+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Belediye müfettişlerinin özlük hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediye müfettişlerinin özlük hakları
  belediye müfettişlerinin özlük hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  belediye müfettişlerinin özlük hakları


  Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nda köklü değişiklikler yapılması için değişiklik tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi?ne gönderilmiştir. Söz konusu tasarıda kamu da görev yapan uzmanların maaşlarında iyileştirmeler yapılmakta olup maaşlarında farklılık olan farklı kurumlarda çalışan uzman memurların maaşları birbirlerine eşitlenmektedir.

  Ancak, Büyükşehir Belediyesi Müfettişleri bu tasarıda da yıllardır olduğu gibi yine gözardı edilmektedir. Bilindiği gibi Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri ile Büyükşehir Belediyesi Müfettişleri aynı görevleri yapmakta, aynı yetkileri kullanmakta olmalarına rağmen, yıllar içerisinde maaşları arasında uçurum denilecek nitelikte farklılıklar meydana gelmiş, bu fark ise kapatılmak bir yana her geçen yıl Belediye Müfettişlerinin aleyhine büyümeye devam etmiştir.

  Bakanlıklardaki, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Mühendis, Hukuk Müşaviri, Avukat, Doktor, Memur, Teknisyen, Tekniker gibi çalışanlar, bütün kamu kurumlarında ve belediyelerde eşit maaş alırlarken, büyükşehir belediye ve bağlı genel müdürlük müfettişleri bakanlık ve bağımsız genel müdürlük müfettişlerinden çok daha az maaş almaktadır. Ayrıca bazı bakanlık ve genel müdürlüklerde müfettişlerin ve personelin fon, döner sermaye, ek ders ücreti gibi yan ödemeler aldığı da bilinmektedir. Bu sorun, 2002 yılından bu yana çözüme kavuşturulmamaktadır.

  Maaşlar arasındaki farklılık özellikle özel hizmet tazminatları oranlarında kendini göstermekte olup, yıllar itibarıyla bu oranlar aşağıdaki tabloda da gösterildiği üzere Belediye Müfettişleri tazminat oranları sürekli düşük halde tutulmuştur.

  Unvan/Yıl 2010

  Başbakanlık Müfettişleri %230

  Maliye Müfettişleri %195

  Bakanlık ve Bakanlıklara bağlı

  Genel Müdürlük Müfettişleri %195

  SSK Müfettişleri %195

  Belediye Müfettişleri %130

  Büyükşehir Belediyelerinin Bütçeleri ve iş hacimleri göz önüne alındığında birçok bakanlık ve genel müdürlük bütçesinden ve iş hacminden büyük ve yoğun olduğu, dolayısı ile müfettişlerinin de aynı yoğunlukta çalışmalarına ve mesleğe giriş şartları da diğerleri ile aynı olmasına rağmen maaşları eşdeğer genel müdürlük ve bakanlık müfettişlerinden çok daha düşüktür. Bunların dışında aşağıdaki tabloda da görüleceği gibi ücret artışları sürekli olarak Belediye Müfettişlerinin aleyhine gelişmiştir. Belediye Müfettişlerince söz konusu mağduriyetin bu tasarıda giderilerek çözüme kavuşturulması beklenmektedir.

  2010 Yılı İtibarıyla Karşılaştırmalı Maaş Durum Çizelgesi

  Unvanı Derecesi/Kademesi Aylık net maaş (TL)

  Büyükşehir Belediyesi Müfettişi 1/4 2.183

  Büyükşehir Belediyesi Müfettişi 5/1 1.784

  Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yrd. 9/2 1.501

  Büyükşehir Belediyesi İç Denetçisi 1/1 3.400

  Teft.Kur. çaycısı/hizmetli

  İş Kanununa tabi 1.548 + 6 ikramiye

  Büyükşehir Belediyesi Mühendis (sözleşmeli) 2.387

  Sağlık Bakanlığı Müfettişi 1/4 3200

  SGK Müfettişi 1/4 3.200

  TCDD (KİK) Müfettişi 1/4 2.800

  Bakanlık-Genel Müdürlük Müfettişi 1/4 2.800

  San. ve Tic. Bakanlığı Müfettiş Yrd. 9/1 2.200
+ Yorum Gönder


belediye mufettisligi maas,  belediye müfettişlerinin özlük hakları,  belediye müfettiş maaşı,  belediye müfettişi maaşı,  belediye müfettişliği maaşı