+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 ... SonuncuSonuncu
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Tüketici hakları nelerdir? Tüketici hakkı nasıl aranır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tüketici hakları nelerdir? Tüketici hakkı nasıl aranır
  Tüketici hakları nelerdir? Tüketici hakkı nasıl aranır 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  TÜKETİCİ HAKLARI:
  Ülkemizin de taraf olduğu 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakkı mevcuttur.
  Bunlar aşğıdaki gibidir:

  1) Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma,ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

  2) Sağlık Ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.

  3) Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

  4) Eğitilme Hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

  5) Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.
  6) Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve
  Doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

  7) Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

  8) Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasını sağlamalıdır.

  9) Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

  KUSURLU MAL ALANLARIN HAKLARI NELERDİR?

  Alışverişlerinizde:

  • Satın aldığınız mallardan belirli standartları bekleme hakkına sahipsiniz.
  • Aldığınız malda hiçbir ayıp olmamalıdır.
  • Ambalajında , kılavuzunda yada reklamlarında belirtilen veya satıcının vaat ettiği özelliklere sahip olmalıdır.
  • Herhangi bir malı satın alırken sözleşme yapmadıysanız,satıcı ile olan her türlü konuşmanız sözleşme sayılır.

   Bir malı aldıktan sonra ayıplı olduğunu fark ederseniz; Satın aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde şunlardan birini yapma hakkına sahipsiniz.
  • Ayıplı malın değiştirilmesini,
  • Ödediğiniz bedelin iadesini,
  • Ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirilmesini,
  • Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz.   • Eğer malın ayıbı gizli ise veya hile ile gizlenmişse, hakkınız 2 yıldır.
   • Ayıplı bir maldan dolayı maddi veya manevi bir zarara uğramışsanız bu zararınızı, satıcı veya üretici veya ithalatçı karşılamak zorundadır.
   • Bir şikâyetin çözümlenmesinde zorlanıyorsanız daha fazla çaba gösterin.
   • Size zorluk çıkaran veya yardımcı olmayan satıcıya, hakem heyetine gideceğinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir.
   • Haklı olduğunuza inanıyorsanız, hakkınızı aramak için size gösterilen tüm yollara başvurun.
   • Zira böyle bir durumda hakkınızı aramazsanız sadece sizin zarara uğramanız değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başkalarının da benzer zararlara uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

  Tüketici kimdir?
  Tüketici; bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir. Ticari emellerle mal satın alanlar tüketici değildir. Şirketler, ticari iş yaptıkları için kural olarak tüketici değildirler; ancak nihai kullanım amacıyla büroya gıda, kırtasiye alıyorlarsa tüketici olarak değerlendirilirler.

  Tüketicinin korunması neden önemlidir?
  Çünkü insan, ‘beşikten mezara kadar’ tüketicidir. Teknolojik gelişmelerle birlikte toplu üretim yapılabilmesi sonucunda insan sağlığına zararlı pek çok mal ya da hizmet piyasaya sunulabilmektedir. Bütün dünya insanlarının ırk, renk, dil, siyasi görüş ve benzeri unsurlardan bağımsız olarak taşıdıkları evrensel kimlik, paylaştıkları ortak yazgı, tüketici olmalarıdır. Bu kadar geniş bir kitlenin korunması elbette önemli bir husustur.

  Ayıplı mal ya da hizmet nedir?
  Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vaad edilen nitelik ve/veya niceliğine aykırı olan, tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan ya da ortadan kaldıran; maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikleri içeren mal veya hizmetlere denir. Daha yalın bir ifadeyle arızalı, bozuk, yırtık, kullanım tarihi geçmiş, defolu, özürlü mal ve hizmetler ayıplı mal ya da hizmetlerdir.

  Ayıplı mal ya da hizmet satıldığında tüketici neler yapabilirler?
  Aldığı malı vererek ödediği parayı geri alabilirler. Aldığı ayıplı malı vererek yenisiyle değiştirilmesini isteyebilir. Maldaki ayıbın giderilmesini, yani tamirini isteyebilir. Ayıp oranında, ödediği ücretten indirim isteyebilir. Tüketici bu haklardan hangisini isterse onu seçebilir. Satıcılar tüketicinin isteği hangisi olursa olsun yerine getirmek zorundadırlar.

  Bu hakları kullanmada süre var mıdır?
  Tüketici, malın tesliminden itibaren on beş gün içine aldığı malı kontrol etmelidir ve ayıp varsa satıcıya bildirmelidir. Eğer ayıp gizli ise ve birkaç ay sonra ortaya çıkmışsa, en geç 2 yıl içinde aynı hakları kullanabilir.

  Bu hakları kime karşı ileri sürülebilir?
  Satıcı, bayi, acente, imalatçı, ithalatçı, üreticilerden herhangi birisine karşı bu hak kullanılabilir.

  Bu hakları yerine getirmezlerse tüketici ne yapmalıdır?
  Bu isteklerinin yerine getirilmesi için “Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri”ne gidebilir. Bu heyetler, her valilik ve kaymakamlık bünyesinde kuruludur. Yalnızca bir dilekçe ve aldığı malın faturası ya da fişi ile başvurabilir. Hiçbir masraf alınmaz. Bu heyetin verdiği karar bağlayıcı değildir. Tüketici verilen karardan memnun olmazsa mahkemeye başvurabilir.

  Taksitli satışlarda tüketicilerin ne gibi hakları var?
  Öncelikle tüketiciye, yapılan sözleşmenin örneği verilmelidir. Malın peşin satış fiyatı, toplam borç miktarı, ödeme tarihleri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Tüketici borçlarının tamamını ya da bir kısmını vadesinden önce ödeyebilir. Önce ödeme halinde, eklenen faiz miktarında indirim yapılması zorunludur.

  Kapıdan satışlarda tüketicilerin hakları nelerdir?
  Kapıdan satış yapılması halinde, satıcının tüketiciye “cayma bildirim belgesi” vermesi gerekir. Bu belge, tüketicinin 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin malı geri verebileceğine ve ödediği parayı geri alabileceğine ilişkin bir taahhüttür. Tüketici kararını değiştirirse 7 gün içinde malı vererek ödediği parayı geri alabilir.

  Garanti belgeli satışlarda tüketici hakları nelerdir?
  Garantili satış halinde, satıcı garanti belgesini doldurarak tüketiciye vermek zorundadır. Garanti belgesi, malda çıkan herhangi bir arızanın, servisine ya da satıcısına bildirilmesi durumunda hiçbir ücret ödemeden arızanın tamirini, bu mümkün değilse malın değiştirilmesini sağlar. Garanti süresi 1 yıldan az olamaz, ancak daha uzun bir süre olabilir. Malda ayıp çıkması halinde tüketici, isterse ayıplı mallara ilişkin haklarını, dilerse garanti belgesinden doğan haklarını kullanabilir.

  Tüketici örgütlenmesi nedir?
  Tüketicileri bilgilendirmek, haklarını öğretmek ve değişik düzenlemeler yapılırken tüketicileri temsil etmek amacıyla birçok tüketici dernekleri kurulmuştur. Bu dernekler değişik mercilerde tüketicileri temsil ederler. Tüketiciler herhangi bir derneğe üye olabilir ve onların desteğinden yararlanabilirler.

 3. Ziyaretçi
  işbir yataktan bir yatak aldım yatak daha sonra iki ay sonra hatalı çıktı yatagı satan bayi bölge bayi ve üretici firma beni oyaladı ticaret sanayi müdürlüğüne gittim acami bir memur oda yol gösteremedi neyyse orda başka bir memur araya girdi üretici firmaya yazı yaz bunları söyle ondan sonra olmazsa mahkemeye git dedi.
  ben sizin bu açıklamalarınızı okuyunca tam anlamıyla bilgilendim hakkımı arayacağım size teşekkür ediyorum çok güzel çok açık bilgiler allah sizden razı olsun saygılarımla
 4. Ziyaretçi
  ben emekliyim ayın yirmi dördünde maaş alıyorum ama fatura daha önce geliyor yirmi dördüne göre ayarlayın diyorum kabul etmiyorlar personel gelemez diyorlar ama kesme kağıdı için kesmek için gelebiliyorlar hemde bir fatura için birde benim evim müsait olmadığı için doğa kirlenmesindiye gaz bağlatım gazımı kesiyorlar ama bana ikincikerede kötü kömürleri bedava dağıtıp doğayı kirletiyorlar kaçak gaz kulananı görmüyorlar dürüstlük suç mu sadaka istemedim sadece ongün müsade istedim ben düzceden arıyorum

 5. Ziyaretçi
  aldığım ürünü bir saat içinde geri iade etmek istedim kabül edilmedi

 6. Ziyaretçi
  evkur firmasından almış 19-10-2011 tarihinde nokiaE5Model telefon aldıgımdan beri problemli oldugundan bakırköyKVK Servisine13-05-2013 tarihinde teslim etmeme ve 3hafta gecmesine ragmen tamiri mümkün olmamış ve haberleşme özgürlügüm kısıtlanmıştır.

 7. Ziyaretçi
  5.23.2013 tarihinde arabamın baskı balatasını set olarak aldım önceden tanıdığım bir ustaya takdırdım ilk 10 gün içinde arabam kalkışlarda titreme yaptığını telefonla bildirdim ustamda getir bakalım dedi bende işlerimin yoğunluğu nedeni ile 25 gün sonra gidebildim ustam baskı balatanın sorunlu olduğunu söyledi hemen satıcı acantaya gidip sorunu anlattık acanta sahibi bize aynen söylediği şu bu mal orijinal maldır bu malın değişmesi veya iadesi mümkün olmadığı için bize yardımcı olmayacağını söyledi elimde fatura olmadığı için birşey,de yapamıyorum bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum .saygılarımla .

 8. Ziyaretçi
  2000liraya bir buzdolabı aldım fakat bu buzdolabı geldi servis kurdu ama ben aynı gün fark ettim ki bu mal teşhir ürünü,beklemiş sararmış hatta üzerinde oje izi var kullanma kılavuzu dahi yoktu ve naylon ambalajları da daha önce sökülmüştü aldığımız firmayı aradık servisi göndereceğini söylüyorlar ama hala beni oyalama yolundalar servis gelip tutanak yazacak dediler ama gelmiyorlar.ben bu malı geri iade etmek istiyorum geri alabilirler mi?3 gün oldu hala gelmediler.

 9. FERAY
  Devamlı Üye
  2000liraya bir buzdolabı aldım fakat bu buzdolabı geldi servis kurdu ama ben aynı gün fark ettim ki bu mal teşhir ürünü,beklemiş sararmış hatta üzerinde oje izi var kullanma kılavuzu dahi yoktu ve naylon ambalajları da daha önce sökülmüştü aldığımız firmayı aradık servisi göndereceğini söylüyorlar ama hala beni oyalama yolundalar servis gelip tutanak yazacak dediler ama gelmiyorlar.ben bu malı geri iade etmek istiyorum geri alabilirler mi?3 gün oldu hala gelmediler.

  Ürünü sizden teslim almaları için yasal zorlayıcı bulunmamakta. Siz şikayetleriniz kısmında para iadesi istediğinizi belirtin. Yinede ürünü tamir edip gönderirlerse bu durumda ürünü kabul etmezsiniz. 30 gün süreniz var, seçimlik haklarınızdan yararlanabilmeniz için.

 10. Ziyaretçi
  geri alırlar merak etmeee

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 ... SonuncuSonuncu


tüketici hakları nelerdir maddeler halinde