+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda 5 tane genetik hastalıklar ilgili soru Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  5 tane genetik hastalıklar ilgili soru
  5 tane genetik hastalıklar ilgili soru 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  5 tane genetik hastalıklar ilgili soru

  genetik hastalıklar.jpeg

  1. Canlılarda çeşitli kalıtsal Özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarımını sağlayan yapıya ne ad verilir?


  A) Kromozom B) Mutasyon
  C) Gen D) Genotip

  2. l. Dil yuvarlama

  II. Altı parmaklılık 7. III. Yarık dudak

  IV. Kulak memesinin yapışık yada ayrık olması

  Yukarıda kilerden hangileri kalıtsal özelliklere Örnek verilebilir?

  A) l-II B) II-IV
  C) II-III-IV D) l-II-III-IV

  3. Genetik biliminin temelini ilk ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Mendel B) Lamarck
  C) Kettlewell D) Darvvin  4. l. Kolay yetişir olması

  II. Değişik karakterler taşıması

  III. Bir mevsimde bir kaç döl alınabilmesi

  Mendel'In çalışmalarında bezelye bitkisini seç*mesinin sebebi yukarıda kilerden hangileridir?

  A) Yalnız l B) Yalnız III C) l - III D) l - II - III  5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yafijıştjr?

  A) Dominant karakter bütün döllerde etkisini gös*terir.

  B) İki gen aynı ise homozigottur,

  C) Fenotip canlının genlerinin toplamıdır.

  D) Resesif karakter yalnız arı döide etkisini göste-

  6. Aşağıda verilenlerden hangisi mutasyona ait

  özellik değildir?

  A) DNA'nın yapısını değiştirmesi r.,*

  B) Genlerde ani değişmeler olması

  C) Etkisinin eşey hücrelerinde olduğu zaman gö*rülmesi

  D) Kalıtsal bir özellik olmaması

  7. l. Isı

  II-isik

  III. Nem

  IV. Besin ênbsp;

  Canlılarda modifikasyonun gerçekleşmesi için yukarıdakilerden hangileri gereklidir?

  A) l-II-IV B) l -II -III
  C) II-III-IV D) l-II-III-IV

  8. Aşağıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  I, Karakterleri kontrol eden genler allel genlerdir.

  II. Her karakterin bir çift geni vardır. III. Resesif karakterler büyük harfle gösterilir.

  A) Yalnız l B) l - II C) II - III D) l - II - III  9. Bezelyelerde baskın ve çekinik karakterlerin verildiği eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  Çekinik,

  A) Kırmızı çiçek Beyaz çiçek

  B) Kısa gövde Uzun gövde

  C) Yuvarlak meyve Buruşuk meyve

  D) San meyve Yeşil meyve

  10. l. İki farklı arı dölün çaprazlanması sonucu %100 melez olan F-j dölü elde edilir.

  II. Melez dölün genlerinden biri, diğeri üzerinde baskındır. F-, dölünün fenotipi baskın karakte*re benzer.

  III. İki melez dölden 1/4 oranında baskın arıdöl. 2/4 oranında melez döl ve 1/4 oranında çeki*nik arı döl elde edilir.

  Yukarıdakilerden hangileri Mendel'in yaptığı çalışmalar sonucunda elde edilmiştir?


  A) l - II B) II - III C) l - III D) l - II - III  Cevaplar:1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-D 8-B 9-B 10-D
+ Yorum Gönder


5 tane hastalık,  5 tane kalıtsal hastalıklar