+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda deniz okyanus akarsu terimlerinin anlamları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  deniz okyanus akarsu terimlerinin anlamları
  deniz okyanus akarsu dere çay ırmak nehir terimlerini anlatınız 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Deniz Okyanus Akarsu Terimlerinin Anlamları

  deniz-okyanus-akarsu.jpg

  deniz :Yer kürenin 4 te 3 ünü kaplayan, birbiri ile bağlantılı ve tuzlu su kütlelerine deniz deni

  okyanus; kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman


  Akarsu:
  Akarsu, belirli bir yatak içinde sürekli veya en az bir mevsim boyunca akan sudur.

  dere:
  Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı. İki dağ arasındaki uzun çukur. Damlarda yağmur sularını toplayarak oluğa veren çinko ya da kiremit yol

  Çay : Derelerin birleşmesiyle oluşan akarsulara çay denir.
  ırmak:
  "Deniz ve göl gibi su kütlelerine dökülen büyük akarsulara ırmak denir . Irmak suları eğimli bir yatak içinde akar . Irmaklar dağ ve tepe gibi yüksek alanlardan doğar . Yamaçlardan inen yağmur ve erimiş kar suları küçük akıntılar oluşturur . Bunların bir araya gelmesiyle çay ve dere gibi küçük akarsular ortaya çıkar. Küçük akarsular da birleşir ve çoğalan sularıyla geniş bir yatak oyarak ırmak biçimini alır . Kar ve yağmur suları kesilirse ırmaklar da kurur . Irmakların doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir. Büyük ırmaklara katılan görece küçük ırmaklar genellikle ''kol '' diye adlandırılır . Irmaklar akarken yatakları aşındırır ve yataklarındaki verimli toprakları sürükler. Bu topraklar ırmağın ağzında ya da taşan bir ırmağın kıyılarında birikir . Böylece verimli tarım arazisi oluşur ."

+ Yorum Gönder


göl çay dere deniz ırmak anlamları,  deniz akarsu mudur,  deniz okyanus göl ve anlamları