+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda İngilizce Need Fiili Konu Anlatımı, Örnek Cümleler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İngilizce Need Fiili Konu Anlatımı, Örnek Cümleler
  İngilizce Need Fiili Konu Anlatımı, Örnek Cümleler


  Need Fiili - Anlatım


  Need fiili iki şekilde kullanılır. Birincisi normal bir fiil olarak, diğeri yardımcı fiil olarak.

  Normal bir fiil olarak kullanıldığında bütün diğer fiillerin uyduğu kurallara göre kullanılır. Verdiği anlam "ihtiyacı olmak" tır.

  * I need your help. Yardımına Ihtiyacım var.
  * He needs some hot water. Biraz sıcak suya ihtiyacı var.
  * They need better equipment. Daha iyi malzemeye ihtiyaçları var.
  * Gloria needs new dresses. Gloria'nın yeni elbiselere ihtiyacı var.
  * Do you need any money? Hiç paraya ihtiyacın var mı?
  * We don't need your advice. Öğüdünüze ihtiyacımız yok.
  * She didn't need the car then. O zaman otomobile ihtiyacı yoktu.
  * Did he need' a typepwriter? Daktiloya ihtiyacı var mıydı?
  * Will they need a map? Bir haritaya ihtiyaçları olacak mı?
  * You will need a boat. Bir kayığa ihtiyacınız olacak.
  * How many workors wilI you need? Kaç işçiye ihtiyacınız olacak?
  * He needed a lot of milk for his children. Çocukları için çok süte ihtiyacı vardı.


  Need yardımcı fiil olarak kullanıldığında diğer yardımcı fiiller gibidir. Öznenin tekil olması halinde sonuna s almaz, geçmiş zaman şekli yoktur. Sadece geniş zaman ve gelecek zaman için kullanılır. Olumsuz şekli need not, kısaltılmışı needn't şeklindedir. Soru hali need özne önüne getirilerek yapılır.

  Yardımcı fiil olarak kullanılan need fiilin kök hali, yani to'suz şekli ile bulunur.

  Need bu anlamda olumlu cümlede kullanılmaz. Ancak olumsuz bir fiili takiben gelirse veya cümlede şüphe veya never, hardly gibi sözcükler nedeniyle olumsuz bir anlam varsa need olumlu halde kullanılabilir.

  * Do you think he need go with them? Onlarla gitmesi gerekir mi dersiniz?
  * They want my help, but I don't think I need help them. Yardımımı istiyorlar, fakat onlara yardım etmem gerektiğini zannetmiyorum.


  need not

  Need yardımcı fiili olumsuz olarak kullanıldığında mecburiyet olmayış anlamını verir. Must not ile sözü söyleyen tarafından bir şeyin yapılmaması istenmekte, yani bir yasak belirtilmektedir. Need not ile yine sözü söyleyenin bir kararı belirtilmektedir. Ancak, bu karar bir fiilin yapılmasının mecburi olmadığı şeklindedir.

  * You must not answer them. Onlara cevap vermemelisin. (Onlara cevap vermen yasaktır.)
  * You need not answer them. Onlara cevap vermek mecburiyetinde değilsin. (Cevap vermeye mecbur tutmuyorum.)
  * You mustn't tell her. Ona söylememelisin.
  * You needn't tell her. Ona söylemek mecburiyetinde değilsin. (Gerek yok.)
  * She needn't get up so early. Bu kadar erken kalkmasına gerek yok.
  * They needn't bring their food with them. Yiyeceklerini beraberlerinde getirmelerine gerek yok.
  * Martin needn't take these pills. Martin'in bu hapları almasına gerek yok.

  (needn't) ve (have) ile fiilin 3. şeklinin kullanılması

  Bu yapıda kullanılan bir fiilin gereksiz yere, boşuna yapıldığı anlatılmış olur.

  * She needn't have written the letters. Mektupları yazmasına gerek yoktu. (Boşuna yazdı.)
  * They needn't have waited for the teacher. Öğretmeni beklemelerine gerek yoktu. (Boşuna beklediler.)
  * Hilda needn't have brought the book. We had it in our library. Hilda'nın kitabı getirmesine gerek yoktu. O kitaplığımızda vardı (Boşuna getirdi.)
  * We needn't have walked to the station. İstasyona yürümemize gerek yoktu.
  * Mary could have taken us there in her car. Mary bizi oraya arabasında götürebilirdi. (Boşuna yürüdük.)
  * You needn't have bought such an expensive toy. Böyle pahalı bir oyuncağı almana gerek yoktu.


  didn't need to

  Yukarıda örneklerini gördüğümüz olumsuz cümleler gibi didn't need to ile de olumsuzluk hali yapılabilir. Burada need fiili yardımcı fiil değil olağan fiil durumundadır. Bu tip cümlelerin diğerinden farkı, söz konusu olan fiilin gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilinmemesidir.

  * You needn't have cleaned the table. Masayı temizlemene gerek yoktu. (Boşuna temizledin.)

  anlamındadır. Bu cümle didn't need to ile yapılırsa,

  * You didn't need to clean the table. Masayı temizlemene gerek yoktu.

  anlamını verir. Burada temizlemenin yapılıp yapılmadığı belli değildir.

  * We needn't have gone to the police-station. Karakola gitmemize gerek yoktu. (Boşuna gittik.)
  * We didn't need to go to the police-station. Karakola gitmemize gerek yoktu. (Gidip gitmediğimiz belli değil.)

  Görüldüğü gibi ilk şekilde have ile fiilin 3. şekli (gone) kullanılmış, ikincisinde need'ten sonra gelen fiil mastar halinde (to go) yer almıştır.

  * He needn't have quarrelled with his friends. Arkadaşlarıyla kavga etmesine gerek yoktu. (Boşuna kavga etti.)
  * He didn't need to quarrel with his friends. Arkadaşlarıyla kavga etmesine gerek yoktu. (Edip etmediği belli değil.)
  * Norman needn't have carried the suitcases. Norman'ın bavulları taşımasına gerek yoktu. (Boşuna taşıdı.)
  * Norman didn't need to carry the suitcases. Norman'ın bavulları taşımasına gerek yoktu.


  (need) ile soru cümlesi

  Must ile yapılan soruda olduğu gibi need ile soruda da kendisine soru yöneltilen kişinin şahsi fikri sorulmaktadır.

  * Must I give you my passport? Size pasaportumu vermeli miyim? (Vermemi gerekli görüyor musunuz?)
  * Need I give you my passport? Size pasaportumu vermem gerekli mi? (Vermemi gerekli görüyor musunuz?)

  Need ile yapılan soruda olumsuz bir cevap umulmaktadır. Örneğin yukarıdaki soruda (Pasaportumu vermemi gerekli görmüyorsunuz, değil mi?) gibi bir anlam vardır.

  * Must she type the letter again? Mektubu tekrar daktilo etmeli mi?
  * Need she type the letter again? Mektubu tekrar daktilo etmesine gerek var mı?
  * Need I get up early tomorrow? Yarın erken kalkmama gerek
  * var mı?
  * Need they shave every morning? Her sabah tıraş olmalarına gerek
  * var mı?
  * Need he wash his shoes? Ayakkabılarını yıkamasına gerek var mı?
  * He is very tired. Çok yorgun.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Need fiili inglizce bir fiildir.. ve bu fiilin anlamı ihtiyaç duymak anlamına gelmektedir. bunun dışında eğer türkçe ihtiyaç duymak anlamında olan bir cümleyi ingilizceye çevirecekseniz o zaman yapmanız gereken önce özneyi yazmak daha sonra need fiilini daha sonra geri kalanlar ve son olarak yüklemi yazmanız gerekir.
 3. Ziyaretçi
  You needn't bring all your books.
+ Yorum Gönder


need konu anlatımı,  need to konu anlatımı,  ingilizce need to konu anlatımı,  we need we dont need konu anlatımı,  need ingilizce konu anlatımı,  need need to konu anlatımı