+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Iyonik bağlı bileşikler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Iyonik bağlı bileşikler
  İyonik bağlı bileşikler hakkında bilgiler 2. Mine
  Devamlı Üye

  İyonik bağlı bileşikler nasıl oluşur


  Iyonik bağlı bileşikler.jpg


  KİMYASAL BAĞLAR

  Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler
  Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışırlar Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip olduğu veya az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısına eşittir
  Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır
  İYONİK BAĞLAR

  İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında metallerin elektron vermesi ametallerin elektron almasıyla oluşan bağlanmadır
  Metaller elektron vererek (+) değerlik, ametaller elektron alarak (–) değerlik alırlar Bu şekilde oluşan (+) ve (–) yükler birbirini büyük bir kuvvetle çekerler Bu çekim iyonik bağın oluşumuna sebep olur Onun için iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmak zordur
  Elektron aktarımıyla oluşan bileşiklerde, kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmalıdır

  İyonik katılar belirli bir kristal yapı oluştururlar
  İyonik bağlı bileşikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar
  İ;İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmez Sıvı halde ve çözeltileri elektriği iletir
  NaCl, MgS, BaCl2 bileşikleri iyonik bağlı bileşiklere örnek olarak verilebilir

  KOVALENT BAĞLAR
  Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denir

  a Apolar Kovalet Bağ
  Kutupsuz bağ, yani (+), (-) kutbu yoktur
  İ;İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar

  Elektron nokta yapısıyla;


  şeklinde gösterilir İki arasındaki bağ H—H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır
  Aynı cins atomlar arasındaki bağ apolar kovalent bağdır

  b Polar Kovalent Bağlar
  Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar kovalent (kutuplu) bağ diyoruz
  Elektronlar iki atom arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur ve buna polar kovalent bağ denir Bu polarlığı HF molekülü ile açıklamaya çalışalım:
  Hidrojen ve Flor elektron ortaklığı ile bileşik oluşturmuş durumdadır Florun elektron alması yani elektronu kendisine çekme gücü hidrojenden daha fazla olduğundan elektron kısmen de olsa Flor tarafındadır Dolayısıyle Flor kısmen (-), Hidrojen ise kısmen (+) yüklenmiş olur Bu olaya kutuplaşma, bu tür bağa polar kovalent bağ denir
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Zıt yüklü bileşikler iyonlar arasında kuvvetlere dayanan bir bağ oluşturan kimyasal bağ türüdür. Katı halde iken genelde elektriği iletmezler, sert ve kırılgandırlar.
+ Yorum Gönder


iyonik bağlı atomlar