+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Nüfus yoğunluğunun olumlu etkileri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Nüfus yoğunluğunun olumlu etkileri nelerdir
  nüfus yoğunluğunun olumlu etkileri 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Nüfus yoğunluğunun olumlu etkileri nelerdir

  nüfus yoğunluğunun olumlu etkileri nelerdir.jpg

  NÜFUS ARTIŞI
  Bir ülkede nüfus artmasında; doğumların ölümlerden fazla olması ve dış göçler etkilidir Türkiye nüfusunun artmasında en fazla doğum oranlarının yüksekliği etkilidir Ayrıca sağlık hizmetlerindeki gelişmeler, çocuk ölümlerinin azalması, beslenme şartlarının iyileşmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması gösterilebilir  Türkiye’de en az nüfus artışı 1940-45 yıllarında olmuştur(%010,59) Sebebi ikinci dünya savaşından dolayı genç nüfusun askerde olması(seferberlik durumu) ve kıtlıktır En fazla nüfus artışı 1955-60 yılları arasında olmuştur (%o 28,58) Savaşların bitmesi, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler gösterilebilir

  Hızlı Nüfus Artışının Olumsuz Etkileri

  Tüketim artar İhracat azalır veya ithalat artar

  Demoğrafik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar

  Tasarruflar azalır

  Kalkınma hızı yavaşlar

  Kişi başına düşen milli gelir azalır

  Konut sıkıntısı olur Sonuçta gecekondulaşma olur

  İşsizlik artar İç ve dış göçler artar

  Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar

  Çevre sorunları artar

  *** Bir ülkede milli gelir sürekli olarak artmasına rağmen ,kişi başına düşen gelir aynı şekilde artmıyorsa , o ülkede nüfus artış hızı fazladır

  ***Bir ülkede çalışan nüfusun yaş ortalaması düşük ise , o ülkede doğum oranı yüksektir (nüfus artış hızı fazladır)

  *** Bir yerde nüfusun artması ile iş imkanları arasında bir paralellik varsa , orada nüfus artışında dış göçler etkilidir

  Hızlı Nüfus Artışının Olumlu Etkileri
  Mal ve hizmetlere talep artar

  Ekonomide çeşitlilik artar

  Ülke savunmasına katkısı olur

  İşçi ücretleri düşer Dolayısıyla üretim maliyeti azalır
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Nüfus yoğunluğu oluştuğu zaman genelde olumludan çok olumsuz yönleri vardır ancak olumlu yönlerini de görmemezlikten gelmek olmaz. Olumlu yönleri mal ve hizmetlere talep artar ayrıca ekonomide yükselir ve iş talebi artacağı için yeni sanayi kuruluşları yapılır.
+ Yorum Gönder