+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Almanya niçin osmanlı devletinin yanında savaşa girmek istiyordu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Almanya niçin osmanlı devletinin yanında savaşa girmek istiyordu
  Almanya niçin osmanlı devletinin yanında savaşa girmek istiyordu 2. Asel
  Bayan Üye

  Almanya niçin osmanlı devletinin yanında savaşa girmek istiyordu

  Almanya İtilaf Devletleri’ni cephelerde daha zayıf bir duruma düşürmeyi ve savaşı daha erken bitirmeyi amaçlıyordu.Bu nedenle Osmanlı Devletini kendi yanında savaşa girmesini istiyordu.Osmanlı yöneticileri ise savaştaki gelişmeleri yakından izlemekteydi.Savaşın başlarında yaşanana bazı sorunlara rağmen Alman ordularının ilerlemesi savaşın Almanya tarafından kazanılacağı fikrinin güçlenmesine neden olmuştur.Osmanlı Devleti savaşın başlarında İngiltere ve Fransa ile ittifak yapmak istemiş ancak bu devletler kabul etmemişlerdi.Bu nedenle Osmanlı Devleti uluslar arası alanda yalnız bırakılmıştı.Bu durum,Osmanlı yönetiminde en etkin güç olan İttihat ve Terakki’nin Almanya ile yakınlaşmasında etkili olmuştur.

  İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti İle İttifak Yapmak İstememelerinin Bazı Nedenleri Şunlardır:
  • İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşmak istemeleri
  • Rusya’nın Osmanlı toprakları üzerindeki emellerinin İngiltere ve Fransa tarafından tanınmış olması
  • Osmanlı Devletinin askeri ve ekonomik alanda zayıflamış olması nedeniyle İtilaf devletlerine yarar sağlamaktan çok,yük olacağı düşüncesi
  • Osmanlı Devletinin güçlenmesinin İngiltere ve Fransa’nın politikalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olması
  Bu nedenle Osmanlı Devleti’nin İngiltere ve Fransa tarafından dışlanması Osmanlı-Alman yakınlaşmasını hızlandırmıştır.
  Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin nedenleri şunlardır:
  • Halifeliğin gücünden yaralanarak İtilaf Devletlerinin sömürgesi altında yaşayan Müslümanların isyan etmesini sağlamak
  • Yeni cepheler açılmasını sağlayarak Almanya’nın cephelerdeki yükünü hafifletmek
  • İngiltere için çok önemli olan Süveyş kanalını tehdit altında tutmak ve ele geçirmek
  • Rusya’ya Boğazlardan gidebilecek her türlü yadımı engellemek
  • Osmanlı devleti’nin yer altı kaynaklarından(maden kömürü,petrol) ve insan gücünden yararlanmak
  • Osmanlı Devletinin jeopolitik konumundan yaralanmak
  Bu nedenle Almanya,Osmanlı Devleti ile gizli bir ittifak antlaşması imzalamıştır.
  Osmanlı Devlet Adamlarının Almanya İle İttifak Yapmalarının Nedenleri Şunlardır:
  • Yönetimdeki İttihat ve Terakki Partisinin Almanya yanlısı bir politika izlemesi
  • Almanya’nın savaşı kazanacağına inanılması
  • Son dönemlerde kaybedilen bazı toprakların geri alınmak istenmesi
  • Savaştan galip gelinerek kapitülasyonlardan ve “Duyunu Umumiye idare” sinden devletin kurtarılmak istenmesi
  • Osmanlı Devletinin Orta Asya’daki Türklerle bağlantı kurmasının Almanya tarafından desteklenmesi
  • Uluslar arası alandaki yalnızlıktan ve dışlanmışlıktan kurtulmak istenmesi
  Savaşın başlamasından çok önce Osmanlı Devletinin İngiltere’ye parasını peşin ödediği iki savaş gemisinin yapımının bitmesine rağmen İngiltere’nin bu gemileri teslim etmemesi Almanya ile yakınlaşmayı hızlandırmıştır.Bir süre sonra İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslaw isimli iki Alman zırhlısı Çanakkale önlerine kadar gelince Osmanlı yöneticileri bu gemilerin satın alındığını ve mürettebatın Osmanlı uyruğuna girdiğini açıklamıştır.Kısa bir süre sonrada bu iki gemi Rusya’nın Karadeniz’deki limanlarını bombalayınca Rusya’nın Osmanlı Devletine savaş açması üzerine Osmanlı Devleti savaşa katılmıştır.
  “Bizim cihan harbine girmemiz ibret verici safhalardan geçerek tahakkuk etmiştir.itilaf devletlerinin bize harp ilan etmelerini hazırlayan hadiseleri hükümet başkanı bir emri vaki olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır.Birinci cihan harbine meclis kararı olmaksızın girmişizdir.Devlet başkanının haberi yoktur.kabine üyelerinin haberi yoktur.”
  Mustafa Kemal ATATÜRK
  Osmanlı Devletinin savaşa girmesiyle:
  • Yeni cepheler açılmış ve savaş daha geniş bir alana yayılmıştır.
  • Osmanlı halifesi “Kutsal Cihat” ilan etmiştir.
  • Almanya’nın cephelerdeki yükü hafiflerken İtilaf devletleri hem cephelerde hem de Müslüman halkın yaşadığı sömürgelerinde zor duruma düşmüşlerdir.
  • İngiltere Kıbrıs’ı işgal ettiğini açıklamıştır.
  • Osmanlı Devleti bir çok cephede birden savaşmak zorunda kalmıştır.
  • İtilaf devletleri Osmanlı topraklarını paylaşmak için kendi aralarında gizli antlaşmalar imzalanmıştır.
  • Savaşın süresi uzamıştır
+ Yorum Gönder