+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Lise öğrenci hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Lise öğrenci hakları
  lise öğrenci hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  lise öğrenci hakları

  Başkalarından farklı bile olsa kendilerine has görüş, duygu ve düşüncelere sahip olma ve bu düşüncelerini özgürce ifade etme
  · Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında eğitim öğretim görme
  · Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
  · Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
  · Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması .
  · Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
  · Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
  · Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
  · Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma ve okulun sosyal, kültürel ve sportif imkan ve etkinliklerinden eşit yararlanma
  · Seçecekleri temsilciler aracılığıyla okul yönetiminde temsil etme ve edilme
  · Üstün başarı gösterenlerden okul aile birliğince belirlenen sayıda öğrenciye okul gezilerine ücretsiz katılma
  · Özgün Eserlerini kamuya sergileme ( Konser,sergi, seminer, sempozyum vb )
  · Sportif ve kültürel alanda derece alanlara maddi ve manevi ödüllendirilme;
  · Derslerinde başarılı olanlara teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirilme;
  · Örnek tutum ve davranışlar gösterenlere onur belgesi ile ödüllendirilme;
  · Değişik alanlarda başarılı olan ve dereceye girenlerin okul panolarında, okul bülten ve dergileriyle, duvar gazetesinde resimleriyle birlikte duyurulmak
  · Kurumun her yerinde her kesiminden sevgi, anlayış,hoşgörü ve birey olarak kabul görme
  · Öğretmenlerin eşliğinde veya izinli olarak, laboratuarlar ve diğer özel dersliklerden yararlanma
  · Teneffüslerde çevreyi rahatsız etmeden dinlenme ve eğlenme
  · Uymaları gereken kuralları ve bunların yaptırımlarının neler olduğunu bilme

  Marmara Koleji’nde Öğrencilerin Sorumlulukları
  (Marmara Koleji Öğrencilerinden Beklenen Davranışlar )

  · Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstermek
  · Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanmak
  · Arkadaşlarının ve okulun eşyalarına zarar vermemek; zarar verilmesi durumunda bu zararın bedelini karşılamak
  · Sınıfça belirlenen kurallara uymak
  · Okul kurallarına uymak
  · Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarla) katkıda bulunmak
  · Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranmak
  · Kavgaya sebebiyet verecek söz ve davranışlardan kaçınmak,hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmamak
  · Okulun bilim ve sanat panolarına, ilgi alanı doğrultusunda yazı ve fotoğraflarla katkıda bulunmak
  · Okula gelen konuklara, ilgili birimlere ulaşmaları için rehberlik etmek
  · Okul yönetimince belirlenen komisyon ve kurullarda görev almak
  · Okul yönetimince planlanacak nöbet görevleri yerine getirmek
  · Okulun tüm birimlerini ve çevreyi temiz kullanmak,yerlere çöp atmamak.
  · Okul içinde ve dışında konuşmalarıma özen göstermek,argo ve küfürlü sözler kullanmamak
  · Dürüst ve doğru davranışlar sergilemek
  · Yalan söylememek
  · Okulun kapı, sıra ve duvarlarına yazı yazmamak
  · Okul vakit çizelgesine uymak, geç kalmamak, erken ayrılmamak
  · Derslerin gerektirdiği ders materyallerini yanında bulundurmak
  ·
 3. Asel
  Bayan Üye
  Kendisine, topluma ve ülkesine saygısı nedeniyle bayrak töreninde hazır bulunmak törene geç kalmamak, tören alanında kendi şubelerinin bulunduğu bölümlerde uyarılmayı beklemeden sıradaki yerini almak, tören sırasında başkalarıyla konuşmamak, gezinmemek, töreni sırasında çantasını ve kitaplarını omzunda ve sırtında tutmamak
  · İstiklal Marşımızı Türk Gençliğine yakışır şekilde okumak
  · İlk ders zili çaldığında sınıfta yerini almak
  · Sınıfta oturma planına uygun oturmak
  · Öğretmen sınıfa girmeden önce o ders için gerekli araç ve gereçlerini hazır etmek, sessizce öğretmeni beklemek
  · İzin almadan rehberlik servisine yada revire gitmemek
  · Ödev ve projelerini zamanında yapmak (ödevlerini arkadaşlarından çekmez), sorumluluklarını zamanında yerine getirmek
  · Okul ortamında sakız çiğnemez,
  · Sportif-kültürel ve sosyal etkinliklere zamanında katılmak, ilgili malzemeyi getirmek, etkinlik yerinden ancak izin alarak ayrılmak
  · Arkadaş ilişkilerinde özenli ve titiz davranmak (alay etmez, rahatsız edici şakalar yapmaz… vb.),
  · Servis araçlarında uygunsuz davranışlardan kaçınmak (yüksek sesle ve kaba konuşmamak, izinsiz camı açmamak ve camdan sarkmamak …vb)
  · Topluluk içinde oturma şekline dikkat etmek (ayağını koltuğa uzatmaz, biçimsiz görüntüler yaratmaz…vb),
  · Konferans salonu etkinliklerinde belirlenen kurallara uymak(etkinliği takip eder, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmaz, belirlenen yerde oturur… vb.),
  · Zemin katlarda pencerelerden dışarıya çıkmamak,
  · Başkalarına ait eşyayı izin almadan kullanmamak,
  · Kılık kıyafet kurallarına uymak (farklı giysi giymez, saçlarını boyamaz, makyaj yapmaz, tıraş olur…vb.)
  · Kafeterya ve yemekhane dışında (koridorda, sınıfta) yemek yememek,buralara yiyecek içecek götürmemek,
  · Kafeterya ve yemekhanede servis tepsilerini ve yiyecek artıklarını masada bırakmamak,
  · Kopya çekmemek ve kopyaya yeltenmemek,
  · Okula cep telefonunu getirmemek
  · Laboratuarlardaki araç ve gereçleri dikkatli kullanmak, korumak,
  · Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar için ismini yazdırmak, kitaplara zarar vermemek ve belirtilen sürede iade etmek,
  · Sınıflarda, koridorlarda, tuvaletlerde ve diğer yerlerde gereksiz yanan ışıkları söndürmek, muslukları açık bırakmamak, boşa su akıtan muslukları kapatmak, akşam ders bitiminde sınıfın ışığını söndürmek,
  · Okula zamanında gelmek, geç kaldığında önce müdür yardımcısına giderek derse kabul belgesi almak,
  · Müdür yardımcısından Revire Sevk Belgesi almadan revire gitmemek,
  · Defter, kitap gibi okul malzemelerini okulda bırakmamak, kaybolduğunda bulunabilmesi için üzerine ismini yazmak,
  · Zararlı maddelerden ( sigara vb.) uzak durmak, kullanmamak,
  · Okulca düzenlenen faaliyetlerde de (okul dışı geziler gibi) okul kurallarının geçerli olduğunu unutmamak,
  · Toplum ve Okul kurallarını bilmek, bu kurallara uymakla yükümlü olduğunu unutmamak ve kurallara uymak,
  · Okul dışında da Marmara Eğitim Kurumları öğrencisi olduğunu unutmaz
  · Öğretmenler için tüm öğrenciler eşit öğrenme hakkına sahiptir. Bu nedenle her öğrenciye eşit zaman ayırmak ve ilgi göstermek isterler. Öğrencilerin, sınıfta kendi öğrenme haklarını korumaları gerektiği gibi, başkalarının haklarına da saygı göstermeleri beklenir. Derste yüksek sesle konuşmak, sınıfta gezinmek, izinsiz konuşmak, ders dışı konularda konuşarak dersi bölmek gibi davranışlar, diğer öğrencilerin öğrenme haklarını engeller.

  Marmara Koleji’nde Veli Hakları
  · Çocuğunun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilme
  · Adil ve saygılı davranışlarla karşılanma
  · Çocuğuna okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilme
  · Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilme
  · Okul yönetimine katılma
  · Çocuğunun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilme
  · Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak (ana-baba okulu, çocuk gelişimi vb.)
  · Eğitim ve öğretim sürecinin aksatılmaması ve belirlenecek sorumlulukların üstlenilmesi koşulu ile;
  a)Okulun kütüphanesinden yararlanma
  b)Okulun işlik ve laboratuarlarından yararlanma
  c)Yetişkinler için açılacak her türlü kurslardan yararlanma
  d)Okulun sportif tesislerinden yararlanma


  Marmara Koleji’nde Veli Sorumlulukları

  · Çocuğunun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olmak.
  · Okulun duyuru ve yayınları ile web sayfasını takip etmek.
  · Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndermek
  · Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılmak
  · İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlamak, gerekli açıklamaları yapmak, ancak kendi yapması gereken ödevleri asla yapmamak.
  · Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme,bilgisayar oynama ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olmak.
  · Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğuyla birlikte yapmak
  · Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.
  · Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılmak
  · Çocuğuna yaşına uygun sorumluluklar vermek (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi).
  · Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul etmek çocuğunun,disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri almak.
  · Çocuğunun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendirmek
  · Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermemek.
  · Çocuğunun imkanlar ölçüsünde ise kentin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini görmelerini sağlamak
  · Çocuğunun, internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek
  · Çocuğumun zaman ve imkanlar ölçüsünde toplumsal hizmet kurumlarında gönüllü olarak çalışmasını desteklemek (düşkünler yurdundaki yaşlı ve kimsesizlerin ziyaret edilmesi, yaşlılar ve görme özürlüler için kitap okuma, yaşlılara yardımcı olma vb.)
  · Çocuğunun zararlı alışkanlıklardan (içki, sigara, uyuşturucu) uzak durması için çalışmak
  · Tutum ve davranışlarla çocuğuna örnek olmak.
  · Çocuğunun boş zamanlarını, kişisel gelişimini destekleyecek şekilde değerlendirmesini sağlamak.
  · Okulun düzenlediği etkinliklere katılmak ve destek vermek
  · Veli olarak adres ve telefon değişikliklerini zamanında okul yönetimine bildirmek
  · Okul yönetimi, rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ile sürekli işbirliği içinde olmak
  · Çocuğunun okul yaşamını düzenli olarak izlemek amacıyla okulun yapacağı ev ziyaretlerini kabul etmek

  Marmara Koleji'nin Hak ve Sorumlulukları
  · Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak . Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek
  · Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek
  · Planlanmış eğitim etkinliklerinin yer, zaman ve içeriğini en az bir hafta önceden haber vererek değiştirmek
  · Öğrenci ve velilerin eğitim ve öğretimle ilgili olarak çıkarılan kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle okulca alınan kararlara uymalarını istemek.
  · Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak.
  · Okulda olumlu bir atmosfer ve kültür yaratmak
  · Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak
  · Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak
  · Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak
  · Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak
  · Öğrenciler için iyi bir model olmak
  · Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda modern eğilimler göz önüne alınarak sürekli gelişmek
  · Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak
  · Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.
  · Okul - toplum ilişkisini geliştirmek.
  · Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek
  · Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda ve eğitim öğretim alanlarındaki gelişmeleri takip etmek ve öğretmenlerin profesyonel gelişimlerinin sağlanması ve sürekliliği için eğitim seminerleri düzenlemek, düzenlenen seminer ve sempozyumlara katılmak
  · Okul çalışanlarının sorunlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek
  · Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek
  · Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak.
  · Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak
  Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek
+ Yorum Gönder


öğrenci hakları lise,  öğrenci hakları,  lise öğrenci hakları,  lise öğrenci hakları bildirgesi,  lise ogrenci haklari,  öğrenci haklari