+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Algının degişik bilgi alanıda degişik işlevi olabilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Algının degişik bilgi alanıda degişik işlevi olabilir mi
  algının degişik bilgi alanıda degişik
  işlevi olabilir mi acil yardım ederseniz sevinirim 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Duyu organları ile fiziksel algı


  Algılama.gif  a) Algılama (Duyu organları ile fiziksel algı)
  Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. (Türk atasözü)
  Yılanın soktuğu kişi, iplikten bile korkar. (Iran atasözü)

  Duyu organları ile dış dünyayı kavrama ve beynimize kaydetme süreci, aktif, seçici ve yorumlayıcı bir süreç olduğu için, bilgi edinme yollarından biri olan algılama olayının incelenip eleştirel bir bakışla değerlendirilmesi gerekir. Aşağıdaki sorular, öğrencilerin, algılamanın doğası ve gücü, bilgi edinme, bilgi savında bulunma ve dünyayı anlamlı bir şekilde kavramadaki rolünü anlamalarına yardımcı olacaktır.

  • Biyolojik yapısı, canlı bir organizmanın algılamasını ne dereceye kadar etkiler veya kısıtlar? İnsanlar düşünüldüğünde, bilgi edinme yollarından biri olan algılama ne kadar güvenilirdir? Teknoloji algılama kabiliyetimizi ne şekilde değiştirir veya geliştirir?
  • Kültür ve dilin algı sürecindeki rolü nedir?
  • Beklentiler, varsayımlar ve inançlar nasıl ve ne ölçüde algılamayı etkiler?

  • “Gerçek görme organı gözler değil, bilgidir” deyişinin anlamı ne olabilir?
  • Algının değişik bilgi alanlarında değişik işlevi olabilir mi? Güzel sanatlar ve bilim alanında algının gördüğü işlev temelinden farklı olabilir mi? Algının öznel ve kişisel doğası sanatçıya avantaj sağlarken bilim adamlarınca bu özelliğin temel bir engel sayılması ne ölçüde doğrudur?
  şimdi bu soruların cevaplarını özetleyecek olursak algı denildiğinde 5 duyu organımızla kabul etttklermiz demektir ama algının başka işlevsel yönleri vardır örneğin gördüğümüzde ateşin yakıcılığını algılarız ama ondaki o renk tonları yapılacak bir sanat eserine öncülüüğü tamamen bize farklı bir noktaya ulaştırır
  Çünkü algı evrensel(herkesin kabul ettikleri) kadar öznel(kişisel)dirde
+ Yorum Gönder