+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Ses kirliliği nedenleri ve insan sağlığına etkileri? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ses kirliliği nedenleri ve insan sağlığına etkileri?
  Ses kirliliği nedenleri ve insan sağlığına etkileri? 2. Asel
  Bayan Üye

  Ses kirliliği nedenleri ve insan sağlığına etkileri?

  Sanayileşme ve modern teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan çevre sorunlarından biri de ses kirliliğidir Gürültü de denilen ses kirliliği, istenmeyen ve dinleyene bir anlam ifade etmeyen sesler ya da insanı rahatsız eden düzensiz ve yüksek seslerdir

  Ses kirliliğini yaratan önemli etmenler;
  Sanayileşme
  Plansız kentleşme
  Hızlı nüfus artışı
  Ekonomik yetersizlikler

  İnsanlara, gürültü ve gürültünün yaratacağı sonuçları konusunda yeterli ve etkili eğitimin verilmemiş olmasıdır

  Ses kirliliği, insan üzerinde çok önemli olumsuz etkiler yaratır Bu etkileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

  İşitme sistemine etkileri: Ses kirliliği işitme sistemi üzerinde, geçici ve kalıcı etkiler olmak üzere iki çeşit etki yapar Ses kirliliğinin geçici etkisi, duyma yorulması olarak da bilinen işitme duyarlılığındaki geçici kayıplar şeklinde olur Duyma yorulması düzelmeden tekrar gürültüden etkilenilmesi ve etkileşmenin çok fazla olması durumunda işitme kaybı kalıcı olur

  Fizyolojik etkileri: İnsanlarda görülen stresin önemli bir kaynağı ses kirliliğidir Ani olarak oluşan gürültü insanın kalp atışlarında (nabzında), kan basıncında (tansiyonunda), solunum hızında, metabolizmasında, görme olayında bozulmalar yaratır Bunların sonucunda uykusuzluk, migren, ülser, kalp krizi gibi olumsuz durumlar ortaya çıkar Ancak en önemli olumsuzluk kulakta yaptığı tahribattır

  Psikolojik etkileri: Belirli bir sınırı aşan gürültünün etkisinde kalan kişiler, sinirli, rahatsız ve tedirgin olmaktadır Bu olumsuzluklar, gürültünün etkisi ortadan kalktıktan sonra da sürebilmektedir

  İş yapabilme yeteneğine etkileri: Özellikle beklenmeyen zamanlarda ortaya çıkan ses kirliliği, iş veriminin düşmesi, kendini işine verememe ve hareketlerin engellenmesi şeklinde performansı düşürücü etkiler yapar Gürültünün öğrenmeyi ve sağlıklı düşünmeyi de engellediği deneylerle saptanmıştır

  Ülkemizde, insanları gürültünün zararlı etkilerinden korumak için gerekli önlemleri içeren ve çevre yasasına göre hazırlanmış olan "Gürültü kontrol yönetmeliği" uygulanmaktadır Ancak yönetmeleğin hedeflerine ulaşabilmesi için insanların bu konuda eğitilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekir

  Ses kirliliğinin saptanmasında ses şiddetini ölçmek için birim olarak desibel (dB) kullanılır İnsan için 35-65 dB sesler normaldir 65-90 dB sesler, sürekli işitildiğinde zarar verebilecek kadar risklidir 90 dB'in üzerindeki sesler tehlikelidir

  Ses kirliliği aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir:
  Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınmalıdır
  Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar (ısıcam gibi) kullanılmalıdır
  Eğlence yerleri vb ortamlarda yüksek sesle müzik çalınması engellenmelidir
  Gürültü yapan kuruluşlar, şehirlerin dışında kurulmalıdır

  Ses kirliliğinin nedenleri
  Gürültü kirliliğinin en yaygın biçimlerinden biri, özellikle motorlu araçların neden olduğu kirliliktir
  Dünya çapında en yaygın gürültü türü ulaşım sistemlerinden kaynaklanır Motorlu araçların yanısıra uçak ve demiryolu araçlarının yarattığı gürültü de önemli bir yer tutar Şehir planlamacılığında yanlışlar yapılması sanayi ve yerleşim alanlarının birbirine bitişmesine neden olabilir ve sonuç olarak sanayi alanının yarattığı gürültü kirliği komşu yerleşim birimlerinde yaşayanların sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir Gürültü kirliği yaratan diğer etmenler arasında araba alarmları, acil durum sirenleri, çeşitli beyaz eşyalar ile ev âletleri, fabrika makineleri, yapım ve onarım çalışmaları, ses çıkaran hayvanlar, ses sistemleri, hoparlörler ve konuşmakta olan insanlar sayılabilir

  İnsan sağlığına etkileri
  Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri hem sağlıksal hem davranışsal yönde ortaya çıkabilir Genel olarak, "gürültü" diye adlandırılan her türlü ses insan sağlığını fizyolojik ve psikolojik olarak etkiler İstenmeyen bu sesler sinir, saldırganlık, hipertansiyon, yüksek stres, kulak çınlaması ya da kulak uğuldaması, duyma kaybı, uyku bozuklukları gibi pek çok sonuç doğurabilir

  Bu sonuçlar içinde, stres ve hipertansiyon ciddi sağlık sorunlarına kapı açabilirken, kulak çınlamaları ve uğuldamaları unutkanlığa, ciddi ruhsal bunalımlara ve kimi zaman panik ataklara neden olabilir

  Örnek:
  * Psikolojik dengesizlikler ortaya çıkar
  * Dikkat dağılır, iş verimi düşer
  * Sinir sistemi bozulur
  * Baş ağrısı ve baş dönmesi olur
  * Yüksek sesle konuşma alışkanlığı oluşur
+ Yorum Gönder