+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Türkiyede kurtuluşu olmayan tek il neresidir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiyede kurtuluşu olmayan tek il neresidir?
  Türkiyede kurtuluşu olmayan tek il neresidir? 2. @BDULL@H
  Yeni Üye

  Türkiyede kurtuluşu olmayan tek il neresidir  Türkiyede kurtuluşu olmayan tek il Giresundur (Düşmanın giremediği tek il)
  TARİHÇE
  Hititlerden sonra, Frig, Miletos, Bizans,Selçuklu ve Osmanlılar şehre hakim olmuşlardır.

  M.Ö. 7.y.y.da İskitlerin Karadeniz'e göç etmesi ile Oğuz unsurları da bu bölgeye yerleşmişlerdir. Bu bölgede Oğuz boylarından Yazır, Döğer, Avşar, Karkın, Halaç'ların; Akhun, Kuşan, Peçenek, Hazar, Hun, Kıpçak Türklerinin yerleşimi mevcuttur.

  Karadeniz bölgesinde, ilk ve orta çağlarda, İskit, Kimmerler, Hun, Hazar, Bulgar, Uz, Peçenek göçlerinin sonucu Türk iskanının olduğu, Karadeniz ağızlarının fonetik ve morfolojik yapısıyla birlikte yer adlarından da anlaşılır. Giresun'un batı yakasındaki Çıtlakkale mahallesinin adının Deliorman ve Selanik civarından gelerek buraya yerleşmiş olan Türk topluluğu Çıtaklardan geldiği, bölgede konuşulan lehçenin ve kültür unsurlarının Çıtak ve Gagavuz Türklerinin ki ile benzerlik gösterdiği görülür. Hitit İmparatorluk dönemi tabletlerine dayanan tarihi kaynaklarda, Giresun'un Azzi Bölgesi sınırları içinde kaldığı anlaşılmaktadır. Karadeniz bölgesinde 90'a yakın koloni şehri kuran Miletoslular, Giresun ve Tirebolu şehirlerinin de kurucularıdır. Amaçları bu bölgeyi kendilerine yurt edinmek olmayıp, buraların her türlü yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürmekti.

  Bu yüzden yerleşim birimlerinin korunabilecek kısımlarını alıp buralara yerleşmişlerdir. Çevresinde önemli gümüş ve demir üretim yerleri olan Giresun'a Romalılar tam bir hakimiyet kurmamışlardır. Onların döneminde bu bölgede para basıldığı rivayet edilmektedir. Roma idaresinin ilk dönemlerinde Romalı yazarlardan Ammianus Marcel'e göre Romalı komutan Lucullus buraya geldiğinde yabani kiraz ağaçlarını görmüş ve bu ağacın fidanlarını Roma'ya götürmüştür. Bu bilgi kirazın dünyaya Giresun'dan yayıldığı inancının kaynağı olmakla birlikte Roma'da daha önce de kirazın var olduğu belirtilmektedir. Giresun Romalıların ardından Bizanslıların denetimine geçmiştir.

  Bizans egemenliği döneminde Yunan medeniyetinin büyük bir hızla gelişip yayılmasına karşılık, Yunan soyu gittikçe zayıflamıştır. Bu sebeple, Bizans İmparatorları, ülkelerinin içerisinde yaşayan ve başka soydan gelen insanları asimle etmeye çalışmışlar ve bu yolda en çok dil ve dinden yararlanmışlardır. Anadolu Selçuklu Devletine vergi vermeyi kabul eden ve 1244'te Moğolların egemenliği altına giren Trabzon Türklerin bir eyaleti haline gelmiştir.

  Trabzon'a bağlı bulunan Giresun ve çevresi Moğol nüfuzu altına girmiştir. İşte bu sırada, Oğuzların Üçok koluna mensup boylardan biri olan Çepniler; Ordu, Giresun ve Trabzon illeri sınırlarına yerleşmeye başlamışlardır. Bugüne kadar yanlış bir kanaat olarak Giresun'un Türkleşmesi Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon' u fethiyle beraber gösterilmiştir.
 3. Ziyaretçi
  sallamayın arkadaşım

  giresun değil sadece

  düşmanın giremediği daha doğrusu düşmana hemen teslim olmayan bir çok ilimiz vardır. En büyük mücadeleyi ise Elazığ ve Denizli illeri gerçekleştirmiştir. Biraz okursanız daha faydalı bilgiler elde edersiniz. Bölgesel milliyetçilik yapmayın!
 4. Ziyaretçi
  çivril denizli yunan işgali görmüştür ve evet elazığın ve giresunun yoktur sadece!!!

 5. Ziyaretçi
  kastamonu kastamonu boş boş geyik yapmayın

 6. Ziyaretçi
  Denizli yunan işgali görmemiştir sadece ilçesi yunanlarin işgali altına girmiştir ancak denizlinin içine işgal edememislerdir bu nedenle denizlinin kurtuluş günü yoktur

 7. Ziyaretçi
  Isparta'nın "kurtuluş günü" yoktur. Zîrâ Afyonkarahisar tarafından gelen Yunanlılar; Sultan Dağları'nın tepesinden ovaya baktıklarında arâzinin her tarafına mayın(!) döşenmiş olduğunu görüp aşağı inmeye cesâret edemezler. Böylece Isparta, işgâle uğramamıştır. Yunanlıların gördükleriyse Isparta'nın meşhûr gabaklarıdır.
  Mardin'de ise "21 Kasım Mardin'in kurtuluşu" törenleri düzenlenir fakat orası da işgâl görmemiştir.

 8. Ziyaretçi
  Arkadaslar giresunluyum diye soylemiyorum bu bir gercek isteyen arastirsin 1392 den beri giresun ilimiz dusman kusatmasi gormemistir bu zamana kadar hep turklerin hakimiyetinde.

 9. Ziyaretçi
  arkadaşım kırşehir kırıkkale yi niye saymıyon demekki az araştırmışın kurtuluş günü varda bizmi bilmiyoz acaba. utanmasan başkent ilan etcen giresunu. arkadaşa katılıyorum bölgesel milliyetçilik yapma.

 10. Ziyaretçi
  Bölgesel milliyetçilik falan yapmıyoruz. Düşmanın saldırıpta almaya çalışıp ama alamadığı il giresundur. Araştır bak

+ Yorum Gönder


kurtuluşu olmayan iller,  giresunun kurtuluşu,  türkiyede kurtuluşu olmayan tek il,  kurtuluşu olmayan il,  giresunun kurtuluş tarihi,  türkiyede kurtuluşu olmayan iller