+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)
  Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

  Dönüşlü zamirler (reflexive pronouns) tekil şahıslar için “self”, çoğul şahıslar için “selves” ekleri kullanılmak sureti ile yapılır. Dönüşlülük zamirleri, evet / hayır sorularında (yes / no questions), ve soru kelimeleriyle sorulan soruların (question-word questions) sadece olumlu hallerinde ve olumlu / olumsuz cümlelerde ve cevaplarda kullanılırlar. Dönüşlülük Zamirleri özne ve nesne ayrı olduğunda, özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak ve öznenin vurgulanması gereken durumlarda kullanılır.

  myself (kendim)
  yourself (kendin)
  himself (kendi)
  herself (kendi)
  itself (kendi)
  ourselves (kendimiz)
  yourselves (kendiniz)
  themselves (kendileri)

  Did you prepare yourself for the test? (Kendini sınava hazırladın mı?)
  How did she injure herself? (Kendini nasıl yaraladı?)
  Let’s get ourselves some ice cream. (Hadi kendimize dondurma alalım.)
  I myself drew this map. (Bu haritayı ben kendim çizdim.)
  I cut myself with a knife. (Kendimi (elimi) bıçakla kestim.)
  She fell off her bicycle and hurt herself. (Bisikletinden düştü ve kendini incitti.)
  I sometimes talk to myself. (Bazen kendimle konuşurum.)
  He saw himself in the mirror. (Kendini aynada gördü.)
  They paid for themselves. (Kendi hesaplarını ödediler.)
  I hurt myself. (Kendimi incittim.) (kendi kendimi)
  The band call themselves "Cranberries". (Grup kendine "Cranberries" diyor.)
  He shot himself. (Kendini vurdu.) (kendi kendini)
  I bought a present for myself. (Kendime hediye aldım.)
  She did it by herself (=alone). (Kendi kendine yaptı.) (tek başına)
  That man is talking to himself. (O adam kendi kendine konuşuyor.)

  I'll do it myself. (No-one else will help me.) (Kendim yapacağım.)
  They ate all the food themselves. (Bütün yiyeceği kendileri yediler.)
  (No-one else had any.)

  · did my homework by myself.
  · You go to the movies by yourself.
  · He ate dinner by himself.
  · She fixed her car by herself.
  · It got its food out of the cupboard by itself.
  · We ruined everything by ourselves.
  · You ate all of the ice cream by yourselves.
  · They painted the house by themselves.
  When to use a reflexive pronounReflexive pronouns are used in three main situations.

  * Reflexive pronouns are used when the subject and object are the same.

  I hurt myself.
  The band call themselves “Dire Straits”.
  He shot himself.


  * They are used as the object of a preposition, when the subject and the object are the same.

  I bought a present for myself.
  She did it by herself. (She did it alone.)
  That man is talking to himself.


  * They are used when you want to emphasize the subject.

  I'll do it myself. (No one else will help me.)
  They ate all the food themselves. (No one else had any.)The forms of reflexive pronounsExercises

  1-Can I ask you a question, Sami? Did you go to classes to learn German, or did you teach ________?
  yourself
  2-At 12.30, Junko and I went to the cafeteria to buy ________ some lunch.
  ourselves
  3-John hurt ________ while he was fixing his car.
  himself
  4-Welcome to the party, everyone! Just help ________ to sandwiches and snacks.
  yourselves
  5-Jody and her husband own their own company, so they can give ________ a holiday any time they like.
  themselves
  When I saw ________ in the mirror, I was horrified -- there was red paint on my nose!
  myself
  Look! There's a little bird washing ________ in the river.
  itself
  I'll have to help Young Hee fill in her form, but Ja Young can do it ________, because her English is excellent.
  herself
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Zamir demek türkçede dilbilgisi bölümünde de gördüğünüz gibi isimlerin yerini tutabilen kelimelerdir. bu zamirler kişi zamiri işaret zamiri dönüşlülğk zamiri gibi türleri vardır bunlardan dönüşlülük zamiri demek cümlede yapılan işin bizzat özene tarafından yapıldığını vurgulayan zamird.ir.
+ Yorum Gönder