+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda İngilizce Hukuk Terimleri , Hukuk Terimleri İngilizce Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İngilizce Hukuk Terimleri , Hukuk Terimleri İngilizce
  İngilizce Hukuk Terimleri, Hukuk Terimleri İngilizce

  İngilizce hukuk terimlerinin listesi


  aw court: mahkeme
  judge: hakim
  law: hukuk, yasa
  judgement: yargılama
  justice: adalet
  criminal: cezaarticle: madde
  provision: hüküm
  to abolish: yürürlükten kaldırmak
  to amend: tadil etmek
  official journal: resmi gazete
  to conclude: bir sözleşmenin imzalanması
  public corporate body: kamu tüzel kişisi
  unification of judgement: içtihadı birleştirme
  guardianship: vesayet
  testament /will: vasiyet
  discretion: temyiz kudreti
  reserved portion: saklı pay
  ex-officio: re'sen
  tort: haksız fiil
  aggravating ground ( ceza huk.): ağırlaştırıcı sebep
  majority: rüst
  major: reşit
  surety: kefil
  suretyship: kefalet
  domicile: ikametgah
  ratify: icazet
  principle of equity: hakkaniyet ilkesi
  act of prohibition: saldırının önlenmesi davası
  unjust enrichment: sebepsiz zenginleşme
  bodily integrity: vücut bütünlüğüattorney: vekil
  brief: dava özeti, evrak, belge
  case: olay, dava, delil
  evidence: (n) tanık, kanıt, belirti (v) ispatlamak, belirtmek, açıklamak
  guilty: suçlu, kabahatli
  lawsuit: dava
  plead: savunmak, müdafaa etmek, savunma yapmak, dava açmak, avukatlığını yapmak
  plead guilty: suçunu kabullenmek, suçunu itiraf etmek
  plead not guilty: suçu reddetmek
  sentence: (n) mahkeme kararı, hüküm/yargı, (v) hüküm vermek, ceza vermek, mahkum etmek
  solicitor: Hukuk görevlisi, avukat, savcı..
  solicitor general: başsavcı yardımcısı, danıştay başkanı
  sue: dava açmak, mahkemeye vermek, talep etmek
  divorce: boşanmak
  sue for: talepte bulunmak, rica etmek
  sue for a divorce: boşanma davası açmak
  sue out: mahkeme kararı çıkartmak
  sue smb. for damages: zarar ve ziyan davası açmak
  damage: (n) zarar, ziyan (v) zarar vermek, hasara uğratmak
  sum up: araştırmak, bilgi toplamak, özetlemek, kavramak, özet çıkarmak, toparlamak
  submit: ibraz etmek, sunmak
  trial: duruşma
  without prejudice: etki altında kalmadan, önyargısız
  without prejudice to: hakları saklı olarak, haklarına dokunmaksızın, zarar vermeden
  Babalık Davası: Paternity Suit
  Mezkür: Aforementioned
  Miras: Inheritance
  Saikte Hata: Mistake as to motive
  Süreksiz İşçi: Casual Employee
  Takas Odası: Clearing House
  Tahliye Davası: Action in Ejectmen
  Vaad: Promiseİmpunity: Cezasızlık,cezasız kalma
  Review: Yüksek mahkemce kararın yeniden incelenmesi,temyiz,teftiş etmek
  Appeal: Temyize gitmek
  Apprehension: Tutuklama
  Annul: Bozmak,feshetmek,yürürlükten kaldırmak
  Custody: Gözetim,gözaltı,nezaret
  Compensation: Tazminat,tazmin
  Proceeding: Yargılama usulleri,dava,tutanak
  Allege: İddia etmek,kanıt olarak göstermek
  Accusation: Suçlama,itham
  Breach: Bozma,ihlal,uymama(anlaşmaya)
  Breach of faith: Güveni kötüye kullanma
  Arrest : Tutuklamak
  Public Prosecutor: Cumhuriyet savcısı
  Sentence: Hüküm,ilam,mahkum etmek
  Jurisdiction: Yargılama yetkisi  alıntı
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Terim belli konu hakkında olan kavramlara verilen addır. mesela futbol dalının terimleri ; gol kale top kornel penaltı gibi bunun dışında mesela matematik hakkında olan terimler ; polinom, toplama çıkarma gibi son olarak hakim yasa tazminat bunlarda hukuk alanında olan terimlerdir.
+ Yorum Gönder