+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda İskeletimizin kafatası bölümünde kas varmıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İskeletimizin kafatası bölümünde kas varmıdır
  iskeletimizin kafatası bölümünde kas varmıdır 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Kafa Anatomide hayvan ve insanların en rostral (anatomik pozisyonda) bölümünde bulunan, genellikle beyin, göz, kafatası, kulak, burun ve ağızı içeren kısımdır.

  Yüzün anatomisi :

  Beş adet boşluktan müteşekkildir. Gözler, burun ve ağız. Yüz bölgesinin beslenmesi external karotid arter den gelen kanlanma ile olur. Sinir yapısı ise trigeminal sinir ve facial sinir aracılığı iledir. Mimik kasları yüz hareketlerini sağlarken, çiğneme kasları da çiğneme fonksiyonunu sağlamaktadır.

  Çiğneme Kasları:

  Çene eklemini (art. temporamandibularis) hareket ettirerek çiğnemeyi sağlayan 4 tane çiğneme kası bulunur.

  M.masseter :N.massetericus(n.mandibularis'in dalı) tarafından inerve edilir. Arcus zygomaticus'un alt kenarı ve medial yüzünden başlar .Mandibula'nın proc.coronoideusu ve ramus mandibula'nın lateral yüzüne tutunur. Tek taraflı kasılırsa mandibula'yı kendine çeker. Çift taraflı kasılması ise mandibula'nın yukarı kalkmasını ve ağzın kapanmasını sağlar.

  M.temporalis :Nn.temporales profundi(n.mandibularis'in dalları) tarafından inerve edilir. Çiğneme kaslarının en kuvvetlisidir. Yelpaze şeklindedir. Linea temporalis inferior, fossa temporalis'in döşemesi ve fascia temporalis'in iç yüzünden başlar. proc.coronoideus ve ramus mandibula'nın ön kenarına tutunarak sonlanır. Çift taraflı kasılması mandibula'yı kaldırı ve ağzı kapatır, tek taraflı kasılması ise mandibula'yı kendine doğru çeker.

  M.pterygoideus lateralis :Kısa ve kalın bir kastır. Superior ve inferior olmak üzere iki başı vardır. Bu başları arasından n.bukkalis ve a.maksillaris geçer. N.pterygoideus lateralis(n.mandibularis'inn dalı) tarafından inerve edilir. Çift taraflı kasılması mandibula'yı öne ve aşağıya çeker ve ağzı açar. Çenenin sağa ve sola doğru hareket etmesini sağlayarak öğütme işlemini gerçekleştirir. Ağzı açan tek çiğneme kasıdır.

  M.pterygoideus medialis :Kalın ve dikdörtgen şeklindedir. kasın lateral yüzü ramus mandibula ile komşuluk eder. N.pterygoideus medialis(n.mandibularis'in dalı) tarafından inerve edilir. Çift taraflı kasılırsa mandibula'yı yukarı kaldırır ve ağzı kapatır. Tek taraflı kasılırsa mandibula'yı kendine çeker. M.pterygoideus lateralis ile mandibula'yı öne çeker.
+ Yorum Gönder