+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atmosferin en üst tabakasının adı nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atmosferin en üst tabakasının adı nedir
  atmosferin en üst tabakasının adı nedir? 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  ATMOSFERİN BİLEŞİMİ:

  Atmosfer, bol miktarda nitrojen ve oksijen içermektedir. Bu iki gazın oranı kuru havanın yaklaşık %99 ‘unu oluşturmaktadır.Yapılan ölçümler, atmosferin gaz kompozisyonunun yerden yaklaşık 60 Km yüksekliğe kadar ozon miktarı dışında hemen hemen aynı olduğunu göstermektedir. Atmosferi oluşturan diğer elementler ise Argon (Ar), Karbondioksit (CO2 ), Neon (Ne), Helyum (He), Kripton (Kr), Hidrojen (H2), Xenon (Xe) ve Ozon'dur (O3). Çok az miktarda bulunan bu gazların hava olaylarının incelenmesinde pratikte bir önemi yoktur. Bununla birlikte hava, içerdiği %1 ila %4 oranında su buharı nedeniyle aslında hiçbir zaman kuru değildir.Uçuş ve uçuş emniyeti açısından önemli tüm hava hadiselerinin (sis, bulutlar, yağmur, kar, dolu, çiğ, kırağı, buz vb.) atmosferde bulunan su buharı ile ilişkili olması, ayrıca, görüşü etkileyen toz parçacıkları, duman ve diğer partiküler içeriklerin, içerisinde asılı halde bulunması nedeniyle, su buharı havacılık açısından çok önemlidir.

  atmosfer-n-b-le-m-.jpg
  ATMOSFERİN TABAKALARI:

  Atmosfer, sıcaklık, sıcaklık gradyanı, moleküler ağırlık, iyonizasyon, hakim kimyasal işlemler veya bunların bazı kombinasyonları gibi tarif edilebilir ve ölçülebilir parametrelerin değişimine göre tabakalara ayrılabilir.


  TROPOSFER:

  Sivil havacılık açısından atmosferin en önemli tabakasıdır. Sivil uçuşların büyük bir çoğunluğu ve bilinen tüm hava olayları bu tabaka içerisinde meydana gelmektedir. Troposferin belirleyici özellikleri;

  - Sıcaklık, basınç ve yoğunluğun yükseklikle belirgin şekilde azalması
  - Bulutların ve hava hadiselerinin çoğunluğunun oluşumuna yol açan su buharının hemen hemen tamamının bu tabaka içerisinde bulunması
  - Dikey ve yatay hareketlerin bölge ve zamana bağlı olarak belirgin şekilde değişmesi

  şeklinde sıralanabilir.

  Troposfer içerisinde sıcaklık, yükseklik arttıkça lineer olarak azalır (Her 1000 metrede 6.5 ºC). Sıcaklığın -56.5 ºC ulaştığı yer troposferin üst limitidir ve Tropopoz (Tropopause) olarak adlandırılır. Tropopozun yüksekliği, mevsimlerle ve enlemle değişmekle birlikte, ekvator üzerinde 55000 Ft'e (16 Km) kadar olabilir ve kutuplar üzerinde, iki coğrafi konum arasındaki belirgin sıcaklık farkından dolayı, 25000 Ft'e (8 Km) kadar düşer. Tropopozun yüksekliği bunlara ek olarak, troposferde meydana gelen büyük hava hadiseleri sonucunda, bölgesel olarakta değişiklik gösterebilir.


  STRATOSFER:

  Tropopozun üzerinde, güneş ışınlarının ozon ile tepkimeye girmesi sonucunda ortaya çıkan enerjiye bağlı olarak, sıcaklık artar ve yer yüzeyindeki ortalama seviyeye ulaşır.Sıcaklıktaki artış yer yüzeyinden yaklaşık 50 Km yükseklikte durur ki, bu yeni bir tabakanın sınırını belirler.Bu tabaka Stratosfer ve üst limiti Stratopoz'dur. Stratosferin en karakteristik özelliği, atmosferdeki ozon'un büyük çoğunluğunun bu tabaka içerisinde bulunmasıdır. Stratosfer, tipik hava hadiselerinin çoğunluğunun ve türbülansın gözlemlenmediği (oluşmadığı) tabaka olarak bilinse de, bazı yüksek bulutların tavanlarının, bu tabakanın alt bölgelerine ulaşması halinde, nadirende olsa açık hava türbülansı görülebilmektedir.Sivil ve askeri uçaklar bu tabakanın ancak alt bölgelerinde uçabilmektedirler (Daha yüksek irtifalarda uçuş için dizayn edilmemişlerdir).


  MEZOSFER:

  Yerden 50 Km yükseklikten başlayarak 80 Km yüksekliğe kadar çıkan ve Startosferin üzerinde yer alan tabakadır. Bu tabakada herhangi bir ısı kaynağı bulunmaması sebebiyle sıcaklık yükseklikle orantılı olarak azalır ve üst sınırda (Mezopoz) -80 ºC ile - 100 ºC civarındadır. Bu nokta aynı zamanda atmosferin en soğuk olduğu yerdir. Herhangi bir hava hadisesi oluşmasının beklenmediği bu katmanda basınç değeri 0.01 hpa'a kadar düşer.


  TERMOSFER:

  Bu tabakada sıcaklık önceleri yavaş, üst seviyelere çıkıldıkça hızlı bir şekilde artmaktadır. 80 - 90 Km yükseklikte başlar ve 400 ila 500 Km'ye kadar çıkar. Termosferin üst kısımlarında sıcaklık 1000º C ile 2000ºC civarındadır. Bu tabakadaki yüksek sıcaklık ve termodinamik dengeyi korumak için moleküller arasında sık sık meyadana gelen çarpışmalar neden olur.


  İYONOSFER :

  İyonosfer tabakası, mezopozun üzerinde olup, yerden 89 - 90 Km yüksekliğe kadar uzanır. Güneş ışınlarının direkt olarak etkilemesi sebebiyle bu tabakada sıcaklık, 1200 - 1400 ºC'ye kadar yükselir. Herhangi bir hava hadisesinin beklenmediği bu katmanın sivil havacılık açısından önemi, iletişim amaçlı radyo dalgalarının yayıldığı ya da yansıdığı yer olması ve uyduların kullanılmasıdır.
 3. Ziyaretçi
  gÜZEL bilgi sağolasın bide kısa olsaydı süperrrrrr olurdu
+ Yorum Gönder


atmosferin diğer adı nedir