+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Özel güvenlik görevlisi bulundurma ruhsatı alabilirmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Özel güvenlik görevlisi bulundurma ruhsatı alabilirmi
  özel güvenlik görevlisi bulundurma ruhsatı alabilirmi 2. Asel
  Bayan Üye

  özel güvenlik görevlisi bulundurma ruhsatı alabilirmi

  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün 31.12.2004 tarih ve B.05.1.EGM.0.11.08.01/3969-232946 sayılı yazısı ile, 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında çalışma izni alarak özel güvenlik görevlisi olacaklardan, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince sağlık raporu alınması gerektiği, ancak sağlık raporu verebilecek özel veya resmi hastanelerin ekserisinde nöroloji dalında uzman bulunmadığı, uzman bulunan hastanelerde de Bakanlığımızca talimat verilmediğinden bahisle rapor verilemediği belirtilmektedir.

  5188 sayılı Kanun kapsamında çalışma izni alarak özel güvenlik görevlisi olacaklardan Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereği “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenmektedir. Mezkur Yönetmeliğin 18 inci maddesi gereğince özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen, a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.c) Göz: Körlük, gece körlüğü veya renk körlüğü olmamak.d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.e) Ortopedi: Kas veya iskelet sisteminde ileri derecede hareket kısıtlığı olmamak.” kriterlerine dikkat edilerek sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir. 1/2 Yukarıda belirtilen dallarda uzman hekimi bulunmayan yerlerde, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 25 inci maddesi gereğince, sağlık kurulunda ilgili dalda resmi uzmanın bulunmadığı hallerde, aynı şehirdeki resmi kurumların ilgili dal uzmanlarından birisi davet edilerek, kurula, katılması sağlanır. Bu da bulunmadığı takdirde, baştabibin uygun göreceği ve valiliğin onaylayacağı bir serbest uzmandan sağlık kurulunda yararlanılması mümkündür.Bu konuda rapor verebilecek kurumlarımızın yukarıda belirtilen hüküm doğrultusunda Sağlık Kurulu oluşturarak, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi.

  Ayrıca, rapor müracaatlarının değerlendirilmesinde, daha önce yayınladığımız ilgi (a-b) de kayıtlı genelgelerimizde de belirtildiği üzere, Bakanlığımız hastanelerinin daha titiz davranmaları ve rapor düzenlenmesinde yararlanılan tüm tetkik tahlillere ilişkin resmi belgelerin yapılabilecek bir denetimde değerlendirilmek üzere muhafazası için ilgili hastanelerin uyarılması hususunda, Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR
+ Yorum Gönder