+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Vak'a incelemesi ne demektir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Vak'a incelemesi ne demektir?
  Vak'a incelemesi ne demektir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Vak'a incelemesi ne demektir?

  Vak’a incelemesi sorunu olan kişiyi bir bütün halinde derinlemesine inceleme demektir. Vak’a incelemesinde test ve çeşitli test dışı teknikler kullanılarak sorunu olan birey hakkında çok çeşitli bilgiler toplanmalı; amaç bireyin sorunun nedenlerini ve uygun tedavi yöntemlerini saptamak, bireyin sorununu iyileştirici önlemler almaktır.

  Vak’a incelemesi bireyin öz geçmişini ve hayat hikayesini kapsadığı gibi bununda ötesinde toplanan bilgilerin analiz ve yorumlarını, sorunların ya da problemlerin giderilmesi için gerekli değerlendirmeleri, önlemleri ve önerileri de kapsamalıdır.

  Vak’a incelemesi özet olarak şu bilgileri içerir

  1.Vak’anın adı soyadı, doğum yeri, ve doğum tarihi

  2.Ana babasının sağ, ölü,öz ,üvey oluşu

  3.Sorunun kısaca tanımı

  4. Tıbbı ve psikolojik muayene

  5.Geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar

  6.Akademik başarısı, okul yaşantısı,öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile ilişkisi, disiplin vak’aları

  7.Aile tarihçesi, ailenin sosyo-ekonomik durumu, kardeş sayısı

  8.Sosyal ilişkileri,okul dışı sosyal etkinlikleri, karşı cinsle ilişkileri, polis kayıtları

  9. Duyusal gelişimi

  10. Geleceğe ilişkin beklentileri ve planları

  11. Sorunla ilgili genel değerlendirme

  12.Önerilen tedavi yolları ve alınacak önlemler

  12. Önerilerin uygulanmasına ilişkin planlar

  13.İncelemeyi yapan kişi, kurum ve tarih

  Vaka incelemesini yapan kişi objektif, açık ve seçik olmak, kişisel yanlılıktan kaçınmak, sayısal verilere dayanmak sayılarla desteklenmeyen gereksiz bilgi vermekten, dayanıksız yorum ve genelleme yapmaktan sakınmak zorundadır. Vaka incelemesi raporlarının ilgili diğer uzmanlarla birlikte ele alınması, hatta gerekirse bu amaçla “vaka konferansı” toplantıları düzenlenmesi, böylece, birey için alınacak psikolojik yardım önlemlerinin birlikte programlanması daha da uygun olur.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Vak'a incelemesi

  Kişinin, öğrenme güçlüğü, sosyal uyum sorunu ya da bir takım özel problemleri olabilir. Özel ve dikkat isteyen bireyler üzerinde uygulanabilir. Vaka incelemesi derinlemesine bilgi toplama tekniğidir.
  İncelenen kişinin tüm özgeçmişini kapsayabilir. Bununla da bitirilmiş olmaz. Toplanan bilgilerin analizi ve yorumlanması sonucu ortaya çıkan problemin giderilmesi için gerekli değerlendirmeler, tedbirler ve önerilerin hepsi vaka incelemesidir.
  Vaka incelemesi yapmak için geliştirilmiş standart bir form yoktur. Çünkü vakalar çok çeşitlidir. Her vakanın amacı farklıdır. Vaka incelemesi sonucunda bir rapor düzenlenmelidir. Toplanan bilgiler rapor haline getirilir.

  RAPORDA BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

  1.İncelemeyi yapan, inceleme süresi, raporun tarihi belirtilmelidir.
  2.İncelenen bireyi tanıtıcı kimlik bilgileri bulunmalıdır.
  3.Problem ve kısaca açıklaması belirtilmelidir.
  4.Bireyin bedensel gelişimi ve sağlık durumu belirtilmelidir.
  5.Aile özgeçmişi belirtilmelidir.
  6.Kişinin genel ve özel yetenekleri hakkında bilgi olmalıdır.
  7.Kişilik gelişimi ve sosyal uyumu hakkında bilgilere yer verilmelidir.
  8.Eğitim özgeçmişi ve akademik başarı belirtilmelidir.
  9.Geleceğe dönük eğitsel ve mesleki planları bilinmeli ve belirtilmelidir.
  10. Genel değerlendirme, analiz ve yorum.11. Alınacak önlemler ve öneriler.

+ Yorum Gönder