+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda İdrar tahlili neden istenir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İdrar tahlili neden istenir
  idrar tahlili neden istenir 2. Asel
  Bayan Üye

  idrar tahlili neden istenir

  İDRAR TAHLİLİ: İdrar yollarına ait bir hastalığın, üreme organlarını yakından ilgilendirdiği bir gerçektir. Bu nedenle idrar yollarının sağlığı konusunda bilgi edinmek için idrar tahlili yapılır. Bazal vücut ısısı ölçümü: Bilindiği gibi bir adet devri boyunca kadın başlıca 2 hormonun etkisi altmda kalır. Bunlardan biri Östrojen hormonu olup, adet devrinin ilk yarısında etkilidir. Adet devrinin ortasmda ovülasyon olduktan sonra ise progesteron hormonunun üstünlüğü ortaya çıkar. Bu hormonun etkisiyle vücut ısısı yaklaşık 0.5-1 derece kadar yükselir. İşte bu gerçeklerden esinlenerek, muntazam olarak her gün vücut ısısı ölçülür ve adet devrinin ikinci yarısında bu ısının yükselmesi ovülasyon olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilir. Bu “Bazal vücut ısısı ölçü-mü”nü yapacak olan kadın, vücut ısısı ölçümü için öncelikle bir termometre edinmelidir. Bu termometreyi akşamdan 35°G’nin altma düşürdükten sonra yatağının en yakm tarafına, kolayca ulaşacağı bir yere koymalıdır. Bundan sonra sabah uyanır, uyanmaz yataktan kalkmadan, hemen bu termometreyi dilaltma koyarak 5 dakika beklemelidir. Bu biçimde vücut ısısını Ölçerek bir çizelgeye işaretlemen” ya da bir kâğıda not etmelidir. Bu işlem her gün, yaklaşık 3 adet devri boyunca yinelenmen’dir. Bu arada bazal vücut ısısı ölçümünün yapıldığı günlerde herhangi bir gripal hastalık geçirilmişse, hangi gün cinsel birleşme yapılmışsa ve adet görülen günler ayrıca belirtilmelidir. Bu ölçümler sırasında belirli bir günden sonra (yaklaşık olarak 2 adet ortasındaki günlerde) vücut ısısının 0.5-1 °C kadar yükseldiği ve adetkanamasına Kadar sürdüğü gözlenirse, bu ovülas-yon olduğunun bir ifadesidir. Aksi halde vücut ısısında bir değişme olmazsa ovülasyon olmadığının ifadesidir. Bu ısı ölçümlerini gösteren çizelge bir kadın-doğum uzmanı tarafından değerlendirilir.
+ Yorum Gönder