+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Evrim ile ilgili farklı bilimsel görüşlere örnekler Veriniz Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Evrim ile ilgili farklı bilimsel görüşlere örnekler Veriniz
  Evrim ile ilgili farklı bilimsel görüşlere örnekler Veriniz 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Evrim ile ilgili farklı bilimsel görüşlere örnekler Veriniz
  Evrim ile ilgili farklı bilimsel görüşlere örnekler Veriniz.jpg
  EVRİMLR İLGİLİ GÖRÜŞLER Evrim,biyolojinin değişik görüşlere göre yorumlanabilen felsefesidir.Evrimin iyi anlaşılabilmesi için genetik,moleküler biyoloji,biyokimya,antropoloji,fizyoloji,karşılaşt ımalı anatomi,paleontoloji ve embriyoloji gibi biyolojiye bağlı birçok bilim dalının hakkıyla öğrenilmesi gerekir.Bu bilim dalları ile ilgili geniş bir bilgi birikimine sahip olmadığımız için konu,burada ana hatları ile ele alınacaktır. Evrim,canlıların uzun bir zaman içinde geçirdiği ve geçirmekte olduğu değişiklerin ifade eder.Evrimci görüşe göre yeni türler eski türlerin tesadüfen zaman içinde değişmesiyle meydana gelmekte;bu değişme olayı günümüzde de devam etmektedir. Başka bir ifadeyle,evrimciler,türlerin sabit olmadığına ve devamlı değiştiğine inanmaktadırlar.Onlara göre günümüzün canlıları,çok basit olmadığına ve devamlı değiştiğine inanmaktadırlar.Onlara göre günümüzün canlıları çok basit ve ilkel bir veya birkaç ortak atadan,milyonlarca yılda evrimleşerek meydana gelmiştir. Tabiattaki türlerin kendi içinde bazı değişmeler gösterdiği tesbit edildiği halde,bu değişmelerin bir türü,başka bir türe dönüştürme özelliğinde olmadığı bilinmektedir
+ Yorum Gönder