+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Belediye sözleşmeli personel hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediye sözleşmeli personel hakları
  belediye sözleşmeli personel hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  belediye sözleşmeli personel hakları


  Birlik üyesi belediyelerin insan kaynakları ve mali hizmetler müdürlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan MBB Yazı İşleri Müdürü Züver Çetinkaya, Birliğin eğitim programları hakkında bilgi verdi. Uzun yıllar İBB’de Müfettişlik görevinde de bulunan Çetinkaya, “Mevzuat ve yönetmelikle ilgili güncel gelişmeleri anbean takip ediyor, düzenlediğimiz seminerlerle belediye çalışanlarını bilgilendiriyoruz” diye konuştu.

  Çetinkaya’nın ardından sunuma başlayan Mustafa Şahin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi hakkında genel bilgi vererek konuya giriş yaptı. Şahin, “Belediye ve bağlı kuruluşlarda, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel, yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir” dedi.

  İBB İnsan Kaynakları Müdürü Mustafa Şahin, açıklamalarının devamında, “Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara, ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir” diye konuştu.

  Mustafa Şahin, “Sözleşmeli Personel ile İlgili Yasal Dayanaklar”, “Sözleşmeli Personele İlişkin Hizmet Sözleşmesi” ve “Kimler Sözleşmeli Personel Olabilir?” konularının ardından, katılımcıların sorularını yanıtlayarak sunumunu tamamladı.
+ Yorum Gönder