+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Sosyal kabul hatası nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sosyal kabul hatası nedir
  Sosyal kabul hatası nedir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Sosyal kabul hatası nedir


  Engelli çocuk uygun hazırlık yapılmadan, sınıf öğretmeni ve çocuğa gereksinimleri olan destek sağlanmadan normal sınıfa yerleştirildiğinde,
  Kendiliğinden akranlarını gözlemlemeyebilir ve taklit edemeyebilir.
  Engelli olmayan akranlar engelli çocuğu kabul etmeyebilir.
  Öğretmen engelli çocuğun sosyal kabulünü arttırmak için çaba göstermeyebilir.
  Sosyal kabulü etkileyen faktörler,
  Engelli çocuğa ilişkin faktörler,
  Öğretmene ilişkin faktörler
  Akranlara ilişkin faktörler
  Engelli çocuğa ilişkin faktörler

  Diğerlerinden farklılıkların düzeyi (engelin görülebilirliği),
  Akademik başarısı,
  Davranışları,
  Sosyal becerileri,

  Öğretmen ve akranlara ilişkin faktörler

  Öğretmen tutumları
  Akran tutumları
  Tutum değiştirmede güçlükler?
  Bilgi / deneyim / destek?
  Sosyal kabulün / sınıf etkileşiminin değerlendirilmesi
  Gözlemler
  Sosyal Kabul
  Akranlarla etkileşim
  Öğretmenle etkileşim
  Akran tutumları
  Sosyometrik ölçümler,
  Sosyal beceriler
  Engelli çocuklar genellikle
  Etkileşim çabalarına tepki alamıyorlar.
  Akranlar engelli çocuğun etkileşim davranışlarını anlamayabiliyor.
  Etkileşim kurma becerileri yetersiz olabiliyor.
  Daha çok yetişkinlerle etkileşim kuruyorlar.
  Akranlarının etkileşim davranışlarına uygun tepki veremiyorlar.

  Gözlemler
  Farklı özellikleri olan çocuklar akranları ile ne kadar sıklıkla etkileşime giriyorlar?
  Bu etkileşimin yapısı nedir? Nasıl etkileşime giriyorlar?
  Hangi çocuklar farklı özellikleri olan çocuklarla daha çok etkileşim kurmaktadır?
  Bu etkileşimi hangi etkinlikler arttırıyor? (Etkileşim hangi etkinliklerde/ hangi ortamlarda artıyor?)
  Bu etkileşimi hangi etkinlikler azaltıyor olabilir? (Etkileşim hangi etkinlikler sırasında / hangi ortamlarda azalıyor?)
  Farklı özellikleri olan çocuklar akranları ile etkileşim kurabilmek için gerekli becerilere sahipler mi?
  Varolan etkileşimin sonuçları nelerdir?

  Sosyometrik Ölçümler
  Olumlu aday:
  *Sınıftaki en iyi üç arkadaşın kim?,
  *Sınıfta en çok beğendiğin üç kişi kimler?,
  *Sınıftaki hangi üç arkadaşınla pikniğe gitmekten çok hoşlanırsın?
  Olumsuz aday:
  *sınıfta sevmediğin üç arkadaşın kimler?,
  *Öğretmenin bir ödev verse, kimlerle yapmak istemezsin?

  Sosyal kabulün arttırılması

  Engelli çocuğu normal sınıfa hazırlamak,
  Engelli olmayan çocukları kaynaştırma programına hazırlamak,
  Engelli olmayan çocukların ebeveynlerini hazırlamak,
  Engelli çocuğu normal sınıfa hazırlamak

  Sınıf işleyişi ve kuralların öğretilmesi,
  Akademik becerilerin desteklenmesi,
  Sosyal beceri öğretimi (tüm sınıf?)

  Engelli olmayan çocukları kaynaştırma programlarına hazırlamak

  Bireysel farklılıklarla ilgili farkındalık artırmak
  Örnek;
  “birbirinizin benzer özelliklerinizi yazınız”
  “ birbirinizden farklı özelliklerinizi yazınız.””
  “Şimdi güçlü yönleriniz ile ilgilerinizi birbiriniz ile paylaşın.”
  “bu güçlü yönlerini kullanarak birbirinize nasıl yardım edebileceğinizi düşünün.”
  Bireysel farklılıklar hakkındaki bilgiyi artırmak
  Sizce öğrenme güçlüğü olan çocuk nasıl bir çocuktur?
  Etrafınızdaki sesleri işitmeseydiniz, sınıfta / okulda ne gibi güçlüklerle karşılaşırdınız?
  Eğer bir çocuğun kolu yoksa ne gibi araçlar kullanabilir?
  Tartışmak, ödev yazdırmak, resim yaptırmak, vb..

  Yetersizlikler için alternatif çözümlerle ilgili farkındalık artırmak
  Eğer göremeseydiniz, derslerinizi nasıl takip ederdiniz?
  Eğer işitmeseydiniz derslere katılmak için neler yapabilirdiniz?
  Eğer öğrenemeseydiniz, daha iyi öğrenmek için neler yapardınız?
  devam

  Simülasyon etkinlikleri planlamak
  Başarılı engelli konuklar davet etmek
  Konuk davet etmek (gönüllüler, yasal kurumlar, öğretmenler, anne babalar vb.)
  Film, kitap ve televizyondan yararlanmak
  Derslerde farklılıklara yer vermek

  Sınıf içi etkileşimin ve buna bağlı olarak sosyal kabulün artması için,

  Sosyal beceri öğretimi,
  Akran aracılı yaklaşımlar,
  Arkadaş sistemi,
  Doğrudan sosyal beceri öğretimi,
  Akran aracılı yaklaşımlar
  Akran aracılı öğretim
  Bir kaç akran
  Bir akran
  Birlikte çalışma
  Yardım etme
  İşbirliği ile öğretim

  SINIF ÖĞRETMENLERİNE VERİLECEK MESAJLAR
  SOSYAL KABULU ARTTIRMAK İÇİN

  Örnek 1
  Çocukla ilgili karar vermek, uygun etkileşim kurmak, aileyi bunaltmamak için

  Engelli çocuğu tanıyan kişilerden bilgi alın.
  Gerekli bilgiye ulaşın.
  Çocukla ilgili amacı belli olmayan toplantılardan kaçının.

  Örnek 2
  Engelli öğrenciye kabul edici ortam hazırlayın.
  Engelli çocuğu sınıfa kabul etmeyen diğer çocuklar değil, öğretmendir.
  Engelli çocuğu, okulun ilk günü diğer çocukları karşıladığınız gibi karşılayın.
  Onunla konuşun, teneffüslerde yürüyün, şaka yapın, ona öğretin, cesaretlendirin.
  Örnek 3
  Sınıfınızdaki tüm çocukların öğretmeni olun.
  “Sınıfta 24 çocuk ve Kerem var:”
  “Ben sınıfla çalışayım, yardımcı öğretmen Ayşe ile”
  Her çocuğun ne / nasıl öğrendiğini bilin.
  Her çocuğa bireysel öğretim yapın.
  Esnek olun.  Örnek 4
  Sınıfınızdaki her çocuğun sınıfın aktif üyesi olduğundan emin olun.
  EÇ genellikle akranlarından ayrı zaman geçirir, farklı etkinlikler yapar, günlük programı farklı olabilir(sosyal izolasyon).
  Arkadaşlarıyla oturtun, amaçları farklı olsa da olabildiğince aynı etkinlikleri yapmasını sağlayın
  EÇ un diğerleri ile öğrenmesini, sosyalleşmesini, oynamasını, çalışmasını sağlayın.

  Örnek 5
  EÇ un eğitimine ilişkin diğerleriyle ortak beklentiler oluşturun.
  EÇ ne öğrenecek?
  EÇ ne kadar öğrenecek?
  Öğrenme öncelikleri neler?
  Öğrencinin gereksinimi olan destek tür ve miktarını nedir?

  Örnek 6
  Engelli çocuğun problem davranışları hakkında diğer çocuklarla konuşun.

  Diğerlerine engelli çocuğun davranışlarının nedenlerini neden farklı davrandığını açıkça anlatın.

  Engelli çocuk sınıfta yokken onun davranışlarına nasıl tepkiler verebileceklerini açıklayın.
+ Yorum Gönder


sosyal kabul hatası nedir,  sosyal kabul hatası