+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Tarihte türklerin yaygın olarak oynadıkları oyunlar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tarihte türklerin yaygın olarak oynadıkları oyunlar nelerdir
  tarihte türklerin yaygın olarak oynadıkları oyunlar nelerdir? 2. Asel
  Bayan Üye

  tarihte türklerin yaygın olarak oynadıkları oyunlar nelerdir v

  Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları savaş oyunu olarak da bilinen atlı spor cirit Anadolu’da özellikle Erzurum ve yöresinde canlılığını koruyor

  Cirit diğer bir deyimle çavgan Türklerin yüzyıllardan beri oynadıkları bir ata oyunu Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya bu atlı oyunu da dolu dizgin beraberlerinde getirdi

  Türkler için at mukaddes ve vazgeçilmez bir unsur Cirit aynı zamanda Türklerin en büyük tören ve sportif oyunu 16 yüzyılda Osmanlı Türkleri tarafından bir savaş oyunu olarak kabul edildi 19 yüzyılda bütün Osmanlı ülkesi ve saraylarının en büyük gösteri sporu ve oyunu oldu Cirit aynı zaman tehlikeli bir oyun olduğundan 1826 yılında II Mahmut tarafından yasak edildi Fakat daha sonra yine Osmanlı ülkesinin başta gelen meydan ve savaş oyunu olarak her tarafa yayıldı  DÜû'ÜN VE BAYRAMLARDA DELİKANLILAR Hû�Lû� OYNUYOR

  Cirit oyunu daha 40-50 yıl öncesine kadar Anadolu’da yaygın bir oyun olduğu halde son yıllarda sadece Balıkesir Söğüt Konya Uşak Kars Erzurum Erzincan ve Bayburt yörelerinde yaşatılmaya devam ediyor Halen Anadolu’nun hemen her köşesinde düğünlerde ve bayramlarda köy delikanlıları ve kasaba halkı Cirit oyununu oynuyor Ayrıca İran Afganistan ve Türkistan Türkleri ile Türklerle meskun diğer Asya yörelerinde de hala canlılığını ve geleneğini sürdürüyor


  “SÖû'ÜT ŞENLİKLERİ”NİN VAZGEÇİLMEZ SPORU

  Her yıl Ertuğrul Gazi Törenleri dolayısıyla Eylül aylarının ikinci Pazar günleri Söğüt’te çeşitli şenlikler ve festivaller vesilesiyle de Erzurum Erzincan Kars ve Bayburt illerinde oynanıyor Cirit ayrıca Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından kurulan lig vasıtasıyla da müsabakalar ve şampiyonalarda da oynanıyor


  ERZURUM’DA CİRİT İÇİN ÖZEL SAHA BULUNUYOR

  At ile insanın birlikte mücadelesine dayanan ve erliğin bir göstergesi olarak kabul edilen cirit için Erzurum’da özel saha bulunuyor


  İlçe ve köylerde geniş çayırlık alanlarda özellikle hafta sonları düzenlenen karşılaşmalarda oyuncular kadar izleyenler de büyük heyecan duyuyor Günümüzde Orta Asya’dan geldiği şekli ile nesillerden intikal ederek gelen bu ata yadigarı sporumuz yabancıların da büyük ilgisini çekiyor
  Erzurum’daki cirit sahasında yaz boyu oluşturulan cirit ligi müsabakaları yapılıyor Kışın ise kar üzerinde köyler arasında oynan cirit müsabakaları görülmeye değer


  Her spor dalı gibi ciritin de kuralları var;
  Oyunda iki takım bulunur Bu takımlar 70 ila 120 metre genişliğindeki bir alanda karşılıklı olarak alanın en gerisinde 6'şar 8'er veya 12'şer kişi olarak dizilir Oyun süresi 35 dakikalık 2 devreden toplam 70 dakika Ciritçiler bölgesel giyimleriyle atlarına biner Sağ ellerine atacakları ilk ciriti diğer ellerine de yedek ve yetecek miktarda cirit alırlar İki tarafın birinden çekilen kura sonucu bir atlı öne fırlar karşı dizinin önüne 30-40 metre kadar yaklaşır Karşı tarafın oyuncularından birisinin adını seslenerek meydana davet eder Sağ elindeki ciriti ona doğru savurur sonra geri döner atını kendi dizisine doğru mahmuzlar Karşı tarafın davet edilen oyuncusu hızla onu takip eder elindeki ciriti geri dönüp kaçan karşı taraf elemanına fırlatır Bu kez ilk oyuncunun çıktığı sıradan diğer bir ciritçi onu karşılar İkinci diziden çıkan sırasındaki yerini almak için süratle yerine dönmeye çalışır Bu defa rakibi onu kovalar ve ciritini atar Oyun böylece sürer Cirit isabet ettiren ciritçi takımına bir sayı kazandırır Eğer ciritçi attığı çavganı rakibine değil de ata isabet ettirmişse bir sayı kaybeder

  Ciritçi karşı taraf oyuncusundan kendisini sakınmak için çeşitli hareketler yapar atın sağına soluna karnının altına boynuna sığınır Bu arada başına gözüne kulağına cirit isabet eden bazı oyuncuların yaralandığı olur Bu türlü isabetler neticesinde ölenlerin olduğu bile vakidir Bu durumda ölen er meydanında ölmüş sayılır yakınları şikayetçi ve davacı olmaz Cirit oyununun federasyon sorumluluğunda oynatılmasıyla bir takım kurallarda da değişiklikler yapıldı


  SEVERİM GIRATI

  Hele bakın DADAŞ’ın vakarına
  Çekmiş ciritini binmiş atına
  Çok mudur ki bu üç güzellik ona
  Severim gıratı doratı bir de DADAŞ'ı
  Sıratın cihanda bulunmaz eşi
  Bayıltıyor beni keklik sekişi
  Onu da eğitmek DADAŞ’ın işi
  Severim Gıratı Doratı bir de DADAŞ'ı
  Dorat ki durmuş dağlara bakar
  Her nara atışında çok canlar yakar
  Gece gündüz DADAŞ’ım ona bakar
  Severim Gıratı Doratı bir de DADAŞ'ı
  Heyecandan fazla dönüyor başım
  Gırata yakışmış yiğit DADAŞ’ım
  Gırbaçı yalçıda dizgin ibrişi
  Severim Gıratı Doratı bir de DADAŞ'ı
  Ne hoş olur DADAŞ’ımın diyarı
  Şifalı suları billur pınarı
  Dilde dolaşır Erzurum Kahraman'ı
  Severim Gıratı Doratı bir de DADAŞ'ı

  Eskiden oynanan oyunlar

  Köylü-Şehirli:

  3 Kişi ile oynanan oyun bir röportaj oyunudur Bir Sunucu şehirli ve köylü kadına yaşamları hakkında sorular sorar, köylü ve şehirli kadınların taklidi yapan çocuklar abartılı cevaplar verir
 3. Asel
  Bayan Üye
  Kuyu kazmanı:

  En az 5 kişi ile oynanan oyunda her çocuk ellerindeki sopa ile daireler çizer 1 sopa fazla vardır ve o sopayla ebeyi seçmek için her çocuk sopayı sektirir En az sektiren ebe olur Oyuncular kendileirne ait dairelerden taşmadan aralarında sopayı sektirmeye çalışır, sopa kendi çemberinden taşdığında ebe sopayı uzaklaştırmaya çalışır oyuncu da onu yakalamayı hedefler; diğer çocuklar hemen dairesine yönelip sopalarıyla sopayı oyun alanına getirene kadar dairesini kazarlar Oyun bu şekilde devam eder Sonunda en çok kazılmış daire sahibi oyuncu oraya gömülür

  Uçak

  Bir ebeleme oyunudur, 7 kişi ile oynanır Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır Yakalanan çocuklar uçak gibi kollarını açarak dururlar Duran oyuncu ebe tarafından yakalanmamış bir oyuncunun bacaklarının altından geçmesi ile çözülebilir Oyun ebenin herkesi yakalaması ile biter

  Patlangaç:

  1 kova çamur, en az 2 kişilik bir oyun Çamurla toprak kap yapan çocuklar onu yere patlatır En güçlü kim patlatırsa o yüksek bir puan alır Sonuçta puanlar toplanır, kaybeden kazananı sırtında taşır

  Üçgen Peynir dilimleri

  2 kişilik bir oyundur Kalem, kağıt gereklidir İlk önce kağıdın üstüne noktalar konulur, sonra iki oyuncu noktaları karşılıklı olarak üçgen yapacak şekilde birleştirir En fazla üçgeni yapan kazanır Bunu anlamak için üçgen yapıldıkça içine isimin baş harfi yerleştirilir

  Yattı Kalktı:

  En az 6 kişi ile oynanan bu oyunda 1 cezacı vardır Çocukların hepsi birer birer bir meyva ismi alırlar ve bunu birbirlerine söylerler Dairede bağdaş kuran çocuklar diğer meyva isimli arkadaşının ismini söylerken yatıp kalkarlar bu şekilde hızlı olarak gelişen oyun ismi şaşıranın yanağının cezacı tarafından boyayla boyanması duraklar, sonunda en az boyanmış oyunu kazanır

  Eski minder:

  Gönüllü ortada çömelir, çocuklar etrafında el çırpıp tekerleme söyleyerek dönmeye başlarlar Ortadaki gönüllü bir konu seçer ve çocuklar o konu ile ilgili taklit duruşları yaparlarAynı konu iki kere seçilemez

  Cırtcak:

  2 kişilik bir oyundur Tebeşirle yere içi içe 3 kare, ve karelerin orta noktasından üst dış kare yüzeyine değecek 4 adet çizgi eklenir Çizgilerin kesiştiği noktalara taşlar yerleştirilir Taşlar birbirlerini damada olduğu gibi yemeye çalışırOyun 2 taş kalana kadar devam eder

  Sıçratan Top:

  En az 4 kişi ile oynanan bu oyunda ipin ucuna bağlı bir top vardır, bu topu savuracak kişiyi seçmek için oyuncular aralarında tekerleme söyleyerek eleme yaparlar Ebe seçilir Ebe oyuncuların ayak altlarına doğru topu sallayarak oyunculardan birini ebelemeyi çalışırlar

  Alaylar:

  En az 6 kız ile oynanan bu oyunda, iki gruba bölünmüş kızlar alaylar adlı tekerlemeyi söyleyerek, karşı karşıya yürüşürler Tekerlemeyi kim sonlandırır ise(tekerlemede en son kimin ismi söylenirse) o karşı takımın el ele tutuşmuş zincirini kırmaya çalışır Son kişi kalana kadar devam eden oyunda, kaybeden kişi göbek attırılarak cezalandırılır

  41 çubuk:

  En az 2 kişi ile oynanan oyunda diğer çubukları kıpırdatmadan çubuk almak ana amaçtır Bunu başaran ve en çok çubuk alan oyunu kazanır Çubuğu alırken kıpırdatan sırayı rakibine kaptırır

  Bezirganbaşı:

  Bezirganbaşı tekerlemesi ile ebe seçilir Oyuncular seçilen 2 ebe'nin kolları altından tekerleme eşliğinde geçerler Başta verilen isimleri bilemeyenler ebelerin arkalarına geçerler ve 2 farklı takım oluşturulur Ardından ortaya bir çizgi çizilir ve 2 takım çizinin gerisine ip ile kim düşecek çekişmesi yapar

  Deli Kız:

  7 kişi daire yaparak dönerler, ortada deli kız taklidi yapan bir kız vardır, dairede dönenlerin söylediği tekerlemeye cevap verir ve akışa yön verir

  Pembe Nine:

  Çocuklar bir daire kurarlar, ortadaki tekerleme sonunda evleneceği kişinin ismini belirler Tekerleme eşliğinde “Pembe nine kızını almaya geliyoruz” derler, o da evet ya da hayır ile oyunu yönlendirir

  Mendil Kapmaca:

  Ortada mendili tutacak biri seçilir Sonra çocuklar aldım verdim ben seni yendim oyunuyla iki gruba ayrılırlar Çizgilerden çıkış yapan çocuklar arasında mendili yakalayan yakalayamayanı mendille ebelemeye çalışır

  Hacı Yatmaz:

  Ortaya bir sopa dikilir, çocuklar çevresinde daire olurlar Herkes bir numara alır ve sopayı diken bir numara söyler ve numarası söylenen sopayı havada tutmaya çalışır

  Çarşıya gittim:

  Çocuklar daire kurararak yere çömelirler,İlk başlayan oyunca çarşıya gittim ile başlayarak neler satın aldığını söyler , diğerleride sırayla bir şeyler ekler ve aynı şeyleri sırası ile tekrar ederek akışın devam etmesini sağlarlar Sırada şaşıran veya kelimeyi söylemeyi unutan kaybeder

  Zanbur zumbur dayı:

  Uzun eşek oyunun farklı bir modelidir Yastık konumunda oturan zanbur zumbur dayı üstüne atlanan çocuk için bir meslek seçer ve o meslek için gerekli olan bir alet/edevat seçer O meslek için ne lazımsa çocukların tekerleme ile söylemesini bekler Seçtiği kelimeyi söyleyen çocuk yanar ve oyundan çıkarılır

  Yedi Kremit:

  Ortaya yedi kiremit konur, 2 gruba bölünen çocuklar bunu top atıp isabet ettirerek yıkmaya çalışırlar İlk deviren diğer grubu topla vurma hakkını kazanır Topla en çok kişi vuran grup kazanır

  Sek sek:

  Herkes tarafından bilinen sek sek oyunudur İlk gidiş bitince sondan başa dönüş yapar Başta çift ayak gidiş dönüşün ardından tek ayak gider ve tamamladığı karelerin içine ismini yazmaya başlar Başkasının kutusuna basmadan gidiş dönüşü bitiren oyunu kazanır


  Alıntıdır
+ Yorum Gönder