+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda İngilizce Test Çözme İpuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  İngilizce Test Çözme İpuçları
  İngilizce Test Çözme İpuçları

  İngilizce Test Çözme İpuçları nelerdir


  Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun.
  Soru tümcesini okurken, tümcenin temel unsurlarını (Ö+Y+N ve ana tümce ile yan tümce) belirlemeye çalışın. Bunlar dışında kalan ve tümcenin uzunluğuna katkı sağlamaktan başka bir işlevi olmayan unsurları ayıklayın.


  ¨ Basit tümcede:
  Tümcenin Ö+Y+N yapısını kontrol edin. Basit tümce zannettiğiniz bir yapı bileşik tümce olabilir.

  A. Eksik olan özne ise:
  Yüklemin tekil ya da çoğul olmasından yola çıkarak tekil ya da çoğul özne arayın;


  .. is an animal of great concern to scientists.
  A) That the giraffe
  B) The giraffe
  C) These giraffes
  D) Giraffes
  E) Those giraffes


  Nesnedeki it(s), his her, him, them.. sözcükleri yolu ile özneyi saptamaya çalışın;


  .. will always be remembered for its sinking on her maiden voyage.
  A) This ship
  B) That the ship
  C) These ships
  D) Ships
  E) Those ships


  Tümcede, özneyi niteleyen unsurları göz önünde bulundurun:


  Determiner: Article (a, an, the), demonstrative (this, that, these, those), possessive adjective (my, our, your, his, her, its, their)


  Adjective: Common (old, yellow, ..), participal (interesting, bored, ..), nominal (plactic, glass, ..)


  Quantifier: Cardinal number (one, two, ..), ordinal number (first, second, ..), indefinite quantifier (some, many, few, ..)


  Adverb: Adverb of approximation (almost, about, nearly, ..), adverb of strength and intensity (completely, extremely, quite, rather, very, ..)

  B. Eksik olan nesne ise:

  Öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre it(s), his,her, him, them, .. arayın;
  Tüm tümce bağlamını inceleyin ve tamamen saçma gözüken seçenekleri eleyin;
  Yukarıda değinilen (a) adı nitelendiren yapılara dikkat edin.

  C. Eksik olan yüklem ise:

  Öznenin tekil ya da çoğul olmasına göre yüklemi saptamaya çalışın;
  Öznenin animate (canlı) ya da inanimate (cansız) olmasına göre yüklemin etken mi yoksa edilgen mi olması gerektiğini belirleyin;
  Tümce içindeki zaman gösteren yapılar yardımı ile yüklemin hangi zamanda olması gerektiğini saptayın.


  ¨ Bileşik tümcede


  2. Tümcede clause marker eksik.

  He was terribly disappointed with the decision of the committee, .. he gave in his resignation.
  A) since
  B) however
  C) yet
  D) in case
  E) so


  Bileşik tümce yapıları çok iyi tanımanız gerekmekte.
  Seçenekleri yok varsayarak tümcenin anlamını çıkarmaya çalışın. Tümcenin zaman, neden, sonuç, kıyas gibi bileşik tümce yapılardan hangisine ait olduğunu bulun.

  Seçenekler içinde, saptadığınız bileşik tümce türüne ait yapıları arayın.
  Seçenekler içinde uygun olan birden fazla yapı varsa (although ve despite gibi), yan tümceyi inceleyin. Seçeneklerden hangisinin yan tümceye uygun olduğunu belirleyin.


  3. Tümcede phrase oluşturan yapı eksik

  .. acute shortages of food in many countries, the delegates voted to increase programmes and services in weather reporting and research needed for greater production of foodstuffs.
  A) By way of
  B) Contrary to
  C) According to
  D) In view of
  E) As far as


  Ana tümce ile yan tümce arasında ne tür bir ilişki olduğunu belirleyin: karşıtlık, neden, sonuç, ..
  Seçenekleri eleyin.
  Birden fazla seçenek kalırsa, önce yapı, sonra da anlam açısından uygunluğunu denetleyin.


  4. Paralel yapıda eksik unsur.

  .. you can get the experiments completed .. you can get the report written up.
  A) As soon/as soon
  B) The sooner/the sooner
  C) The sooner/sooner
  D) As soon/The sooner
  E) Sooner/the soonest


  Tümcenin bir bileşik tümce olduğundan emin olun. Bunun için de bileşik tümce yapıları çok iyi tanımanız gerekmekte.

  Bu tür sorularda seçenekler her ne kadar birbirlerine çok benzer gibi görünse de, bazıları tümceye oturtulması dilbilgisi açısından hatalı olmaktadır. Bu şekilde seçenekleri eleyin.

  Uygun seçeneği bulmakta zorlanırsanız, seçenekleri tümcenin genel anlamına uygunlukları, ana ve yan tümcelerin her birine uygunlukları açısından sınayın.


  5. Tümcede tag question eksik

  Prior to taking up this appointment, he used to work for the government, ..?
  A) wasn't he
  B) did he use
  C) didn't he
  D) did he
  E) didn't he use


  Tümcenin ana yükleminin hangi zaman yapısını ya da yardımcı yüklemi içerdiğini saptayın.
  Tümcenin öznesinin tekil mi yoksa çoğul mu olduğunu saptayın.


  Some of the articles in the Criminal Code will have to be amended, ..?
  A) will they
  B) won't they
  C) haven't they
  D) won't it
  E) will it


  Tümcenin, tag question açısından istisna oluşturacak yapıları içerip içermediğini inceleyin
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  İngilizce Test Çözme yolları

  6. Diğer yapılar
  a. Zamanlar

  At tomorrow's concert the orchestra .. by Carl von Braun.
  A) will have conducted
  B) will conduct
  C) has been conducted
  D) will be conducted
  E) is going to conduct

  Zaman belirten yapılara dikkat edin (örnek soruda tomorrow sözcüğü).

  Bileşik tümcede zaman uyumuna dikkat edin.

  Tümcenin etken/edilgen yapısını inceleyin (örnek soruda by sözcüğü edilgen olması gerektiğini göstermekte.)

  b. Edilgen

  You .. pleased to learn that Mr Lawson .. chairman.
  A) have been/appointed
  B) will be/has been appointed
  C) are/is appointing
  D) have been/was appointed
  E) were/appointed


  c. Ettirgen

  Do you think you will be able to .. him to lend his car?
  A) get
  B) have
  C) let
  D) permit
  E) allow

  Dilbilgisi Açıklamaları içinde işlenen ettirgen yapıları iyi bilmeniz gerekmekte.
  Bu tür sorularda ettirgen yapının geçmekte olduğunu hemen farketmek her zaman için kolay olmamakta. Tümcede esas yüklem dışındaki eylem yapıların (örnek tümcede lend) past participle (V3) ya da infinitive (to+V) şeklinde kullanılmaları söz konusu ise, dikkatli olun! Karşınızda bir ettirgen yapı bulunabilir.

+ Yorum Gönder


be going to test çöz,  be going to ile ilgili test çöz,  ingilizce test çözme,  ingilizce zamanlar test çöz