+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Osmanlıda küçük esnaf hesap defteri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Osmanlıda küçük esnaf hesap defteri
  Osmanlı Devleti'nde küçük esnafların mahalle halkı için tuttukları küçük hesap defterine ne denir? 2. Mineli
  Devamlı Üye

  OSMANLI EKONOMİSİNDE SANAYİ


  osmanlıda küçük esnaf.jpg

  Osmanlı Devletinde sanayi kesimi esnaf birlikleri(Lonca) halinde teşkilatlanmıştı.Esnafın üretimi
  elemeği-göznuruna dayanıyordu. Bu mevcut sanayi öncesi üretim başlangıçta ülke ihtiyaçlarını
  karşılıyordu. Ankara'da sof Bursa'da İpekçilik Selanik'te çuhacılık Bulgaristan'da aba
  KayseriManisa ve Tokat'ta dericilik(debbağlık) yaygındı. Ayrıca Osmanlı Devletinde savaş araç ve
  gereçlerini üretmek için fabrika ve imalathaneler de kurulmuştu.
  Bunlar:
  Tersane (Gemi yapım yeri): ilk büyük Osmanlı tersanesi Yıldırım Bayezıt tarafından Gelibolu'da
  yapıldı. Daha sonraki dönemlerde İstanbul Sİnopİzmit Süveyş Basra gibi sahillerde başka
  tersaneler de kuruldu.
  Tophane: İstanbul'un fethinden önce Edirne ve Bursa'da fetihten sonra da İstanbul'da top döküm
  tesisleri kuruldu.
  Baruthane: İlk baruthane Gelibolu'da kuruldu.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Osmanlı da esnafların mahalle halkı için tuttukları borç defterine Zimem denirdi ve bu defterin en büyük özelliği Ramazan ayında zengin olanlar kılık değiştirerek tek tek esnafları gezer ve bu defterden rastgele seçtikleri kişilerin borçlarını öderlerdi ve böylelikle ne sevabı yapan kime yaptığını nede parası ödenen kimin ödediğini bilmezdi. Böylece kimse kimseye mahçup olmazdı.
+ Yorum Gönder