+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Biyoteknolojik nedir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Biyoteknolojik nedir hakkında bilgi
  biyoteknolojik nedir hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Biyoteknolojik Nedir Hakkında Bilgi


  Biyoteknoloji, tarım, ilaç, tıp, gıda, çevre, hayvancılık gibi giderek çeşitlenen alanlarda, hem klasik üretimi değiştirmekte hem de klasik üretimden tamamen farklı yeni üretim biçimleriyle yepyeni ve çok büyük bir ekonomik faaliyet alanı yaratmaktadır. Biyoteknoloji yalnızca endüstri alanı olarak değil, yeni ürün ve hizmetlerin üretiminde kullanılan teknolojiler olarak da tanımlanmaktadır.

  biyoteknolojik-nedir.gif


  Yaygın görüş, içinde bulunduğumuz yüzyılda biyolojinin ve buna bağlı olarak biyoteknolojinin, ülkelerin rekabet güçlerini çok etkileyeceği , dolayısıyla önemli refah artışlarına yol açacağıdır. Nitekim şimdiden pratikte de bu görülmektedir.

  Biyoteknolojinin Kullanım Alanı
  - Organik atıkları parçalayıcı enzimlerin genleri kirli suda yaşayan mikroorganizmalara verildiğinde su kirliliğinin ortadan kalktığı görülmektedir.
  - Mesela insandan alınan bir gen koyuna nakledildiğinde koyunun sütünden akciğerin tedavisinde kullanılan alfa 1 antitripsi üretilmektedir.
  - Günümüzdeki teknoloji ile pahalı ve zor bulunan ilaçlar biyoteknoloji sayesinde kolayca üretilmektedir.
  - Biyoteknolojik yollarla üretilen ilaçların, dünya ilaç üretiminin %5’i olduğu ve bunun 2006’da %15’e çıkacağı tahmin edilmektedir.

  Biyoteknoloji en geniş kullanım sahasını hayvancılık ve ziraatta bulmuştur. Gıda biyoteknolojisi araştırmacıları, gıda üretiminde kullanılan bitki, hayvan ve mikroorganizmaları, besinlerin kalitesini, miktarını, güvenliğini, üretim kolaylığını arttırmak ve maliyeti azaltmak maksadıyla biyoteknolojiyi kullanmışlardır.

  - Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan alınan anti-freeze geni domates ve çileğe nakledildiğinde domates ve çileğin soğuklarda yetiştirilmesi sağlanmıştır.
  - Dil balığından alınan anti-freeze geninin somon balığına aktarılmasıyla somon balığının soğuk sularda yaşaması sağlanmıştır.
  - Yapısında A vitamini bulunmayan beyaz pirince, nergis ve bir bakteriden gen aktarılmasıyla, bitki tanelerinin A vitamini ürettiği görülmüştür.Böylece, Çin ve Japonya gibi ülkelerde, sadece pirinçle beslenmeden doğan görme bozukluklarının tedavisinde biyoteknoloji kullanılmaktadır.

  Biyoteknoloji
  Biyoteknoloji; hücre biyolojisi ve doku kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak, rekombinant DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikro organizmaları geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.

  Biyoteknoloji, temel bilim buluşlarını kısa sürede yararlı ticari ürünlere dönüştürebilmesiyle bir anlamda kendi talebini de yaratabilir. Bu yönüyle de öteki teknolojilerden ayrılır. Örneğin sıcak su kaynaklarında yaşayan bakterilerin birinden elde edilen yüksek sıcaklığa dayanıklı bir enzim, günümüzde uygulama ve temel bilim çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olan PCR’nin önemli bir girdisidir. Biyoteknoloji uygulamaları; mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi, immünoloji, protein mühendisliği, enzimoloji ve biyoproses teknolojileri gibi farklı alanları bünyesinde toplar. Bu nedenle de Biyoteknoloji birçok bilimsel disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişir
+ Yorum Gönder