+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Buharlaşma hakkında bilgi verebilirmisiniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Buharlaşma hakkında bilgi verebilirmisiniz
  bana buharlaşma hakkında bilgi verebilirmisiniz 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Buharlaşma Hakkında Bilgi

  buharla-ma-hakk-nda-bilgi.jpg

  Su her sıcaklıkta buharlaşabildiği için havada her zaman su buharı bulunur. Buharlaşma su yüzeyinden meydana gelir. Suyun su buharı haline gelmesine buharlaşma, su buharının tekrar su haline gelmesine de yoğunlaşma denir.Atmosferde bulunan su buharı ani yoğunlaşmalar yaşarsa yağmur yağar, yoğunlaşma ortamı aniden ve aşırı soğursa su buharı direkt yoğunlaşma olmadan katı hale geçer.

  Sıvı bir maddenin ısı olarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde olur. Isı alan sıvı moleküllerinden bazıları sıvı yüzeyinde gaz haline geçer.

  Buharlaşmaya basınç ve diğer fiziksel şartların etkisi çoktur.

  Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir.

  Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşırlar. Dolayısıyla buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur.

  Sıcaklığın artması buharlaşmayı hızlandırır.

  Açık hava basıncının azalması buharlaşmayı artırır.

  Sıvının açık yüzey alanı arttıkça buharlaşma daha fazla olur.

  Rüzgarlı havada buharlaşma fazla olduğundan çamaşırlar daha çabuk kurur.  ---------------------
  Buharlaşma Isısı

  Kaynama noktasına gelmiş 1 gram sıvı maddenin tamamının aynı sıcaklıkta gaz haline gelmesi için verilmesi gereken ısıya buharlaşma ısısı denir. Buharlaşma ısısı Lb ile gösterilir. Kaynama sıcaklığındaki m gramlık maddeyi gaz haline getirmek için verilmesi gereken ısı miktarı

  Q = m . Lb bağıntısı ile bulunur.

  Suyun buharlaşma ısısı Lb = 540 cal/g dır. Buharlaşma ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

  Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Erime ve donmada olduğu gibi, yoğunlaşma da, kaynamanın tersidir. Dolayısıyla bir maddenin kaynama sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklığı eşittir. Buharlaşma ısısı ile yoğunlaşma ısısı da eşittir.


  Kaynama ve yoğunlaşma anında saf maddenin sıcaklığı değişmez.

  Bir maddenin kaynama sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklığı eşittir.

  Bir maddenin buharlaşma ısısı ile yoğunlaşma ısısı eşittir.

  Kaynama sıcaklığı ile buharlaşma ısısı ayırt edici özelliklerdendir.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Buharlaşma sıvı haldeki maddelerin ısınarak gaz haline gelmesiyle oluşur. Özellikle buharlaşmanın olduğu yerler çok serin olur ve genelde buharlaşma rüzgarın olduğu yerlerde çok olur.
+ Yorum Gönder


buharlaşma hakkında bilgi,  buharlaşma ile ilgili bilgi,  buharlaşma ile ilgili bilgiler,  buharlaşma ile ilgili yazı,  buharlaşma ile ilgili yazılar