+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Çalışan engelliler gelir vergisi indiriminden nasıl yararlanabilirler? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Çalışan engelliler gelir vergisi indiriminden nasıl yararlanabilirler?
  Çalışan engelliler gelir vergisi indiriminden nasıl yararlanabilirler kısaca

  Çalışan engelliler gelir vergisi indiriminden nasıl yararlanabilirler lütfen kısaca açıklar mısınız?

  Gelir vergisin indiriminden yararlanmak isteyen özürlü hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan

  Kamu Sektöründe Ve Özel Sektörde Çalışan Özürlülerin Gelir Vergisinde Sakatlık İndiriminden Yararlanabilmeleri İçin Yapacakları İşlemler Nelerdir?
  Gelir vergisin indiriminden yararlanmak isteyen özürlü hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır
  Gelir Vergisinde “Sakatlık İndirimi”nden Yararlanmak İsteyenlerin Hangi Belgeleri Hazırlamaları Gerekmektedir?
  Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracakları belgeler şunlardır:
  Özürlü hizmet erbabı için:
  a)Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için:
  a)Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,
  b)Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf
  c)Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.
  Özürlü serbest meslek erbabı için:
  a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
  Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için:
  a)Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  b)Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,
  c)Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge.
  Gelir Vergisiindiriminden yaralanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için:
  a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,
  b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Çalışan her engelli ek yardıma ihtiyacı vardır onun için her birine gereken duruma göre yardım edilmeli ve çalışma kolaylıkları sağlanılmalıdır.
+ Yorum Gönder