+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Kolumuzdaki atar damar ile boynumuzdaki atar damar arasındaki fark nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kolumuzdaki atar damar ile boynumuzdaki atar damar arasındaki fark nedir
  Kolumuzdaki atar damar ile boynumuzdaki atar damar arasındaki fark nedir? 2. Asel
  Bayan Üye

  Kolumuzdaki atar damar ile boynumuzdaki atar damar arasındaki fark nedir


  Atardamar:akciğer atardmarı hariç hepsi temiz kan taşır
  Toplardamar:akciğer toplardamarı hariç hepsi kirli kan taşır
  Kılcaldamarlar:kılcaldamaralar a atardamardan verilen kan temizdir fakat orda hücrelere oksijen verip karbondioksidi aldığı için kan kirienecek ve toplardamara kirli kan olarak gidecektir  Arterler - atardamarlar


  * Aort (kalpten kanı çıkaran en büyük arter)
  * Aortun dalları


  Arteriyoller - atardamarcıklar
  Kapiller damarlar (Kılcal damarlar)
  Venüller - toplardamarcıklar
  Venler - toplardamar

  * Venlerin büyük bağlantı noktaları
  * Venae cavae (kanı kalbe taşıyan en büyük iki ven) şeklinde gruplanırlar

  Atar damarlar temiz kan, yoplar damarlar kirli kan taşır

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Damar nedir

  Damar;
  vücudumuzdaki hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerek oksijen ve gerekse besin maddelerini kendilerine ulaştırmaya yarayan çeşitli büyüklükte borular. Kan ve lenf damarları olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

  Kan damarları, oksijenden zengin olan kanı taşıyan atardamarlar ve karbondioksitten zenginleşmiş olan kanı taşıyan toplardamarlardan oluşur.Kan, akciğerlerde oksijenle yüklendikten sonra geldiği sol kalp tarafından en büyük damar olan aortla (anaatardamar) atılır; buradan çapları gittikçe daralan damarlardan oluşmuş bir sistem aracılığıyla kılcal damarlara ulaşır. Hücreler arası sıvıyla yayılan plazma aracılığıyla hücrelerin beslenme ve oksijenlenme işi tamamlandıktan sonra, çapları gittikçe artan toplardamarlarla sağ kalbe iletilir. Damar iç yüzü tek katlı bir hücre tabakasıyla kaplıdır. Dışa doğru ilerledikçe damara esnekliğini veren lifler, çeşitli kümelenmeler gösteren kas hücreleri, bağ dokusunun öteki damarları ve en son olarak da damarı öteki dokulardan ayıran daha çok yay ve seyrek bağ doku elemanlarından oluşmuş bir tabakaya ulaşılır. Atar ve toplardamarlar yapı bakımından ayrımlılık gösterirler, toplardamarların, atardamarlar aracılığıyla kendilerine yansıyan fazla kanı depolayabilme özellikleri vardır. Bu onların edilgen olarak genişleyebilme yeteneklerinin var olmasından ileri gelir. Atardamarlar ise genişleme olayına karşı koymaya çalıştıklarından vücudumuzda belli bir kan basıncı oluşmasına katkıda bulunurlar. Bu iki damar arasında hem işlevsel hem de yapısal olarak ayrıcalık gösteren kılcal damar sistemi, tek bir hücre tabakasından oluşan ve delikler içeren mikron kadar kalınlıktaki borucuklardan oluşmuştur. Lenf damarları sistemi ise sonuçta toplardamar sistemine açılmakla birlikte içinde yalnızca lenf sıvısı dolaşması açısından ayrı bir grupta incelenir. Lenf sıvısı, yağ ve besin maddelerinden zengin, koruyucu hücreler içeren koyu kıvamda bir sıvıdır. Lenf damarları aracılığıyla vücudun en uzak köşelerine kadar yayılıp sonuçta toplardamar sistemine dökülür.

+ Yorum Gönder


kolumuzdaki damarlar,  boynumuzdaki damarlar