+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Sunu bitki ve hayvan hücresi konu anlatımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sunu bitki ve hayvan hücresi konu anlatımı
  bitki ve hayvan hücresi konu anlatımı dna konu anlatımı için bana geniş bilgi lazım, 2. Mine
  Devamlı Üye

  BITKI VE HAYVAN HÜCRESI ARASINDAKI FARKLAR

  BITKI VE HAYVAN HÜCRESI.jpg

  Isik mikroskobunda yapilan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasindaki farklar izlenebilir.
  Asagidaki tablodan da görülebilecegi gibi bitki hücresinin çeperinde selüloz vardir. Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez. Selüloz bitki hücresine belli bir dayaniklilik ve sekil verir. Hücre çeperi vakuollesen protoplastlarin yüksek osmotik basincina karsi koyar. Turgor ve hücre zari arasindaki dengeyi saglar ve hücrenin patlamasini önler. Hayvan hücresi ise degisken sekillidir.
  Bitki ve hayvan hücresi genelde ayni organellere sahiptir. Bunlardan çekirdek ve mitokondriler çift tabakali membran tasir.
  Plastid membrani da çift tabakalidir ve sadece bitki hücresinde vardir. Bitki hücresinde olupta hayvan hücresinde olmayan bir diger organel de merkezi vakuol (büyük koful) dür. Tek tabakali membran tasiyan endoplazmik retikulum (ER), diktiyozom, lizozom ve küçük vakuoller hem bitki hemde hayvan hücresinde görülür. Ribozom membransiz olup her iki hücre tipinde de görülür. Sentriyoller hayvansal hücrelerin çogunda bulunur fakat bitkilerde bulunmaz.

  bitki hücresi:

  + hücre çeperi bulunur.
  + sitoplâzmada plastitler vardır.
  + kofullar çok ve büyüktür.
  + lisozom ve sentrozom bulunmaz.
  + anket yapamaz.

  hayvan hücresi:
  + hücre çeperi bulunmaz.
  + plastitler yoktur.
  + kofullar az ve küçüktür.
  + lisozom ve sentrozom bulunur.
  + anket organeli bulunur.

 3. Mine
  Devamlı Üye
  BİTKİ HÜCRESİNDE BULUNAN ORGANELLER

  Bitki hücresi temel olarak üç kısımdan oluşur:

  Hücre çeperi

  Sitoplazma

  Çekirdek

  Sitoplazmada bulunan organeller:

  Endoplazmik retikulum

  Golgi aygıtı

  Ribozom

  Mitokondri

  Plastitler

  Koful

  Yapı
  Prokaryot Hücre
  Bitki Hücresi
  Hayvan Hücresi
  Kısaca Görevi

  Hücre zarı
  Var
  Var
  Var
  Madde alış-verişi ve sitoplazmayı ortamdan ayırtmak

  Hücre çeperi
  Var
  Var
  Yok
  Koruma ve destek

  Ribozom
  Var
  Var
  Var
  Protein sentezi

  Mitokondri
  Yok
  Var
  Var
  Enerji (ATP) üretim merkezi

  Plastitler
  Yok
  Var
  Yok
  Çeşitli pigmentleri taşımak, besin depo etmek

  Klorofil
  Var (bazılarında)
  Var (çoğunda)
  Yok
  Fotosentez yapmak

  Sentrozom
  Yok
  Yok
  Var
  Hücre bölünmesinde görevli

  Lizozom
  Yok
  Benzeri var
  Var
  Hücre içi sindirim yapmak

  Golgi aygıtı
  Yok
  Var
  Var
  Hücre dışına salgı yapma

  Endoplazmik retikulum
  Yok
  Var
  Var
  Madde taşınması ve depolanması, lipit sentezi

  Koful (Vakuol)
  Yok
  Var (büyük)
  Var (küçük)
  Geçici depolama birimi

  Çekirdek
  Zarla çevrili değil
  Var
  Var
  Hücrenin kalıtım ve yönetim merkezi

  Çekirdekçik
  Yok
  Var
  Var
  RNA ve Ribozom sentezi
  Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar

  Bitki hücresi

  Hücre çeperi bulunur.

  Sitoplâzmada plastitler vardır.

  Kofullar çok ve büyüktür.

  Lizozom ve sentrozom bulunmaz.

  Nişasta ve selüloz depo eder.

  Hücreler birbirlerine hücre duvarı ile bağlıdır.

  Sitoplazma bölünmesi orta lamelle olur.


  Hayvan hücresi

  Hücre çeperi bulunmaz

  Plastitler yoktur

  Kofullar az ve küçüktür.

  Lisozom ve sentrozom bulunur.

  Glikojen depo eder.

  Hücreler bağımsızdır.

  Sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile olur.

  Hücre çeperi ve hücre zarı arasındaki farklar  Hücre çeperi

  Cansızdır.

  Tam geçirgendir.

  Dayanıklıdır.

  Selülozdan yapılmıştır.

  Hücre zarı

  Canlıdır.

  Seçici geçirgendir.

  Dayanıksızdır.

  Protein ve yağlardan yapılmıştır.

  HÜCRE ÇEPERİ

  Bitki hücrelerinin hücre zarı üzerinde, selüloz maddesi birikmesi ile çeper (hücre duvarı) oluşmuştur. Bitkinin türüne ve yaşadığı çevreye göre çeper üzerinde kütin, süberin, lignin, kalsiyum ve silisyum gibi maddeler birikerek çeperin farklılaşmasını sağlar. Farklılaşan çeper üzerinde madde alışverişini sağlayan geçit adı verilen bölgeler vardır. Bu geçitler seçici geçirgen değil, tam geçirgenlerdir.

+ Yorum Gönder


bitki ve hayvan hücresi konu anlatımı,  bitki hücresi konu anlatımı