+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kornea nedir, kornea ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kornea nedir, kornea ne demek
  kornea nedir, kornea ne demek 2. FERZAN
  Yeni Üye

  kornea nedir

  kornea


  Gözün ön tarafında sert tabakanın saydam kısmıdır.Göz küresinin ön kısmında sklera denilen göz akı tabakasının ön açıklığına saat ca-mı gibi yerleşen saydam tabaka, kornea adını alır. Eğriliği skleranınkinden fazla olduğundan dışarıya doğru kabarıktır. Kı-rıcılığı 41-43 dioptridir. Bu saydam tabaka aslında 5 tabakadan yapılmıştır, kan ve lenf damarları yoktur. Sinirleri fazladır. Beslenmesi göz akı ile birleştiği çevredeki (limbus) kılcal damarlarından, göz kapalı iken gözkapaklarının arasındaki konjonktivadan olur. Kornea çok duyarlıdır, korun-masını kendi antikorları ve refleksleriyle yapar.

  Korneanın doğuştan hastalıkları arasında normalden büyük veya küçük olması, eğ-riliğinin az veya çok olması gibi durumları sayabiliriz. Korneanın eğriliğinin az olması hipermetropiye, öne eğriliğinin fazla olma-sı ise miyopiye sebep olmaktadır. Kornea-nın porselen gibi beyaz oluşu, sklerokornea genellikle glokom ile beraber görülen bir doku anomalisidir. Kornea hastalıklarında en önemli belirti ağrıdır. Ağrı ile hemen her zaman epifora denen göz yaşarması vardır. Işıktan rahat-sız olma yani fotofobi şikâyetleri de bulu-nur.

  Korneanın iltihaplanmasına keratit de-nir. Yüz felçlerinde, ekzoftalmilerde veya göz kapaklarının uzun süre açık kaldığı koma vakalarında korneanın kuruması ile keratitler meydana gelebilir. Bu iltihaplan-ma ulkus simpleks, ulkus serpens gibi ya-ralarda yüzeyseldir. Derin iltihaplanma, yengide meydana gelir, intertisyel keratit denilen bu durumda kornea önce bulanır, sonra damarlar teşekkül eder.

  Korneada görülen mantar ve virüs enfeksiyonlarına herpetik keratit denir. İyi beslenmeyen, özellikle A vitamininden yoksun yiyecek alan küçük çocuklarda görülen bir kornea hastalığı da keratomalasidir. Tedavisi için vitamin verilir. Bazı kornea hastalıklarında meydana gelen beyaz kesif lekelere lökom veya nefelyon denir. Görmeyi etkileyen bu lekeler cerrahi tedavi ile giderilebilir. Keratoplasti denilen ope-rasyonlarla kesifleşerek bozulan kornea, ölü gözünden alınan saydam kornea ile de-ğiştirilir. Bu tedavi yöntemine kornea nakli ameliyatı da denir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  kornea hakında yazı

  kornea ilgili bilgi


  Kornea, gözün en ön kısmında yer alan, ışığı odaklamak ve gözü dış etkenlerden korumak için özelleşmiş saydam ve eğimli bir dokudur. Korneanın ön yüzeyi gözün temel kırıcı bileşenidir
  (diğer kırıcı bileşen ise lenstir). Kornea ve lens, dış ortamdan gelen ışığın etkin bir şekilde retinaya odaklanmasını sağlar. Korneanın kırıcılık gücü değişken değildir, buna karşın lensin kırıcılık gücü değişkendir. Hayvanlarda kornea, evrimsel olarak lens ve/veya iris içeren gözlerde bulunur. İnsanlarda ise gözün dış yüzeyinin 1/6'sını oluşturan oval bir yapıdır. Dışarıdan ölçüldüğünde yatay çapı yaklaşık 12,6 mm, dikey çapı ise yaklaşık 11,7 mm'dir. Orta kısımdaki kalınlığı 0,5 mm, kenar kısımlarında ise 1,2 mm'dir.
+ Yorum Gönder