+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Ünlü metal heykel traşları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ünlü metal heykel traşları
  kimler ve esrleri bulmama yardmöcı olurmusunuz 2. Mineli
  Devamlı Üye

  NİKOSTHENES (İÖ.530-520):

  Atika geç siyah figür dönem sanatçıları gibi Nikostheneste hem çömlekçi hemde ressamdır .
  Yüzden fazla eseri kazılar sonucunda limize geçmiştir.
  Metal işi formları örnek alarak amphoralar üretmiştir.
  metal-heykeltra-lar.jpg

  PHEİDİAS (İÖ.460-430):
  Parthenon çağı olarak ta bilinen olgun klasik dönemde eserler vermişitir.
  Pathenon frizlerinden ve bu frizlerde görülen yüksek stil özelliklerinde değil, onun kolosal ve anıtsal yapmış olduğu kült heykellerinin yapım tekniği bu döneme getirdiği en önemli yeniliklerdendir.
  Sanatçı öncelikle heykelin duracağı yere heykelin bitmiş haline uyan ahşap bir iskelet dikmekteydi. Daha sonra vücudun ten bölümlerine takılmak üzere ince fildişi plakalar yontulur, kumaş kıvrımları ve diğer ayrıntılar içinde metal tabakalar kalıplar halinde yerlerine yerleştirilmektedir. Bitmiş heykelin yek pare görünümü için her parça özenle ele alınıp yanındakine uydurularak gizlenmekteydi.


  aramama rağmen bir bunlar bulabildim metal heykeltraşlarda ben de bunlar hakkında bilgi veriyim

  PHEİDİAS, Yunan heykelcisi (İÖ 5. yy). Yaşamı üzerine çok az bilgi vardır. Atinalı Kharmides’in oğlu ol-duğu ve İÖ 432 dolayında öldüğü kabul edilir. Hegias ve Agelades’ın yanında ye-tişti. Daha Antik Çağ’da Tanrı heykelleriyle büyük bir saygınlığa ulaşan Phidias’ın Ati-na Parthenon’undki Athena Pathenos ve Olympia Zeus Tapınağı’ndaki Zeus kült heykelleri Pausanias’ça ayrıntılı biçimde betimlenmiştir. İÖ 438′de tamamlanan At-hena Parthenos 12 m. yüksekliğinde al-tın fildişi bir heykeldi. Eser yalnızca küçük mermer kopyalarıyla (Atina Ulusal Müze-si’ndeki Athena Varvakion, Bergama Kitaplığında bulunan ve Berlin Müzesi’nde saklanan Athena Parthenos vb.), Tanrıça-nın sandaletlerinin, miğferinin ve kalkanı-nın kopyalarıyla günümüze gelebildi. Phidias’ın, Panainos ve Kolotes’in işbirlk ğiyte gerçekleştirdiği Olympia’daki taht üzerinde oturan dev Zeus heykeli ise, dünyanın yedi harikasından biri olarak bi-liniyordu. Kopyaları bulunmayan bu eser Antik sikkeler üzerinde betimlenmiştir. Phi-dias, dostu ve koruyucusu olan devlet adamı Perikles’çe Akropolis’teki yapıların ve bunların heykelcilik çalışmalarının de-netlenmesinde baş sorumlu oiarak görev-lendirilmişti. Bu işleviyle Phidias’ın Parthenon’un mimarlığının ve ünlü hey-kellerinin tasarımında önemli bir rol oyna-dığı kabu! edilir. Günümüze Roma
  Phidİas, tahtla oturan Zeus Heykeli kopyası.Bu kez hangi yan kendini diri diri gömdürmeye razı olursa oranın sınır sayılması konusunda anlaşmaya varılır. Yurtları için hiçbir özveriden çekinmeyen Philaeni kardeşler öneriyi hemen kabul edince Kartaca durumdan kazançlı çıkar; onların gömüldüğü yer olan, Area Phillaeno tepesi sınır sayılır (Tunus yakınları).

  Nikosthenes M.Ö. 545-510 yılları arasında Yunan siyah ve kızıl figür çömlekçiliği çömlekçisidir. Oltos, Lydos, Epiktetos ve Ressam Nikosthenes gibi ressamlarla beraber çalıştığı düşünülmektedir. Yazın V. Tosto: The Black-figure Pottery Signed NIKOSTHENESEPOSIEN, 1999 (Allard Pierson Series 11) Kat
  Nikosthenes M.Ö. 545-510 yılları arasında Yunan siyah ve kızıl figür çömlekçiliği çömlekçisidir. Oltos, Lydos, Epiktetos ve Ressam Nikosthenes gibi ressamlarla beraber çalıştığı düşünülmektedir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Heykeltraş, taş, beton, demir gibi maddelerin işlenerek çeşitli süs eşyaları, plaket ve heykeller yapma sanatına denir. Bu çalışmalar genelde atölyelerde yapılır. Türkiye de bu meslek fazla gelişmemiştir.
+ Yorum Gönder