+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi
  dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi

  dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi hakında bilgi


  Yetersiz ve dengesiz beslenme derecesine göre, çocuklarda büyüme ve gelişme yavaşlar yada durur Kötü beslenen çocukların boy ve ağırlık ölçüleri iyi beslenenlere göre düşüktür Çocuklar için normal boy ve ağırlık ölçüleri vardır
  Yaşa göre verilmiş olan bu ölçülerdeki sınırların altındaki çocukların iyi beslenmediği söylenebilir Ülkemizde yapılan araştırmalarda, çocukların önemli bir kısımda değişik derecelerde büyüme geriliği olduğu belirlenmiştir
  İyi beslenmeyen, bedensel büyüme ve gelişme geriliği olan çocuklarda, zihinsel yönden gelişme yetersizlikleri daha sık görülür Kötü beslenen çocuklarda zeka, iyi beslendiklerinde gelişebileceği en üst düzeye ulaşamaz

  Kötü beslenen çocukların hastalıklara, çeşitli iç ve dış etkenlere dirençleri azalır Hastalıklara kolay yakalanırlar, iyileşme zor ve yavaş olur Hastalıklar nedeniyle çocuğun beslenme durumu daha da kötüleşir Bu sorunların etkileşimi sonucu, iyi bakımla atlatılabilecek bir hastalığa çocuk dayanamayıp ölür

  Ülkemizde, kızamık ve basit sürgün (ishal) gibi hastalıklarda bile, çocuklar iyi beslenmedikleri ve bakılmadıklarından ölmektedir Türkiyede bebek ve çocuklarda ölüm oranının,gelişmiş ülkelerdekinden 10-15 kat yüksek olmasının birinci ya da ikinci nedeni kötü beslenmeyle bakımsızlıktır Çeşitli hastalıkların yol açtığı ölümlerde de beslenme yetersizliğinin payı vardır ..

  Hastalıklara, bakımsızlığa ve kötü beslenmeye karşı direnip yaşayan çocuklar, büyüdükçe de bu olumsuz durumların izlerini taşır Kötü beslenmenin çocuklarda yaptığı yetersizlikler ve bozukluklar yaşam boyu sürebilir, kendi çocuklarına da yansıyabilir Ancak, bu yetersizlikler, gerilikler halkın gözünden kaçabilir, kolayca anlaşılmayabilir Bu yüzden de çocuk beslenmesine gereken önem verilmemektedir Yetersiz ve dengesiz beslenmeye direnip yaşayan çocukların ve bunların büyüyünce oluşturacağı toplumun sağlıklı, verimli, güçlü, düzenli ve üretken olması, gelişmesi zorlaşır

  Türkiye beslenme araştırması sonucunda ülkemizdeki 0-5 yaş grubu çocukların %17,6’sının kötü beslendiği %2,4’ünün ise hastane tedavisi gerektirecek derecede kötü beslendiği ve normal ağırlıkların çok altında olduğu anlaşılmıştır Kötü ve çok beslenen, çok zayıf çocukların oranının köylerde,doğu ve güney anadolu bölgelerinde daha da yüksek olduğu saptanmıştır İleri derecede beslenme yetersizliği sonucu çocuklarda büyüme geriliği ve cılızlık şeklinde görülen beslenme yetersizliği hastalığına maramus denir

  Çocuklarda beslenmenin önemi ..
  izafetCom - Çocuklarda beslenmenin önemi DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Sağlık Müdürü Dr Erdoğan Taş, Türkiye'deki çocuk ölümlerinin nedenleri arasında ilk sırada solunum yolu enfeksiyonları ve ishalli hastalıkların yer aldığını belirtti

  Dr Erdoğan Taş yaptığı yazılı açıklamada, çocuklardaki beslenme bozukluklarının, tek başına büyüme ve gelişme geriliğine sebep olduğunu belirterek, beslenme bozukluklarının enfeksiyonlarla kombine olarak hastalıkların ağır ve ölümcül seyretmesine neden olduğunu ifade etti

  Çocuklara ait boy ve ağırlık ölçüleri, büyüme ve gelişmenin beslenme durumunun belirlenmesinde önemli birer ölçüm olmalarının yanında, toplumda önde gelen problemlerden olan protein-enerji alnütrisyonunun erken tanısında en fazla kullanılan ölçümlerin başında geldiğini kaydeden Dr Taş, "Çocukların beslenme durumları, hem bebek ve çocuklarda beslenme alışkanlıkları hem de tekrarlayan ve kronik hastalıkların sonuçlarını yansıtmaktadır Büyüme çocukluk döneminin temel özelliğidir Bu özelliği başta beslenme olmak üzere çevresel ve genetik faktörler de etkilemektedir Türkiye'de 24-59 ay arasındaki çocukların yüzde 25'i yaşına göre kısadır5 yaşındaki çocukların yaklaşık beşte biri kronik olarak yetersiz beslenmiştir Yine yaklaşık yüzde 10'u ciddi şekilde kronik beslenme bozukluğu göstermektedir 5 yaş altı çocuklarda büyümenin izlenmesinde yaşa göre boy, boya göre ağırlık ve yaşa göre ağırlık standardı konmuştur" dedi

  Türkiye'de doğum sayısının artması sonucu yetersiz beslenme oranın da arttığını ifade eden Dr Taş, "2 yıldan daha kısa aralıklarla doğan çocukların büyük bir bölümü kısa boya sahip olup kronik beslenme yetersizliği göstermektedir Tüm sağlık ocaklarımızda bebek ve çocuk izlenimleri rutin olarak yapılmaktadır İzlenimler sırasında kilo, boy, baş çevresi, kol çevresi gibi büyümeyi gösteren ölçütlerin yanısıra aşılar, beslenme eğitimleri ve gerekli muayeneler yapılmakta, riskli bulgular saptandığında hastaneye sevk edilmeleri ..sağlanmaktadırAilelerimiz çocuklarının rutin izlenimlerini ihmal etmemeli, gerekli özeni göstermelidir..

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi ilgili yazı

  dengeli beslenen ve beslenmeye çocuk gelişimi hakında yazı


  Sağlıklı ve düzenli beslenen çocuk daha çalışkan, daha zayıf, daha hareketli olurken Düzensiz beslenen çocuklarda obezite başta olmak üzere pekçok rahatsızlık ortaya çıkabiliyor.

  Sağlıklı bir nesil yetişmesi ve ülkemizin hızla ilerleyen çağı yakalayabilmesi için, bebeklikten itibaren yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalıdır İnsanlar yetersiz beslendikleri zaman büyüyemezler, sağlıklarını koruyamazlar, mutlu ve başarılı bir yaşama ulaşamazlar.

  Ancak yetersiz beslenmenin yanı sıra aşırı beslenme de sağlığımızı bozabilir İhtiyaçtan fazla besin tüketimi çağımızın en önemli ve yaygın hastalıklarından olup yaşamımızı tehdit eden şişmanlık(obesite), şeker hastalığı (diyabet) ve kalp hastalığı gibi hastalıklara neden olur.

+ Yorum Gönder