+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Ege bölgesinde hayvancılık Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ege bölgesinde hayvancılık
  ege bölgesinde hayvancılıkla ilgili bilgisi olan 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Ege Bölgesinde Hayvancılık

  ege bölgesinde hayvancılık.jpg

  Hayvancılık

  Ege bölgesinde hayvancılık çok gelişmemiştir. Üstelik yakın dönemde otlakların daralması nedeniyle, hayvan sayısında azalma gözlenmektedir. Kıyı kesimde daha çok kıl keçisi, tiftik keçisi ve koyun, iç kesimlerde sığır ve manda besiciliği yaygındır. Balıkçılık ise eski önemini kaybetmiştir özellikle İzmir Körfezi’nin sularını pis olmasından dolayı. Yine eski önemini yitirmiş olmakla birlikte Bodrum kıyılarında sünger avcılığı yapılmaktadır.Aynı zamanda Ege Bölgesi'nde kümes hayvancılığı ve arıcılık da yapılmaktadır.
 3. Ziyaretçi
  Hayvancılık  Bölgede hayvan otlatmaya elverişli alanlar pek fazla değildir. Otlaklar daha çok İç Batı Anadolu’da görülür. Bölgenin kıyı kesiminde besi hayvancılığı, İç Batı Anadolu Bölümü’nde dağlıç ve sakız ırkı, İç Batı Anadolu platolarında karaman ırkı koyun yetiştirilir. Özellikle maki alanlarında kıl keçisi yetiştiriciliği önem taşır. Menteşe Yöresi’nde arıcılık gelişmiştir. Kümes hayvancılığı son yıllarda gelişme göstermiştir. Ayrıca doğal balıkçılığın yanı sıra kültür balıkçılığı da yapılır.
 4. Buğlem
  Devamlı Üye
  Ege Bölgesinde hayvancılığın ekonomiye katkısı fazla değildir sadece küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ve az derece besi ve ahır hayvancılığı gelişmiştir. Balıkçılık faaliyetleri de yapılıyor.

+ Yorum Gönder


ege bölgesinde hayvancılık