+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda 10 yapım eki almış kelime Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  10 yapım eki almış kelime
  10 yapım eki almış kelime 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yapım Eki Almış Kelime


  Kök Bir sözcüğün üzerinde bulunan bütün ekler atıldığında anlamlı olarak kalabilen en küçük parçaya “kök” denir. Örnek : Bal, kaş, göz, el Dilimizde sözcük kökleri genel olarak tek hecelidir; ancak iki ya da üç heceli olan sözcük köklerine de rastlanır. Örnek : Otur, yürü, çiçek, emek, sarı, kelebek

  yapım eki.PNG

  Ek Sözcük kök ve gövdelerine getirildiğinde onların anlamlarını değiştiren, kimi zaman anlamlarıyla birlikte türlerini değiştiren ya da sözcüklerin cümle içindeki görevini belirleyen hece ve seslerdir. Örnek: Gel-di, Yat-ak, Sil-gi, Kitap-çı Çalış-kan, Ağaç-lar, Anne-m, Oku-yor-um, Sınıf-ımız..

  İşlevlerine göre ekler ikiye ayrılırlar: 1- Yapım ekleri: Sözcüğün anlamını veya türünü değiştiren eklere “yapım eki” denir.

  ÖRNEKLER Simit Kök Simit- çi Yapım eki Kir Kök Kir- li Yapım eki Yaz Kök Yaz- ı Yapım eki Sil Kök Sil- gi Yapım eki Baş Kök Baş- la Yapım eki

  UYARI Yapım eki almış sözcüklere “gövde” denir. Örnek: Bat Kök Bat-ı Yapım eki “ Batı” sözcüğü yapım eki almış ve artık gövdedir.

  uyarı Yapım eki almış sözcükler yapı bakımından “türemiş sözcük” olarak adlandırılır. Örnek: Yat Kök Yat- ak Yapım eki “ Yatak” sözcüğü yapım eki aldığı için yapı bakımından “türemiş sözcük” olur.

  sorular 1- Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök değildir? a)Kaşık b) Bilgi c) Küpe d)Balık CEVAP: b şıkkı Bil-gi Bu kelime yapım eki almıştır. Kök durumunda değildir.

  Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım eki almamıştır? a) Ölü b) Kızgın c) Balta d) Yolcu CEVAP: c şıkkı a) Öl-ü (Almış) b) Kız-gın (Almış) c)Balta (Almamış) d) Yol-cu (Almış)

  Aşağıdakilerden hangisi gövde değildir? a)Vatan b) Doğu c) Durak d) Askı CEVAP: a şıkkı “ Vatan” kelimesi yapım eki almamış; yani kök halindedir.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük türemiş değildir? a)Büyüklerimize saygı gösteririz. b) Zaman en değerli hazinedir. c)Markete beş işçi daha aldı. d)Öğretmenimiz evli değilmiş. CEVAP: b şıkkı a)Say-gı (Türemiş) b)Zaman c)İş-çi (Türemiş) d)Ev-li (Türemiş)

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki almış sözcük nesne olmuştur? a)Arka sokaktaki binayı yıktılar. b)Çocuk, arkadaşına saat almış. c)Otobüs burada yolcu indirmiş. d)Okulumuza yeni derslik yapıldı. CEVAP: c şıkkı yol-cu (Türemiş sözcük) Nesne

  Aşağıdakilerden hangisi gövde değildir? a)Kaçak b)Yangın c)Vergi d)Kuşak CEVAP: d şıkkı a)Kaç-ak(Gövde) b)Yan-gın(Gövde) c)Ver-gi(Gövde) d)Kuşak(Kök)
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Yapım Ekine Örnek Cümleler

  Seçimi kim kazandı?

  Bir dilim ekmek verir misin?

  Bu işten dilim çok yandı.

  Sana saçımı süpürge ettim.

  Bu yıl ekin ekmeyeceğiz.

+ Yorum Gönder


yapım eki almış kelimeler,  10 tane yapım eki almış kelime,  10 tane yapım eki,  yapım eki alan kelimeler,  yapım eki almış sözcükler,  10 tane çekim eki almış kelime