+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Çalışan nüfusumuzun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı nasıldır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çalışan nüfusumuzun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı nasıldır
  çalışan nüfusumuzun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı nasıldır 2. Asel
  Bayan Üye

  çalışan nüfusumuzun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı nasıldır

  Bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı o ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir.
  Ekonomik faaliyet alanları tarım sanayi ve hizmet olarak üç başlık altında toplanabilir.

  Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanlar ——-tarım sektörü
  Madencilik ve imalat sanayinde çalışanlar——- sanayi sektörü
  Ticaret, ulaşım, yönetim, eğitim sağlık sektöründe çalışanlar——- hizmet sektörü

  ABD, Japonya, İngiltere gibi ekonomik yönden ilerlemiş ülkeler çalışan nüfusun büyük bir bölümü sanayi ve hizmet sektöründe toplanmıştır.
  —Gelişmemiş ülkelerde ise çalışan nüfusun çoğu tarım sektöründe çalışmaktadır.
  —Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışan nüfusun en fazla olduğu ekonomik faaliyet kolu tarımdır.
  Ancak günümüzde tarım sektöründe çalışanların nüfusu oranı azalırken sanayi ve hizmetler sektöründe çalışanların arttığı görülür. Bu durum Türkiye’nin hızla sanayileşme ve kalkınma yolunda olmasının doğal sonucudur. Ayrıca sanayi ve hizmet sektörünün gelişimi kırsal kesimden kentlere doğru göçe neden olmuştur. Bu durumda tarım sektöründe çalışan nüfusun azalmasına neden olmuştur
+ Yorum Gönder