+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda karar iptali davası için dilekçe örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  karar iptali davası için dilekçe örneği








  ben karar iptali ile ilgili bir dava dilekçesi göremedim saygılarımla







 2. MEGASXL
  Devamlı Üye





  Karar iptali davası için dilekçe örneği

  karar iptali davası için dilekçe örneği.jpg

  Vergi cezasının iptali davası dilekçesi örneği
  10/5/2007

  … VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA



  DAVACI :


  VEKİLİ :


  DAVA KONUSU : … yılına ait …TL. tutarındaki cezalı gelir vergisi


  İHBARNAMELER : /…/…gün ve…..sayılı ihbarname

  …/…/… gün ve ….sayılı karar


  TEBLİĞİ TARİHİ :…/…/…. gün ve ….sayılı karar



  VERGİ SİCİL NO : …


  KONU : … yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası sonucu ortaya çıkan miktar fazlasının iadesi istemidir.


  AÇIKLAMALAR :


  … yılına ait gelir vergisi tahakkukunda yapılan hesap hatası sonucu Müvekkil

  üzerine… TL. fazla vergi tarh edilmiştir.Bu hususa ilişkin …Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…/…. gün ve ….. sayılı kararının Müvekkile tebliği üzerine düzeltme isteminde bulunduk. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi isteğimiz reddedildi.


  Oysa yapılmış olan matrah hatası Vergi Usul Kanunda belirtilen hesap

  hatalarındandır. Hesaplar incelendiğinde hata görülecektir ve düzeltilmesi mümkündür.



  H. NEDENLER :Vergi Usul Kanunun 117.maddesi ve ilgili yasal mevzuat



  H. DELİLLER :Müvekkil Ticari defter ve kayıtları, ihbarnameler ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.



  SONUÇ VE İSTEM :Vergi dairesinin kararının bozulmasına, düzeltme isteğimizin kabulü ile fazla alınan verginin iadesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla müvekkil adına arz ve talep ederim . …/…/….



  DAVACI VEKİLİ

  Av.




+ Yorum Gönder