+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Kırımın fethi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kırımın fethi
  kırımın fethinin osmanlıya etkileri 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Kırımın Fethi


  kırımın fethi.jpg  Kâğıt üzerinde, savaşın galiplerinden olan Osmanlı devleti, aslında savaştan çok büyük zarar alarak çıkmıştır. Çok pahalı olan bu savaşı yürütebilmek için Osmanlı devleti, ödeme yeteneğinin çok üstünde borç almıştır. Endüstrileşmeyi kaçırdığı için ekonomisi çağdışı kalmış olan devlet, bu borçların altından kalkamayacak ve 1881 yılında II. Abdülhamit döneminde Düyunu Umumiye idaresinin kurulmasıyla, Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girip, yarı sömürge olacaktır. Özellikle Fransa'daki Yahudi Rothschild Ailesinin sahibi olduğu bankalardan alınan borçlar sonucunda, Yahudilerin vaat edilen topraklara yerleşmesine engel olunamamıştır.

  Kırım Savaşı'nın sonunda ilan edilen Islahat Fermanı, Osmanlı reform hareketlerinde çok önemli bir yer tutar. Islahat Fermanı'nın amacı, imparatorluk içindeki herkese Osmanlı yurttaşlığı vererek, yasalar önünde dine bakılmaksızın eşitlik sağlamaktı. Islahat Fermanı ile Batı'da dolaşan liberal düşünceler Osmanlı'ya girmeye başlayacaktır.

  Kırım Savaşı, İtalya birliğine giden yolu hızlandırmıştır. Savaşa asker göndererek Birleşik Krallığ'ın sempatisi ve Fransa'nın etkin desteğini kazanan Sardinya-Piemonte Krallığı, savaşı izleyen yıllarda İtalya birliğini kuracaktır.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Fatih Sultan Mehmet Karadenizde ki bazı toprakları almıştı ancak Karadeniz ticaretinin tamamını elinde bulundurmak istiyordu bu yüzden Kırımı da alması gerekirdi ve Kırımda cenevizliler ile Kırım hanlığı vardı ve bunlar zaten anlaşmazlık yaşıyorlardı orda yaşayan insanların Osmanlıdan yardım istemesi üzerine Fatih orayı ele geçirdi ve Kırım Osmanlının eline geçti bu sayede Karadeniz ticaret yolları Osmanlıya geçti ve Karadeniz bir türk oldu.
+ Yorum Gönder


kırımın fethi