+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Mecaz anlam gerçek anlam nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mecaz anlam gerçek anlam nedir
  gercek anlam bilmek mecaz anlama bilmek 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Sözcükte Anlam Özellikleri

  Temel Anlam: Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama

  Temel Anlam adı verilir. Sözlük anlamı da denir.

  Örnek:

  Çocuk ağzını bir peçeteyle sildi.

  Kuru yapraklar teker teker dökülüyordu.

  Bütün gücüyle sırtına vurdu.  Yan Anlam: Bir sözcüğün temel anlama bağlı olarak kazandığı

  yeni anlamlara Yan Anlam adı verilir.

  Örnek:

  Mağaranın ağzını kayalarla kapattı.

  Üç çocuklu bir aileye bakıyordu.

  Dağın sırtına doğru çıktık.  Not: Bir sözcüğün temel ve yan anlamları o sözcüğün

  Gerçek Anlamını verir.  Not: Bir sözcüğün temel anlamlarıyla yan anlamları

  arasında bir anlam bağı bulunmalıdır.  Soru:

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

  A) Ortalık ağarırken ben ve arkadaşım yorgun adımlarla konaktan çıktık.

  B) Bu sırada şişeyi devirmiş balık yağı da yere dökülmüştü.

  C) Ordumuzun atılışına düşman, ancak iki gün dayandı.

  D) Yapılan haksızlıklar karşısında iyice dolmuştu.

  E) Kollarını, bacaklarını ovuyorlar, yüzüne tokat atıyorlardı.  Mecaz Anlam: Bir sözcüğün zamanla gerçek

  anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara

  “Mecaz Anlam” denir.

  Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle “Soyut” anlam kazanır.

  Örnek:

  Evine bağlı bir adamdı. (Ev: Aile)

  Dünya yeni bir ekonomik bunalımın eşiğindeydi. (Eşik: Başlangıç Noktası)

  Güzel hayatımız bir göz açıp kapayışta eridi. (Erimek: Yok olmak, bitmek)  Alıştırma: Yüzmek sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamında kullanınız.

  Ayak sözcüğünü temel, yan ve mecaz anlamında kullanınız.  Alıştırma yanıtı:

  Buradaki küçük gölde çocuklar her sabah yüzerdi. (Temel anlam)

  Toz içinde yüzen kitaplara yazık oluyordu. (Yan anlam)

  Uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu. (Mecaz anlam)

  Ayağım ağrıyor. (Temel anlam)

  Masanın ayağı kırılmış. (Yan anlam)

  Bırak bu ayakları. (Mecaz anlam)

  Soru: Aşağıdakilerden hangisinde soğuk sözcüğü

  ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

  A) Soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur.

  B) Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok üzülmüştü.

  C) Yaz kış soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık haline getirmişti.

  D) Artık soğuk ve yağışlı günler başladı.

  E) Güneşli ama soğuk bir günde yola çıktılar.  Soru: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük

  mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Gelecek hafta bugün yine buluşalım, dedi.

  B) Az önce beyaz bir at üstünde gelin göründü.

  C) Çocuğunu uyutmak için odaya götürdü.

  D) Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.

  E) Akrabalarını görmek için onlarla konuşmak istiyordu.

  (1995-ÖSS)  Terim anlamlı Sözcükler: Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek

  alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama “Terim Anlam” adı verilir.  Örnek:

  Doğru haber veren gazeteler de var. (Gerçek anlam)

  İki noktadan tek doğru geçer. (Terim anlam)  Olaya bir de şu açıdan bakalım. (Mecaz anlam)

  İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. (Terim anlam)

  Soru: “Nokta” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde terim

  anlam kazanmıştır?

  A) Bütün olacakları en ince noktasına kadar düşünmelisin.

  B) Noktadan sonra daima büyük harf kullanılır.

  C) Biraz da konunun o noktasına deyinelim.

  D) Hepsi bir noktada toplanıp harekete geçti.

  E) Söze nokta koyup toplantıyı bitirelim.
 3. Ziyaretçi
  Eyvallah idare eder.
 4. Asel
  Bayan Üye
  mecaz anlam gerçek anlam nedir

  Mecaz Nedir ? (Özet) :
  Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söze mecaz, oluşan anlama da mecaz anlam denir.

  Mecaz Anlam Nedir ? (Detay) :
  Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Başka bir deyişle bir kelimenin, gerçek anlamı dışında, başka bir kelimenin yerine kullanılması sonucu ortaya çıkan anlamdır. Bu kullanımda anlatımı renklendirmek ve kuvvetlendirmek esastır. Mecaz anlamda iki kelime bir yönüyle benzerlik ilgisi kurularak birbirine benzetilmiştir.

  Kullanım Amacı:
  Anlatımı daha etkili kılmak ve söze canlılık kazandırmak amacıyla yapılır. Mecaz, söze güzellik, güçlülük, canlılık, zarafet, derinlik ve genişlik vermek için kullanılır.

  Mecaz Anlam Örnekleri:
  Bu konuyu bir daha açmayacağım.
  İşsizlik sorunu hükümeti terletecek.
  Derdim çoktur, hangisine yanayım.
  Doktora boş gözlerle bakıyordu.
  Bu şarkıya bayılıyorum.
  Tatlı sözlerle babasının gönlünü aldı.
  Yakında savaş patlayacak.
  Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk.
  İnce işlere aklım pek ermiyor.
  Kitapları taşırken kolum koptu.
  İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
  Bu söze gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
  Onun pişkinliğine bir anlam veremedik.
  Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.

  Mecaz anlamlar, benzetme ve ilgi yollarıyla yapılır. Benzetme yoluyla yapılanlardan biri istiaredir. İstiare açık ve kapalı olmak üzere ikiye ayrılır. Edebiyat dersinde söz sanatları arasında incelenir. Eğretileme ve deyim aktarması da denir.

  “Kurban olam, kurban olam
  Beşikte yatan kuzuya” (açık istiare)

  “Tekerlekler yollara bir şeyle anlatıyor.” (kapalı istiare)

  İlgi yoluyla yapılanlara ad aktarması denir. Ad aktarmasında benzetme amacı olmaz. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt, yer-insan, yer-olay gibi ilgiler vardır. Aşağıdaki cümleler ad aktarmasına örnektir. (ad aktarması ayrıca mecaz-ı mürsel adıyla söz sanatlarında da işlenir.)

  Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
  Saçını kestir demedim mi?
  Bereket yağıyor; çiftçinin yüzü gülecek.
  Ayağını çıkarmadan girebilirsin.
  Bu olaylara Ankara sessiz kalıyor.
  Orhan Veli’yi okur musun?

 5. Zeyneb
  Bayan Üye
  Mecaz Anlamlı Kelimeler Nelerdir

  Mecaz Anlamlı Kelimeler:
  Kelimelerin cümle içinde, sözlük anlamlarından başka anlamlarda kullanılmasına MECAZ anlamı denir.

  Keçi ağaçların baş düşmanıdır
  Keçi gibi birisin
  Aslan, ormanların kralıdır.
  Ahmet Ali'yi gösterip: "Aslana bak aslana." dedi.  Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak, bütünüyle başka bir anlamda kullanılmasına “mecaz anlam” denir.

  Bu olayda mutlaka onun da parmağı vardır.
  Son otobüse yetişemezsem, işte o zaman yandım.
  Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.
  Cesaretimin kırılmasına sen sebep oldun.
  Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik.
  Sokakta keskin bir kömür kokusu var.
  Kara haber tez duyulur.
  Yazılıdan zayıf alınca dersten iyice soğudum.
  İnce davranışlarıyla hepimizin gönlünü fethetti.
  Galiba dün akşam annemi kırdım.
  Boş laflara karnım tok benim.
  İki arkadaş koyu bir sohbete dalmıştı.
  Taksit parasını harcayan oğluna köpürdü.


+ Yorum Gönder


gerçek ve mecaz anlam nedir,  mecaz ve gerçek anlam nedir,  gerçek anlam mecaz anlam nedir,  gerçek anlam ve mecaz anlam nedir,  gerçek mecaz anlam nedir,  mecaz anlam gerçek anlam nedir