+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Engelliler Forumu Forumunda Moya Moya Sendromu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Moya Moya Sendromu
  Moya Sendromu Nedir

  Arkadaşlar sizce maya sendromu nedir kısaca açıklar mısınız?

  Serebral anjiyografide tek veya iki yanlı ICA ve /veya proksimal a. cerebri anterior (ACA) ve a. cerebri media (MCA)da stenoz ve oklüzyonun yanısıra bu bölgede anormal vaskülarizasyonun görülmesine moya-moya sendromu adı verilir. Kafa kaidesinde çok fazla sayıda küçük kollaterallerin oluşturduğu bu görünüme japonca sigara dumanı demek olan moya-moya denmiştir


  Nörofibrofibromatozis tuberoz skleroz tuberküloz menenjiti vaskülitler parasellar neoplaziler kranyal ışınlama gibi nedenler serebral anjiyografide moyamoya görünümüne yol açabilir.


  Çocuklarda tekrarlayan iskemik olaylar GIAlar istemsiz hareketler yavaş ilerleyen mental yıkım ve epileptik nöbetler görülür. Moyamoya hastalığı genç erişkinlerde iskemik inmeye daha yaşlılarda ise intraserebral hemorajiye yol açar. Tanı için konvensiyonel anjiyografi gereklidir

  Moyamoya hastahgmm tedavisinde amaç iskemik belirtileri önlemek kanama olasılığını en aza indirmektir. Halen bilinen hiçbir tedavi yontemi
  hastalığın gidişini durdurmamaktadır.
  Tedavi yöntemleri medikal ve cerrahi olmak üuzere iki ana başlıkta toplanabilir. Medikal tedavide bazl farmakolojik ajanlar onerilse de genellikle kabul görmemektedir(34). Antiagreganlar steroidler antiepileptikler vazodilatorler kullanılmaktadlr(36). Kalsiyum antagonistlerinin başşağrısı şikayetlerinde etkili oldugu bildirilmiştir
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Bu hastalık ilk olarak Japonya da görülmüştür ve ülkemizde çok fazla yaygın değildir bu hastalık sigara dumanı gibi insanın tüm beynini kapsıyor ve hasta da sara nöbetleri geçirmeye ve istem dışı hareketler yapmasına neden oluyor. Bu hastalık dünyada çok fazla görülmez ancak tedavisi de yoktur genelde hastalar çok fazla yaşamaz.
+ Yorum Gönder