+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Sorunlar problemler birtürlü peşimizi bırakmıyor Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sorunlar problemler birtürlü peşimizi bırakmıyor
  Ben eşimle yurtdışında yaşıyorum.Evimizin civarında hiç cami yok.Eşim namazını kılar Kuran-ı Kerim cd den dinleriz ikimizde Kuran okuruz.Borçlarımız var aksilikler sağlık problemleri birtürlü peşimizi bırakmıyor.İki kere bebeğimizi kaybettik onca alışverişe rağmen evimin bereketi yok herşey ters gidiyor eşim işine giden gelen bir insan içkimiz kumarımız sigaramız yok yinede borçlardan çok bunaldık.Bu sene kurban bile kesemedik.Çantama eşimin cüzdanına Yasin-i Şerif yazıp koydum .Ne yapabilirim özellikle okuyabileceğim bir dua varmı?Çok çaresizim 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Sorunlar problemler birtürlü peşimizi bırakmıyor


  badet.jpg


  öncelikle bu konuda dinden ve umuttan ayrılmadığınız için imanlı bir kimse olmalısınız hayatta tüm insanların bir zzaman zorluk geçirdiğini biliriz demekki sevilen bir kulsunuz Allah yar ve yardımcınız olsun sıkıntılı anlarda

  ALLAHUMME İNİ ESELUKEL AFVE VEL AFİYETE Lİ VE LEHU FİDDİNİ VEDDÜNYA VEL AHİRE * RABBENA ATİNA FİDDÜNYA HASENETEN VE FİL AHİRETİ HASENETEN VE KİNA AZABENNAR. bu mutluluk duasıdır

  MİFTAHUL CENNET
  Bismillahirrahmanirrahiym* Ve ilahüküm ilahün vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatiyni ve euzü bike rabbi en yahdurun* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Kul rabbi enzilni münzelen mübaraken ve ente hayrul münzilin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbic’alni mükıymes salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel düa’* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah muhammedün rasulüllah* Rabbena tekabbel minna inneke entes semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena heb lena min ezvacina ve zürrriyyatina kurrate a’yünin vec’alna lil müttekıyne imama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna le nekunenne minel hasirin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena etmim lena nurana vağfir lena inneke ala külli şey’in kadir* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbena efrığ aleyna hayran ve teveffena müslimin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrül varisin* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenağfir lena ve li ıhvaninellezine sebekuna bil iman* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ve kul rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Fe se yekfikehümüllahü ve hüves semiy’ul alim* Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, muhammedün rasulüllah* Ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn*

  -------------
  Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ


  br> (Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22)

  (Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm.) (23)

  Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

  “İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”

  “Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”

  “La havle ve la kuvvete illa billah okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”

  “Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”

  “Sıkıntılı iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”

  “Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”

  “Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”

  İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.
  --------------


  İhtiyaç Sahibinin Okuyacağı Dua


  Bismillahirrahmanirrahıym *ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azıym*Ya hayyü ya kayyumü ya haliymü ya kadiymü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadü ya samedü

  Bir kimse birşeye şidettele muhtaç olup,bunu Allah Teala'nın hemen ikram etmesini bekliyorsa,aşağıdaki duayı (100)defa,sabah namazını kıldıktan sonra daha hiç kimseyle konuşmadan ve hiçbir işle meşgul olmadan okumalıdır.cenabu hak maksadını hemen hasıl edecektir
  -----------
  Dilek Nasıl Dilenmelidir
  Burada anlatacaklarımız bugüne kadar hep söylenildi; tüm din kitapları, büyük düşünürler, tasavvufçular, kişisel gelişim uzmanları, başarıya ulaşmış kişiler sürekli aynı şeyi farklı şekillerde bize anlattılar. Doğru şekilde dilemek ve dilediğimiz her şeyi gerçeğe dönüştürmek için izlememiz gereken yol işte bu kadar kolaydır:
 3. Ziyaretçi
  Çok teşekkür ederim Allah razı olsun.Her zaman şükrediyorum elbette daha kötü durumlarda olanlar vardır Allah herkese kolaylık sabır versin.Kimseyi çaresiz bırakmasın.Eşimle birlikte bu zor günlerin üstesinden gelicez Allah ın izniyle.Sevgiyle kalın
+ Yorum Gönder


miftahul cennet duası kuranda varmı,  miftahul cennet duası cübbeli,  rabbena etmim lena nurana,  aksiliklerden kurtulmak için dua