+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler nelerdir
  toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler nelerdir 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Toprağın Oluşumuna Etki Eden Faktörler nelerdir


  toprak oluşumunu etkileyen faktörler


  1-Ana materyal:Ana materyalin tabiatı toprak oluşu işleminin gidişi üzerinde etki yapar.Ana materyalin kimyasal ve minerolojik yapısı toprağın ayrışma ve parçalanmasına etki yaparak oluşumun yavaş veya hızlı ilerlemesine sebep olur.
  2-İklim Toprak oluşu üzerine etkisi yağış ve ısışeklindedir.lsı ve yağış toprakta cereyan eden fiziksel ve
  kimyasal olayların hızına etki yaparak toprak oluşuna katkıda bulunurlar.
  3- Canlılar: Toprak oluşuna etkileri özellikle bitkilerin iklimle yakından ilgilidir.Dört ana gurupta toplanırlar.
  a.Mikro organizmalar
  b.Bitki örtüsü c.hayvanlar d.İnsanlar
  4- Topografya:Toprak oluşuna birinci derecede etkileri drenaja.suyun arazi üzerindeki akışına.erozyona
  tesiri şeklindedir.İkinci derecede etkisi ise güneş ve rüzgara karşı olan yöneylerdeki arklar nedeniyledir.
  5- Zaman: Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde zaman süresi uzadıkça toprakların olgunlaşması da
  ilerlemektedir.Pratikte horizonların sayısının artması ve kalınlığın fazlalaşmasıyla toprağın daha fazla olgunlaştığı
  kabul edilmektedir.
+ Yorum Gönder


toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler nelerdir,  topraktaki başlıca etmenler ve bunların özellikleri nelerdir,  toprak oluşumuna etki eden başlıca faktörler,  topraktaki başlıca etmenler ve bunların özellikleri nelerdir belirtiniz