+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda iletisim ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  iletisim ne demek
  iletisim ne demek sorabilir miyim ayyy 2. fecr
  Üye

  İletişim nedir?

  İletişim genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır (Cüceloğlu, 1993). İletişimin amacı, alan ve veren arasında bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı yaratmaktır. (Açıkgöz K, 1994).

  leti-im-nedir.jpg

  Şekilde de görüleceği gibi her iletişimde mesajı ileten bir kaynak vardır. Kaynak mesajı kodlayarak göndereceği şekle sokar. Uygun bir kanal yardımıyla mesaj alıcıya gönderir ve alıcı onu çözümler.
  S
  ınıf ortamında çok yönlü bir iletişim söz konusudur. Bazen bir öğrenciye gönderilen mesaj bir başka öğrenci üzerinde daha etkili olabilir. Ayrıca öğrenci-öğrenci iletişimi de çok yoğundur ve bu aynı anda birçok duygu ve düşünce harekete geçtiği dersin akışını etkiler.
  Kuşkusuz her zaman mesajlar gönderildiği gibi anlaşılmaz. Sık sık yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Örneğin, öğretmenin görüşünü almak ya da konuşma fırsatı vermek için soru yönelttiği bir öğrenci, öğretmenin kendisini küçük düşürmek için soru sorduğunu düşünebilir. Bu durum kaynağın duygu ve düşüncelerini uygun iletişim biçimine çevirememesi, doğal davranmaması, alıcının gönderilen mesajı çözümleyememesi vb. nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.
  Sözel olmayan iletişim
  Sözel olmayan iletişim beden diliyle yürütülür. Örneğin, bir öğrencinin yaptığı bir konuşmadan sonra öğretmenin gözlerinin parlaması bir beğeni ifadesidir. Bir şeyi önemseyip önemsemediğimizi, sıkılıp sıkılmadığımızı, yorgun olup olmadığımızı beden diliyle anlatırız. Sözel olmayan, iletişim öğrenme-öğretme süreçlerinde de önemlidir. Tarafların birbirine yakın durup durmaması, vücutların duruşu, yüz-göz ifadeleri ve jestleri sözel mesajlara anlam katar ya da anlamı karıştırır.
  Davies’in (1981) öğrenci öğretmen arasında yer alabilecek sözel olmayan iletişime verdiği örnekler aşağıdaki çizelgededir;Öğretimsel ortamlardaki beden dili örnekleri
  ANLAM
  ÖRNEK DAVRANI
  ŞLAR
  Dinlemeye açıklık
  Başı ve vücudu öne eğmek, ellerini bir araya getirmek, çenesini avucunun içine almak
  Dostça duygular
  Sık sık gülümseme, ceket ya da gömleğinin düğmesini açmak, göz iletişimi kurmak
  Onaylama
  Saçını okşama, omuzuna dokunma
  Derin düşünme
  Burnunun üst kısmını kaşıma
  Konuşmayı kesmek isteme
  Kulağına dokunma, işaret parmağını dudağına götürme, elini konuşanın koluna koyma
  ş kırıklığı
  Ellerini birbirine vurma, yumruğunu masaya vurma
  Reddetme
  Parmağıyla burnuna dokunma, ceket ya da göleğini ilikleme
  Savunmacı duygular
  Kollarını ve bacaklarını göğüs hizasında çapraz olarak tutma
  Üstünlük
  Parmağıyla işaret ederek konuşma
  Oyalama
  Gözlük temizleme, kalemi dudaklarına değdirme
  Uzak durmak isteme
  Elini kaşına koyma, başını alçaltma, ayaklarını masaya koyma
  Etkileşimi kesme
  Konuştukları insana bakmama, başını kaldırma, kişisel eşyalarını alarak ayağa kalkma
+ Yorum Gönder


iletişim ne demek