+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdiği yazılardan örnek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdiği yazılardan örnek
  edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdiği yazılardan örnek 2. Asel
  Bayan Üye

  edebiyat tarihçilerinin tanzimat dönemini değerlendirdiği yazılardan örnek


  TANZ‹MAT DÖNEM‹ EDEB‹YATI
  (1860-1896)
  1 Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Oluflumu
  2 Ö¤retici Metinler
  3 Coflku ve Heyecan› Dile Getiren Metinler
  4 Olay Çevresinde Oluflan Edebî Metinler
  A Anlatmaya Ba¤l› Edebî Metinler
  - Roman
  B Göstermeye Ba¤l› Edebî Metinler
  - Tiyatro Metni
  5 Tanzimat Dönemi Edebiyat›n›n Genel Özellikleri

  Tanzimat Fermanının ilanından sonra bu edebiyatın tohumları serpilmeye başlamıştır
  * Batılı tarzda ilk eserler bu dönemde verilmeye başlanmıştır
  * Hak, adalet, özgürlük, vatan kelimeleri bu dönemde ilk defa kullanılmaya başlanmıştır
  * Tanzimat edebiyatı kendi arasında ikiye ayrılır(Birinci-ikinci dönem)
  * Yazı dilini halkın anlayacağı dile yakınlaştırmaya çalışmışlardır
  * Tiyatroyu halkı aydınlatma aracı olarak görmüşlerdir
  * Toplumcu bir çizgi tutmaya çalışmışlardır
  * Divan edebiyatındaki "bölüm güzelliğine" karşın "konu bütünlüğüne, güzelliğine" önem vermişlerdir
  * Tanzimat birinci dönem sanatçıları(Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi) ikinci dönem sanatçılarına göre daha halkçı olmuşlardır
  Tanzimat döneminden bir şiir  Vatan Mersiyesi

  Ah yaktık şu mübarek vatanın her yerini
  Saçtık eflake kadar dudunu ateşlerini
  Kapadı gözde olanlar çıkacak gözlerini
  Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
  Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini
  (Ah şu mübarek vatanın her yerini yaktık, dumanını ve ateşlerini de göklere kadar saçtık, gözde olanlar çıkacak gözlerini kapadı Düşman vatanın bağrına hançerini dayadı, yazısı kara annesini kurtaracak yokmuş)
  Kendimizden niçün olduk bu kadar biz me’yus
  Gidelim dadına Allah içün ehl-i namus
  Sönüyor şem-i emel işte kırıldı fanus
  Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini
  Yoğimiş kurtaracak bahtı kara maderini


  (Biz kendimizden niçin bu kadar ümitsiz olduk; ey namuslu insanlar, Allah için onun feryadına gidelim; işte fanus kırıldı, umut ışığı sönüyor Düşman vatanın bağrına hançerini dayadı, yazısı kara annesini kurtaracak yokmuş)
+ Yorum Gönder