+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır
  sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardir 2. Asel
  Bayan Üye

  sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardir

  Tarih: İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında ortaya çıkan olay ve gelişmeleri, belirli yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkilerini araştırıp inceleyen bilim dalıdır.

  Arkeoloji: Kazı bilimidir. Toprak veya su altında kalmış olan geçmiş uygarlıklara ait kalıntı ve yapıtları saptayarak bunların ortaya çıkarılmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

  Filoloji: Dil bilimidir. Dünya üzerinde var olan dilleri inceleyerek sanat tarihine yardımcı olur.

  Paleografi: Eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır. Dil bilimiyle birlikte kullanılır.

  Epigrafi: Kitabeleri (taşlar üzerine işlenen yazıları) okuyup araştıran ve yorumlayan bir bilimdir. Bir sanat yapıtının ne zaman ve hangi amaçla yapıldığının bilinmesini sağlayarak sanat tarihine yardımcı olur.

  Nümizmatik: Sikke (madenî para) bilimidir. Geçmişte kullanılan sikkeleri inceler. Sikkelerin üzerindeki yazı ve betimlemeler, o dönem hakkında bilgi vererek eski paraların ve yapıtların tarihlendiril-mesinde yardımcı olur.

  Kronoloji: Zaman bilimidir. Olayların tarihlerini saptayarak oluşum sıralarını düzenler. Eserlerin hangi zaman dilimi içerisinde yapıldığını belirleyerek sanat tarihine yardımcı olur.

  Coğrafya: Her sanat yapıtı belli bir yerde ve o yerin coğrafi koşulları içinde yapılır. Coğrafi çevre, içinde yaşayan insanların yaşam koşullarını ve o insanların dünya görüşlerini etkileyebildiği gibi sanatı üzerinde de belli bir etkiye sahip olabilmektedir.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Sanatı İnceleyen Bilim Dalları

  Sanatı konu alan bilimlerin sayıca çok olması, sanat olayının, içinde barındırdığı sayısız kavram ve inceliklerin zenginliğine bağlanabilir. Her bir alan, bunlardan bir veya birkaçını esas alarak çalışmalarını sürdürür. Bu alanlar arasında ilk akla geleni, sanat felsefesi veya estetik olarak bilinenidir. Sanat tarihi ve arkeoloji, sanatı tarihsel boyutta incelerler. Sanat psikolojisi; izleyici veya sanatçı olarak bireyi, sanat sosyolojisi ise; toplumsal yapı ile sanat arasındaki ilişkileri araştırır.
 4. Ziyaretçi
  Hocam tarih ve coğrafya ile olan ilişkisini de yazsaydın çok iyi olarak ti yinede sağol

 5. Fatma
  Administrator
  Hocam tarih ve coğrafya ile olan ilişkisini de yazsaydın çok iyi olarak ti yinede sağol

  Coğrafya ile olan ilişkisi.
  Coğrafya: Her sanat yapıtı belli bir yerde ve o yerin coğrafi koşulları içinde yapılır. Coğrafi çevre, içinde yaşayan insanların yaşam koşullarını ve o insanların dünya görüşlerini etkileyebildiği gibi sanatı üzerinde de belli bir etkiye sahip olabilmektedir. Bu nedenle sanatçıların, sanat olaylarının ve sanat yapıtının yapıldığı yerin bilinmesi gerekir. Coğrafya, bu konuda sanat tarihine yardımcı olarak sanat olayının, akımın, tarzın ve yapıtın ait olduğu yeri belirler.


+ Yorum Gönder


sanat tarihinin yararlandığı bilim dalları,  sanat tarihine yardımcı bilim dalları,  sanat tarihinin ilişkili olduğu bilim dalları,  sanat tarihinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi,  sanat tarihi hangi bilim dallarıyla ilişkilidir,  sanat tarihinin hangi bilim dallarıyla ilişkisi vardır