. Bu unsurlar ancak çocukların bedeni zihni ve sosyal alanlardaki ilgi ve kabiliyetlerine göre ele alındığında yararlı olabilir.
  Eğitim ortamları düzenlenirken kaynaştırma eğitimi öğrencisini mevcudu en az olan sınıflara yerleştirmek esastır. Bir sınıfa en fazla iki kaynaştırma eğitimi öğrencisi verilmesine ve bu öğrencilerin bulunduğu sınıfların mevcutlarının diğer sınıflara göre öğrenci başına en az beş öğrenci eksik olacak biçimde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Okul idarecileri bu çocukların bulundukları sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimleri için özürlerinin gerektirdiği eğitim ortamını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.
  Kaynaştırma eğitimine alınacak çocuklarla yapılacak çalışmalarda eğitim amaçlarına ulaşabilmek için uygulanacak metod ve teknikler büyük önem taşır. Eğitim ve öğretim çalışmalarında bu çocukların bedeni ferdi grup etkinliklerinde öğretmen en uygun metod ve teknikleri uygulamaya çalışmalı kaynaştırma programına alınan bu çocuklar sınıf seviyesinin altında oldukları için ferdi özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Sınıf içi uygulamalarda ihtiyaca göre; takrir soru-cevap gözlem inceleme gösteri iş-proje deney vb. metod ve teknikler kullanılabilir. Tek bir metod kullanma zorunluluğu yokturgerekirse birden fazla metoddan faydalanılabilir.
  Üniteler işlenirken metod ve teknikler dikkatli bir planlamayı gerektirdiği gibi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel teknikler geliştirmek ve uygulamak yerinde olur.
  Kaynaştırma programına alınan “eğitilebilir” zihinsel yetersizliğe sahip çocukların eğitimlerinde “Zihinsel Engelli Çocuklar İlkokul Programı”dikkate alınmalıdır. Ünitelerin işlenişinde programdaki ünitelere konulara ve ünitelerin sırasına aynen uymak zorunluluğu yoktur. Çevrede rastlanılmayan veya okulda incelenmesi mümkün olmayan konular programda gösterilmiş olan fakat çevre özelliği nedeniyle ele alınması gereken konular ünitelere eklenebilir veya yeni üniteler düzenlenebilir. Program öğrencinin seviyesine göre uygulanmalıdır.
  Kaynaştırma eğitiminde öğrencinin kendi yaş grubu içerisinde yetiştirilmesi esastır. Öğrencinin yıllık başarısı bütün derslerde ve ders duşu eğitici çalışmalarda uygulanan programlar doğrultusunda; öğrencinin ilgi kabiliyet ve özel yetenekleri dikkate alınarak engel ve özelliklerine uygun ölçme ve değerlendirme araçlarıyla değerlendirilir. Sınıftaki akranları ile kıyaslama yapılıp başarısı buna göre değerlendirilemez.
  Sonuç olarak özel eğitime muhtaç öğrencilerin pratik yaşam için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması günlük hayatta karşılaştığı problemleri görebilecek yeterliliğe ulaş mayı verilecek eğitimin odak noktası olmalıdır.

 10. Gizli @ yara
  Özel Üye
  OKUMANIN GELİŞTİRİLMESİ:
  Okumanın geliştirilmesinde öğretmenin bilmesi ve uygulaması gereken hususlar şunlardır:
  1-Kelime tanıma:Kelimeleri farlılıklarına göre ayırmak ilişki kurmak ve anlam çıkarma yeteneğini geliştirir. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar bu fonksiyonda gerilik gösterirler. Kelimeleri tesadüfen seçip öğrenemezler. Kelimelerin çeşitli ve cümle yapısı ve durumlarda tekrar edilmesi gerekir. Bazı çocuklar yeni kelimeleri sisleri çıkararak yahut ses analizi yaparak tanırlar. Ses analizleri bir okuma metodu değildir yalnız yabancı kelimeleri tanımak için bir araç olarak kullanırlar.
  2-Sesli okuma :Okumayı öğrenmede sesli okumanın büyük yardımı olur. Okuma görme ve işitme sembollerinin ve tabii olarak çocuk okumaya sesli okumayla başlar. Çocuk okuma yazmayı öğreninceye kadar sözlü dil onun tek ilişki aracıdır. Bol bol sesli okuma çocuğun doğru ve güzel konuşmasına yardım eder.
  3-İlgi:Okuma konularının çocuklar için manalı ve ilginç olması okuma öğrenmeyi hem çabuklaştırır hem de daha yeterli okumayı sağlar. Zihinsel engelli çocuklar okuma materyallerini seçiminde öğretmenin ilgi çekecek ve ilgiyi devam ettirecek cinsten olmasına önem verilmelidir. Bunların sürprizle hayvanlarla ilgili maceralı karşılıklı konuşmalı ve nükteli olması faydalı olur.
  4-Kavrama:Okumanın amaçlarından biriside okumanın değerlendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Bunu yapmak için okuyucunun okuduğu kelimeleri anlaya bilmesi gerekir. Öğretmenin kavramaya ve değerlendirmeye yardım eden yolları bulması gerekir. Çeşitli konularda ve güçlük seviyesinde hazırlanmış hikayelerin okunması teşvik edilmelidir
  Zihni bir merkeze .odaklamayı sağlar ve bazen düşünmeyi harekete geçirir. Açıklamaları anlamak okunan parça hakkında sorulara cevap vermek çalışma ünitesinin bir parçası olabilmelianlayış ve değerlendirmeye teşvik etmelidir .Başka bir tabirle çocuğa okuduğu konularda sorular sormalı bu suretle çocuğun okuduğunu kavraması için gayret sarfetmesi sağlanmalıdır.
  Çocukların istenilen davranışı göstermeleri veya göstermemeleri türlü sebeplere dayanır .Uygun davranışların geliştirilmesidavranışların düzenlenmesi ve yönetilmesi için aşağıdaki esasların göz önünde tutulması gereklidir.
  A)Kavramları basitleştirerek öğrenim alanına koymak:
  Zihinsel engelli çocuklar için soyut kavramlar güç öğrenilir. Somut ve fonksiyonel kavramlar ele alınmalıdır. Zihinsel engelli çocuk bir defa da pek çok kavram öğrenemez. Öğretilebilir kavramların sayısı sınırlanmalı kavramlar çocuğa tek tek öğretilmelidir. Bir kavram öğretilmeden diğerine geçilmemelidir. Aynı kavramlar çeşitli durum ve ilişkiler içersinde çocuğa öğretilmelidir.
  B)Kısa süreli konular ele almak:
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların uzun konuları takip etme yönünden dikkat ve yetenekleri yeterli değildir. Bu sebeple ünite bütünlüğü içinde ele alınacak konular kısa süreli zaman dilimleri içersinde küçük bölümler halinde işlenmelidir.
  C)Öğrenmerastlantıdan ziyade programlara bağlı öğretmen gözetiminde yapılmalıdır: Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun kavrayış seviyeleri dikkate alınarak etkinlik anlamlı parçalara bölünmeli bölümler sırasıyla iyice öğretildikten sonra tümü kavratılmalıdır.
  D)Öğretim çocuğun gelişim düzeyine uygun olmalı;
  Eğitilebilir zihin engelli çocuğun öğrenme düzeyi tespit edilmeli ve öğrenime o seviyeden başlayarak iyice kavratıldıktan sonra geçilmelidir. M
  E)Öğretimde çocuğun gelişim düzeyine uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır:
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocuklar kullanılacak araçlar çevrede bulunan gerçek araçlar olmalıdır. Karmaşık parçalı araçlar yerine az parçalı basit araçlar seçilmeli araçların parçaları yerine bütünü ve işlevi ele alınmalıdır.
  F)Sınıftaki günlük çalışmalar düzeye uygun ve basit olmalıdır.
  1.Ferdi öğretim etkinliklerin çıkış noktası olmalıdır.
  2.Öğrencilerin başarılı çalışmaları mutlaka görülmeli değer verilmeli gerekirse ödüllendirilmelidir.
  a. Çocuğa başarabileceği düzeyde görevler verilmeli
  b. Doğru yanıtlayabileceği sorular sorulmalı
  c. Gerektiğinde görevi yerine getirmesinde yardım edilmeli yardımlar başarıya ulaşana kadar sürdürülmeli
  d. Çocuk başarısız olduğu noktada bırakılmamalı
  e. Mevcut yetenekleri harekete geçirmek için zorunlu hallerde yardım edilmelidir.
  3.Olumsuzdan daha çok olumlu ifade kullanılmalıdır.
  4.Güven sarsıcı sözlerden ve isteklerden kaçınılmalıdır maddi ceza verilmemelidir.
  5.Acele ve telaşlı emirler yerine sakin ifadeler kullanılmalıdır.
  6.Olduğunca sınıfta çocukların konuşmasına fazla yer verilmeli öğretmen az konuşmalıdır.
  G)Eğitilebilir zihinsel engelli çocuğun eğitiminde ailenin önemi gözönünde bulundurularak öğretmen veli işbirliği sağlanmalı çocuk eğitiminde tüm ailelere aile eğitimi çalışmaları yapılmalıdır.
  ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL EĞİTİMİN AMAÇLARI:
  Eğitilebilir zihinsel engelli çocukların eğitimlerinde ilköğretimin amaçlarına paralel olarak dört amaç tespit edilmiştir .Bunlar :
  1.Kendini anlamak ve gerçekleştirmek.
  2. İnsan ilişkileri kurmak ve gerçekleştirmek.
  3.Ekonomik beceriler geliştirmek.
  4.Uygar sorumluluk geliştirmek ve kazandırmak.
  Bu temel amaçların özel hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
  1.Kendini anlama ve gerçekleştirme:
  a)Sağlığını koruyucu temel bilgileri benimser gerekli sağlık ve temizlik alışkanlıklarını kazanır.
  b)Kazalara karşı uyanık ve tedbirli olmayı öğrenir.
  c)Çevredeki bütün canlı ve cansız varlıklara değer verir onları sever ve korumayı öğrenir.
  d)Okuma yazma ve hesaplama gibi temel bilgileri ve becerileri kavrar.
  e)Öğrenme merak ve hevesini geliştirir.
  f)İyi düşünme ve doğru hüküm verme alışkanlıklarını kavrar.
  g)Görev ve sorumluluk duygusunu kazanır.
  h)Boş zamanlarını hoş ve yararlı kullanma alışkanlıklarını kazanır.
  i)Doğal güzelliklere ve güzel sanatlara karşı ilgi ve hayranlık duymayı öğrenir.
  J)Ana dilini düzgün ve doğru kullanmayı öğrenir.
  k)Güvenilir bir karakter geliştirir başarılı olduğu zaman aşırı öğünmelerden sakınmayı başarısızlık karşısında ümitsizliğe düşmeyi öğrenir.
  2.İnsan ilişkileri kurmak ve geliştirmek:
  a)İyi bir aile hayatının dayandığı temel ilkeleri kavrar bayına düşen sorumlukları öğrenir ve benimser.
  b)Başkaları ile birlikte yaşamayı ve birlikte çalışmayı öğrenir.
  c)İnsan ve insanlığa saygı duymayı öğrenir.
  d)Nezaket kurallarını öğrenir.
  3.Ekonomik becerileri geliştirmek:
  a)Toplumun bağımsız ve etkili bir üyesi olabilmek için çalışmanın iyi bir üretici olmanın gerekliliğine inanır.
  b)İyi bir tüketici olması aile ve memleket ekonomisindeki yerini ve önemini kavrar.
  c)İnsan gücünün ve mesleğe yönelmenin meslekte uyum kurma ve verimli olmanın kişisel ve toplumsal açıdan önemini kavrar.
  4.Uygar sorumluluk kazandırmak ve geliştirmek:
  a)Sosyal etkinliklere katılır ve sosyal anlayış geliştirir.
  b)Çeşitli durumlarda hoş görüye sahip olur.
  c)Din milliyet renk vb. ayrılıkları dikkate almadan ilişki kurar.
  d)Kanunlara uyar.
  e)Demokratik yaşamın en iyi toplum düzeni olduğuna inanır ve ona bağlılık duyar.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu