+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Atatürkün geometriye katkıları hakkında düşünceleri? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Atatürkün geometriye katkıları hakkında düşünceleri?
  Atatürkün geometriye katkıları hakkında düşünceleri? 2. Asel
  Bayan Üye

  Atatürkün geometriye katkıları hakkında düşünceleri?  Atatürk Selanik Askeri Rüşdiyesinde iken Matematik dersindeki başarısı ile öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin gözüne girmiş ve bunun sonucu olarak isminin sonuna” Kemal “ismi eklenmiştir Atatürk askeri öğrenimi süresince matematikle sistemli bir şekilde ilgilenmiştir  O'nun 1904 yılında Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra ve ölümünden 1,5 yıl öncesine kadar bu ilginin ne ölçüde devam ettiğini bilmiyoruz Ancak birazdan bahsedeceğim iki olay O'nun matematik dehasını gözler önüne serecektir Bunların birincisi “geometri” kitabı yazmış olması, ikincisi ise Sivas'da bizzat geometri dersi anlatmasıdır

  Bu kitap, ilk kez 1937 yılında, Geometri öğretenlere ve bu konuda bilgi isteyenlere kılavuz olarak Kültür Bakanlığınca yayınlanmıştır Atatürk bu eserde günümüzde kullandığımız terimleri türetmiştir

  KEMAL ATATÜRK'ÜN TÜRKÇEMİZE KAZANDIRDIĞIMATEMATİKSEL TERİMLER

  ESKİ İSMİ

  YENİ İSMİ

  Maksumunaleyh

  BÖLEN

  Taksim

  BÖLME

  Haric-i Kısmet

  BÖLÜM

  Kabiliyet-i Taksim

  BÖLÜNEBİLME

  Zarb

  ÇARPI

  Mazrup

  ÇARPAN

  Mazrubata Tefrik

  ÇARPANLARA AYIRMA

  Muhit-i daire

  ÇEMBER

  Tarih

  ÇIKARMA

  Amudi

  DİKEY

  Gaye

  LİMİT

  Aşa'ri

  ONDALIK

  Kat'ı Mükafti

  PARABOL

  EHRAM

  PİRAMİD

  Menşur

  PRİZMA

  İhtisar

  SADELEŞTİRME

  Suret

  PAY

  Mahrec

  PAYDA

  Hatt-ı Mümas

  TEĞET

  Atatürk'ün bulduğu terimlerin hemen hemen çoğu bugüne dek hiç değiştirilmeden kullanılmıştır O'nun sadece birkaç terimi sonradan biraz değişikliğe uğramıştırMesela varsayı-varsayım, tümey açı-tümler açı, bütey açı-bütünler açı haline gelmiştir

  Atatürk ayrıca bu kitabı eğitim sisteminde uygulanmasını sağlamış ve 13 Kasım 1937 tarihinde Sivas'ta geometri dersine girmiş,kendisi ders anlatmıştır

  * “Bilindiği gibi ilim konusu iki ayrı bölümde işlenir ve bunlardan faydalanır; Müspet İlimler, Sosyal ilimler Atatürk gerek öğrencilik devirlerinde gerekse ömrü boyunca bu iki ilimden çok faydalanmıştır…

  Asıl müspet ilimlerin başında gelen matematik bilgisi, Atatürk için başlıca bir konudur Çünkü matematik insan topluluklarına müspet yol gösteren ve uygulanmasında yarar sağlayan müspet bir ilim dalıdır işte Atatürk bu ilme çok değer verdiği içinhem nazari kısımları çok iyi bellemiş hem de bunların uygulamasına her bakımdan önem vermiştir Atatürk bu konuda konuşurken özellikle söylediklerinden şunları anımsıyorum “ben öğrenim devrimde matematik konusuna çok önem vermişimdir ve bundan hayatımın değişik safhalarında yararlanmış olduğumu söyleyebilirim onun için herkes matematik bilgisinin çok gerekli olduğuna inanmalıdır
+ Yorum Gönder